Daune cauzate de animale sălbatice
miercuri, 19 iunie 2024 07:56:48

A fost votat la Bruxelles proiectul de aviz elaborat de Borboly Csaba

Despre coexistența omului cu speciile care generează conflicte, la Comitetul Regiunilor 

(0 Votări)38 vizualizări

La cea de a 127-a ședință plenară a Comitetului Regiunilor care a avut loc la data de 31 ianuarie, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, în calitate de raportor a prezentat proiectul de aviz intitulat Promovarea, în cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care generează conflicte.

Raportul întocmit din proprie inițiativă cuprinde propuneri cu privire la aplicarea directivelor de mediu în vederea restabilirii echilibrului între activitatea umană și speciile care generează conflicte, în scopul prevenirii conflictelor și a daunelor.

Raportorul a atras atenția că primordială trebuie să fie protejarea vieții omenești și consideră că este inacceptabil ca statele membre, sub pretextul protejării carnivorelor mari sau al obiectivelor legate de biodiversitate, să nu asigure condițiile instituționale și de natură legislativă necesare intervenției rapide și eficace, conform directivelor.

„În scopul aplicării directivelor este important a se conștientiza că viața umană are prioritate, iar speciile protejate reprezintă o valoare morală atât pentru statele membre, cât și pentru Europa”, a spus Borboly Csaba în cadrul ședinței plenare.

Borboly Csaba a evidențiat și faptul că, în anumite regiuni, în cazul carnivorelor mari, care, ca urmare a comportamentului, a caracteristicilor fizice și ecologice, precum și a instinctelor lor, pot provoca daune semnificative sănătății umane sau chiar răni mortale și care pun în mare pericol sănătatea și bunăstarea animalelor domestice, abordarea adoptată până în prezent nu este satisfăcătoare, astfel încât este necesar să se îmbunătățească gestionarea conflictelor asociate prezenței carnivorelor mari, exploatând pe deplin experiențele relevante desprinse din proiecte de cercetare și dezvoltare.

Borboly Csaba a atras atenția asupra faptului că coexistența pașnică între oameni și specii care generează conflicte se poate asigura numai prin aplicarea unui plan de management – la nivel național, regional și local – împreună cu un sistem monitoring efectiv privind implementarea directivelor din partea UE.

Președintele consiliului județean a evidențiat că în cadrul proiectului nu sunt tratate problemele specifice cu care se confruntă un anumit stat. „Acest fapt este demonstrat și de faptul că există o platformă europeană care se ocupă identificarea metodelor pentru asigurarea coexistenței oamenilor cu carnivorele mari”,  afirmă Borboly Csaba adăugând că prin votul lor membri nu vor sprijini doar protejarea vieții omenești și a proprietăților lor, ci și a speciilor protejate și a habitatelor acestora.

Borboly Csaba a mai spus că în urma numeroaselor consfătuiri s-a reușit elaborarea unui proiect de aviz care reprezintă un important pas înainte și din punct de vedere  al protecției mediului.

„Acele țări în care sunt prezente carnivorele mari îl susțin pe Borboly Csaba și am reușit să schimbăm opinia și a acelor persoane care au respins instinctual proiectul de aviz. Este vorba, cu precădere de reprezentanții acelor țări unde nu mai sunt carnivore mari” – a adăugat Csák László.

„Sunt încrezător în ceea ce privește faptul că în sfârșit se poate demara un dialog pe o temă care din păcate a fost ignorată deoarece au existat interese de a nu dezbate o problemă reală care afectează numeroase persoane”, a spus președintele consiliului județean.

„Prin intermediul acestui raport s-a reușit la Bruxelles scoaterea de pe așa-zisa linie moartă a aspectelor referitoare la coexistența dintre om și carnivorele mari. Acesta poate fi socotit și un apel către instituțiile guvernamentale române care duc o politică de struț în ceea ce privește daunele provocate de ursul brun”, a declarat Lakatos Dorottya colegă în cadrul biroului de analiză și sinteză al Consiliului Județean Harghita.

Președintele consiliului județean a spus că la întocmirea documentului s-a consultat opinia profesorilor universitari de la Facultatea Szent István din Ungaria, respectiv cea a numeroși reprezentanți ai instituțiilor naționale și internaționale, organizații civile din România.

Fotografii realizate la ședința plenară a Comitetului Regiunilor puteți accesa aici.

Activitatea desfășurată de Borboly Csaba în cadrul instituției de la Bruxelles poate fi urmărită Borboly Csaba aici.

Bruxelles, 1 februarie 2018