Daune cauzate de animale sălbatice
miercuri, 19 iunie 2024 06:15:01

Colaborare cu ONG-urile din domeniul protecției mediului

Identificarea surselor de Finanțare pentru prevenție și intervenție a daunelor cauzate de carnivorele mari

(0 Votări)40 vizualizări

Creșterea exponențială a numărului de daune materiale și atacuri ale ursului asupra omului în județul Harghita, au stat la baza inițierii din partea lui Borboly Csaba, a elaborării unui raport în cadrul Comitetului Regiunilor, cu privire la situația conviețuirii dintre om și carnivorelor mari. Pentru a consulta toate părților interesate, vineri 11 august a avut loc o întrevedere la care au fost invitați reprezentanții ONG-urilor din domeniu și la care a dat curs Demeter Laszlo, reprezentantul Asociație Microregionale Pogany Havas.

„Rolul organizațiilor de protecție a mediului este foarte important în menținerea unui echilibru în natură, acesta este motivul pentru care am organizat această întrevedere, pentru a consulta opinia specialiștilor din domeniu. Consider că aceștia trebuie cooptați în procesul de elaborare a planului de acțiune în ceea ce privește coexistența omului cu carnivorele mari, prevenția și identificarea daunelor care pot fi despăgubite prin intermediul programelor Natura 2000”, a afirmat Borboly Csaba, președintele consiliului județean.

Președintele consiliului județean a atras atenția asupra importanței accesării surselor de finanțare pentru activitățile de prevenție și intervenție în cazul carnivorelor mari, respectiv pentru pregătirea de personal specializat la nivel local. Finanțarea cercetării și a monitorizării exemplarelor este la fel, un aspect important. Totodată, este nevoie de modificarea legislației cu privire la procesul de despăgubire, respectiv transparența decizională a ministerului de resort. „Birocrația îngreunează procesul de despăgubire, luarea deciziilor la nivel local, dar și gestionarea eficientă a populației de urs”, a adăugat Borboly Csaba.

Demeter Laszlo este de părere că în vederea unui management durabil al speciei urs trebuie urmărite acele aspecte care contribuie la o mai bună comunicare, la efectuarea de cercetări științifice în ceea ce privește stabilirea la nivel național a numărului de indivizi din specia urs, respectiv la cooptarea specialiștilor din domeniu. Un prim pas ar fi elaborarea unei strategii de management al speciei urs la nivel regional. Revizuirea strategiei de intervenție în caz de urgență, finanțarea activităților desfășurate în acest sens pot contribui de asemenea, la un management durabil al speciei urs. În cazul daunelor, reprezentantul asociației microregionale consideră că este nevoie de elaborarea și asigurarea unui sistem eficient de despăgubire și prevenire a acestora. După cum s-a afirmat și cu alte ocazii, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, trebuie inclusă o măsură care să asigure plăți compensatorii pentru proprietarii de terenuri agricole și păduri situate în siturile Natura 2000, astfel se poate asigura finanțare pentru despăgubirea daunelor cauzate de urși și carnivorele mari.

Despre activitatea desfășurată în cadrul Comitetului Regiunilor puteți afla mai multe accesând următorul link: http://www.borbolycsaba.ro/ro/activitati/comitetul-regiunilor/ .

Miercurea Ciuc, 11 august 2017