Daune cauzate de animale sălbatice
luni, 17 iunie 2024 06:13:26

Dezbateri cu privire la coexistența oamenilor și a carnivorelor mari

(0 Votări)49 vizualizări

În perioada 8-10 iunie, la București va avea loc a patra întâlnire regională în cadrul Platformei UE privind coexistența oamenilor și a carnivorelor mari, în organizarea Federației europene a asociațiilor de vânătoare și conservare (FACE) și a Organizației internaționale pentru conservarea naturii (WWF).  Participanții vor dezbate aspecte legate de problemele pe care le întâmpină în legătură cu carnivorele mari, în cadrul evenimentului va lua cuvântul și Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita. 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm)

În organizarea Comisiei Europene, a Comitetului Regiunii și a președinției Maltei, a avut loc în data de 6 iunie, la Bruxelles conferința intitulată Un plan pentru natură, cetățeni și economie care a avut în vedere prezentarea planului de acțiune cu același titlu (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm). Prin intermediul acestuia se are în vedere îmbunătățirea punerii în aplicare a directivelor, coerența lor cu obiectivele socio-economice și colaborarea cu autoritățile naționale, regionale și locale, cu părțile interesate și cu cetățenii.

Prezent la această conferință, președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, în calitate de membru al Comitetului Regiunilor, a adus în discuție situația cu care se confruntă locuitorii din județul Harghita și din regiune, atacurile și daunele provocate de carnivorele mari, în speță cele produse de ursul brun.

În acest context, Borboly Csaba a prezentat situația care se înregistrează în România, unde populația de urs brun a crescut semnificativ în ultimii ani, înregistrate fiind tot mai des daune materiale și atacuri ale urșilor care pun în pericol proprietățile și terenurile, siguranța și viața locuitorilor, dar și pe cea a indivizilor din speciile protejate, în speță ursul brun. În lipsă unei strategii eficiente de management al conflictului dintre specii s-a ajuns la conturarea unei stări de tensiune între mediul sălbatic și cel uman. În vederea găsirii unei soluții la această problemă, Borboly Csaba a menționat că intenționează să înainteze în cadrul Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului Regiunilor un aviz din proprie inițiativă a cărui tema va fi reprezentată de coexistența dintre om și carnivorele mare. În cadrul ședinței comisiei de specialitate, care va avea loc în perioada 3-4 iulie se va decide asupra adoptării documentului.

Una dintre cele cincisprezece acțiuni concrete are în vedere dezvoltarea de planuri de acțiune pentru specii și habitate în ceea ce privește cele mai amenințate specii și habitate naturale, precum și de platforme dedicate părților interesate privind coexistența cu speciile care stârnesc conflicte (de exemplu, carnivorele mari). Cu privire la acest aspect, președintele consiliului a lansat două întrebări: una cu privire la obiectivele și acțiunile specifice adoptate de statele membre în acest sens, dat fiind faptul că perioada de implementare a acestora este cuprinsă între anii 2017-2018. Cea de a doua întrebare a avut în vedere exprimarea poziției interlocutorilor cu privire la faptul că în România cota de împușcare a fost suspendată în România, iar populația de urs brun a crescut cu aproximativ 1.000 de exemplare. Borboly Csaba a adăugat că în fiecare zi se înregistrează un nou atac al urșilor punând în pericol siguranța publică și a menționat că este clar că această situație necesită o intervenție rapidă și răspunsuri concrete.

Și în legătură cu sistemul de compensare a daunelor provocate de animalele sălbatice, Borboly Csaba a făcut o serie de precizări: există un astfel de sistem și în România, însă acesta nu este eficient în ceea ce privește reducerea daunelor provocate de carnivorele mari și nici nu poate fi pus în practică. În cadrul programului Natura 2000 se oferă posibilitatea despăgubirii fermierilor și se prevede alocarea compensărilor în valoare 200 euro/hectar. În România nu sunt îndeplinite obligativitățile de implementare a directivelor Uniunii Europene în acest sens. Compensarea daunelor provocate de animalele sălbatice revine în sarcina fiecărui stat în parte.

Participanții la conferință și-au prezentat punctul de vedere referitor la aceste aspecte, concluzionând că în scopul punerii în aplicare a planului de acțiune este nevoie de analizarea specificului fiecărui stat membru. În vederea aplicării directivelor europene este nevoie și de o mai bună comunicare și informare, implicarea cetățenilor, a părților interesate și a comunităților. De asemenea, este nevoie de dezvoltarea unor platforme dedicate părților interesate, în vederea elaborării unui management al conflictului care s-a creat între om și urs. Nu există o soluție care poate fi aplicată în mod unanim, aceasta diferă de la un stat la altul, conflictele dintre animalele sălbatice și om, de asemenea. Situația din România este una specifică, iar în vederea înțelegerii acesteia este nevoie de schimbul de experiență, dialogul.

Prin intermediul programelor menite a dezvolta zona rurală este posibilă găsirea unei soluții în vederea compensării pagubelor produse de carnivorele mari, fiind nevoie de exploatarea oportunităților care ne stau la îndemână în acest sens. Comisia Europeană nu poate asigura coexistența speciilor de carnivore mari și cea a oamenilor în toate statele membre, însă trebuie să faciliteze modalitățile de gestionare a acestor situații și găsirea soluțiilor adecvate în fiecare stat membru.

Miercurea-Ciuc, 8 iunie 2017