Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 01:49:22
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 09.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 09 aprilie 2020

 

 

 

1.      Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 martie 2020
Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

2.      Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita a doamnei Dajka Tünde ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță  pentru realizarea “Testului  Investitorului Privat Prudent,, și a modelului de Contract de servicii
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2020, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

8.      Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2020, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2020, al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,  cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14.  Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Călimani Giurgeu, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

15.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita D-ul Péli Levente, D-ul Bíró Barna Botond și D-na Barcsay Anna Mária să aprobe nivelul maxim al cotizației județului Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 2020
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 03 aprilie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár