Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 08 octombrie 2022 02:23:25
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 26.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 26 iunie 2020

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019 - 2030
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.130/2020 privind numirea administratorului la societatea „Honline Media” SRL
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse
 

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 19 iunie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár