Direcţia generală economică

Director general: Bicăjanu Vasile
Tel: 0266-207700, interior: 1413
Fax: 0266-207741
birou: 237 (etajul II.)
 
Director general adjunct: Biró Emese-Erzsébet
Tel: 0266-207700, interior: 1403
Fax: 0266-207741
birou: 219 (etajul II.)
 
Compartimentele existente în cadrul Direcţiei economice şi atribuţiile principale ale acestora:
 
Compartimentul buget:
• pregătirea şi întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului  şi ale rectificărilor de buget;
• urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
• activităţi privind asigurarea finanţării aparatului propriu şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita;
• activităţi legate de împrumutul intern contractat;
• activităţi privind finanţarea posturilor neclericale ale unităţilor de cult;
• monitorizarea cheltuielilor de personal.
 
Compartimentul monitorizare şi relaţii cu subunităţi
• organizarea întocmirii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate;
• ţinerea legăturii cu instituţiile şi serviciile publice subordonate;
• urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate;
 
Compartimentul venit şi încasare creanţe:
• contabilizarea veniturilor judeţului Harghita;
• evidenţa debitelor provenind din venituri şi cheltuieli comune neachitate şi urmărirea continuă a încasării creanţelor;
• începerea executării silite, în cazul în care creanţele nu au putut fi încasate pe cale amiabilă;
• reprezentarea Consiliului Judeţean Harghita în faţa instanţelor de judecată.
 
Compartimentul angajare, lichidare, ordonanţare şi plată (ALOP):
• organizarea evidenţei şi raportării angajamentelor bugetare şi legale în scopul furnizării de informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat, cu privire la creditele bugetare consumate şi cele disponibile care pot fi angajate în viitor;
• executarea operaţiunilor ce decurg din fazele procesului de execuţie bugetară: angajare, lichidare, ordonanţare şi plată;
• întocmirea instrumentelor de plată (OPT), către trezorerie, în baza documentelor justificative;
• înregistrarea plăţilor şi încasărilor în programul de EXTRAS, în baza extraselor de cont;
• înregistrarea în evidenţa contabilă a plăţilor şi cheltuielilor materiale,  a capitolului de cheltuieli bugetare numit Transport rutier;
• înregistrarea lunară în evidenţa contabilă analitică a datoriilor la cheltuielile comune.
 
Compartimentul contabilitate:
• înregistrarea cheltuielilor aparatului propriu (cheltuielile de personal, cheltuieli materiale, cheltuielile de capital);
• evidenţa contabilă a programelor aprobate;
• centralizarea situaţiilor financiare a aparatului propriu şi ale instituţiilor subordonate;
• efectuarea operaţiunilor de casă
 
Compartimentul contabilitate programe europene:
• înregistrarea cheltuielilor bugetare aprobate pentru proiectele finanţate din instrumente structurale;
• ţinerea evidenţei contabile a proiectelor finanţate din fonduri europene;
• întocmirea diferitelor rapoarte cerute de către Autoritatea de management;
• asigurarea contactului cu responsabilul financiar internaţional al proiectelor
 
Compartimentul salarizare:
• urmărește prezența la program a salariaților aparatului de specialitate
• întocmește statele de plată ale personalului, consilierilor, colaboratorilor
• efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului
• întocmește dările de seamă statistice și declarațiile referitoare la personalul de la nivelul consiliului județean
 
POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iunie, 2024»
lmmjvsd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774