Anunţuri publice

ANUNȚ

În data de 10 martie 2021 a fost afișat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, pentru consultare, conform prevederilor art. 8 și art. 76^1 alin. (1) a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean al Elevilor Harghita a solicitat organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de hotărâre sus-menționat.

Având în vedere această solicitare Consiliul Județean Harghita organizează, luni, 29 martie 2021, ora 14.00, o dezbatere publică în sistem de videoconferință pe platforma online ZOOM, cu tema:  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

Solicitarea de înscriere la dezbatere se va trimite la adresa de e-mail info@judetulharghita.ro, până la data de 29.03.2021, ora 11.00.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita la telefon: 0266-207700 - interior 1213, sau e-mail: info@judetulharghita.ro.

Hotărâre Buget 2021

Anexă la Buget

 


ANUNŢ PUBLIC

 

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Mun.Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, nr.5 titularul planului: Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Harghita 2019-2025, anunţă publicul interesat  asupra   organizării dezbaterii publice a  planului inclusiv a raportului de mediu.

Dezbaterea publică se va desfășura on-line: în data de 10 mai 2021, ora 15 00.

Planul, inclusiv raportul de mediu pot fi accesați de pe pagina web a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/ Documentatii procedura SEA şi EA respectiv pe pagina web a Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/anunturi-publice.html

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Harghita

Raport de mediu PJGD Harghita

 

Observaţiile justificate ale publicului se primesc zilnic, la Agenţia pentru Protecţia  Mediului Harghita prin Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro şi la Consiliul Județean Harghita prin Fax: 0266-207703, e-mail: info@judetulharghita.ro

în scris cu datele de identificare ale semnatarului până la data de 7 mai 2021.

Tototdată, cei interesați se pot înregistra pentru dezbaterea on-line, pe aceleași adrese de email, până la aceeași dată.


ANUNȚ PUBLIC

 

         Consiliul Județean Harghita cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ța   Libertății, nr.5, jud. Harghita, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și prima variantă a raportului de mediu elaborat pentru Planul Județean de gestionare a deșeurilor Harghita.

Proiectul de plan și Raportul de mediu elaborat este disponibil publicului pe pagina de internet a Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/anunturi-publice.html  și a APM Harghita apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu/Documentații procedura SEA și EA.

         Publicul interesat poate trimite comentariile la Consiliul Județean pe adresa de e-mail: zolyalaszlo@hargitamegye.ro și la APM Harghita office@apmhr.anpm.ro  până la data de 14 decembrie 2020.

 

Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita 2019-2025

Raportul de mediu pentru Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita 2019-2025

Miercurea Ciuc, 23 octombrie 2020

 


ANUNŢ

 

Consiliul Județean Harghita anunţă publicul interesat că PLAN URBANISTIC ZONAL PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA este în curs de elaborare. Documentaţia poate fi accesată de pe linkurile de maj jos.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Fülöp Otilia, Arhitect șef,  tel. 0266-207700-1703, e-mail: fulopotilia@judetulharghita.ro

Data limită de trimitere a observațiilor: 07.10.2020.

 

Miercurea Ciuc, 23 septembrie 2020

 


 

ANUNŢ

Consiliul Județean Harghita, organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 118,17 mp, din imobilul Centrul de Sănătate Pentru Copii Sânmartin situat în Comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, județul Harghita. Licitaţia are loc în ziua de 28.08.2020, ora 14, la sediul Consiliul Județean Harghita din localitatea Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita, cod fiscal 4245763, telefon/fax 0266-207790/0266-207792. Ofertele, vor fi depuse la registratura instituției până la data de 27. 08.2020, ora 12 în 1 exemplar. Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în documentația de atribuire, care se poate descărca de pe pagina de internet: http://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/anunturi-publice.html, începând cu data de 06.08.2020. Informaţii suplimentare, clarificări se pot obţine între orele 8-16 la sediul instituției, cam. 407, prin telefon, sau prin e-mail: mathearpad@judetulharghita.ro de la persoana de contact Máthé Árpád până la data de 20.08.2020 ora 16. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este: Tribunalul Harghita, Miercurea-Ciuc, str. Szász Endre, nr.6, județul Hargita, cod poştal 530132, tel/fax: 0266 – 371616/0266-314482, e-mail: tr-harghita@just.ro. Transmis spre publicare pe data de 04.08.2020.

Documentația de atribuire

 


ANUNŢ PUBLIC

 

Consiliul Județean Harghita în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului „Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita 2019-2025” la APM Harghita, solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic: luni – joi între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800-1400 la sediul A.P.M. Harghita.

Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Harghita 2019-2025

 


Anunţ public

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA, HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Reabilitare DJ 137 Odorheiu Secuiesc – Cristuru Secuiesc – Lot 1 km 0+000 – 21+209 propus a fi realizat în mun. Odorheiu Secuiesc, orașul Cristuru Secuiesc, comunele Feliceni, Mugeni și Porumbeni, satele Feliceni, Tăureni, Mugeni, Dejuțiu, Porumbenii Mari, Porumbenii Mici și Betești, domeniu Public, județul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare DJ 137 Odorheiu Secuiesc – Cristuru Secuiesc – Lot 1 km 0+000 – 21+209, propus a fi amplasat în mun. Odorheiu Secuiesc, orașul Cristuru Secuiesc, comunele Feliceni, Mugeni și Porumbeni, satele Feliceni, Tăureni, Mugeni, Dejuțiu, Porumbenii Mari, Porumbenii Mici și Betești, domeniu public, jud Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

 


''Evaluare privind implementarea Programului de interes național reglementat de Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate – SUMAR EXECUTIV-'' , pentru analiză și sprijin în vederea implementării cu succes a prevederilor actului normativ

Atașat găsiți sumarul executiv al studiului realizat de Asociaţia Reality Check cu privire la monitorizarea implementării Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, prin tichete sociale în valoare de 50 de lei pe copil pe lună.

Legea a intrat în vigoare în februarie 2016, cu fonduri alocate de la bugetul de stat pentru peste 107.000 de copii, dar de ea beneficiază în prezent mai puţin de jumătate dintre aceştia. Studiul ataşat prezintă condiţiile în care legea poate fi aplicată cu succes şi recomandări privind îmbunătăţirea modului de implementare.

Raportul complet de evaluare a modului în care se implementează această lege poate fi descărcat la https://www.realitycheck.ro/proiect/monitorizare/.

Descarcă fișiere atașate Descarcă Sumarul Executiv

 


Anunţ public

 

   CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat „Dotare UPU și construire heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc”, propus a fi realizat în jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

        

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)


Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Dotare UPU și construire heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc”, propus a fi realizat în mun. Miercurea-Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2, judeţul Harghita.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)


Anunţ public

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA, HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Reabilitare DJ125-LOT2 KM 0+000-18+900propus a fi realizat în raza comunelor Dănești, Cârța, Tomești, Sândominic și Orașul Bălan, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

 


 

ANUNŢ  PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA în calitate de beneficiar, anunţă publicul interesat asupra afișării planului URBANISTIC ZONAL – ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - MIERCUREA CIUC;

Documentația în fază premergătoare obținerii avizelor și acordurilor instituțiilor și autorităților locale poate fi accesată de pe linkurile de mai jos, respectiv este afișat la sediul Consiliului Județean Harghita (holul principal, panoul de informare pe partea dreapta).

 

Acte administrative

Plan urbanistic zonal - memoriu

Plan urbanistic zonal - plan de incadrare in zona

Plan urbanistic zonal - situatia existenta

Plan urbanistic zonal - reglementari urbanistice

Plan urbanistic zonal - situatia existenta edilitare

Plan urbanistic zonal - reglementari edilitare

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Süveg Éva, Compartiment Urbanism, biroul 338, tel. 0266-207700-1703, e-mail. suvegeva@judetulharghita.ro

Data limită de trimitere a observațiilor: 15.10.2018.

Data publicării observațiilor dezbaterii publice: 25.10.2018.

 


 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA prin S.C. POD – PROIECT S.R.L., cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, titular al proiectului:

“Reabilitare DJ 123 km 7+000 – 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI + PAC + PT)” propus a fi amplasat în com. Sânmartin, Ciucsângeorgiu, satul Sânmartin, Ciucsângeorgiu, intravilan și extravilan, jud Harghita.

Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 20 martie 2018 – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00 (luni-joi), respectiv între orele 8,00-14,00 - vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax: 0266-31004, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA,, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare DJ 128 – lot 4 KM 0+000-19+650 intersecție E578-KM20+864, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan Comuna Ditrău și Orașul Borsec. jud Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041.office@apmhr.anpm.ro.

 


 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, titular al proiectului: Reabilitare DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000 propus a fi amplasat în judeţul Harghita în comunele Mărtiniș, Ocland, Feliceni și Ulieș. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare din 25 iulie 2017 – nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M.Harghita  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00(luni-joi), respectiv între orele 8,00-14,00 -vineri, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

 


 

Anunț public

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru „Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Harghita”

 

„Consiliul Județean Harghita cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, județul Harghita anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Harghita cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 de emitere a avizului de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Harghita”, titularul planului fiind Consiliul Județean Harghita. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată în ședința Comitetului Special Constituit care a avut loc la APM Harghita în data de 11.07.2017, ca urmare a analizării documentației și a desfășurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afișată la sediul APM Harghita și pe pagina de internet apmhr.anpm.ro/Avizul de mediu și la sediul Consiliului Județean Harghita, respectiv pe pagina de internet judetulharghita.ro.

Documentația Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Harghita se pate accesa pe linkurile următoare:

http://hargitamegye.ro/upload/public/PATJ_Harghita_2017.06.21.pdf

http://hargitamegye.ro/upload/public/RapMediuPATJHR2017.pdf

http://hargitamegye.ro/upload/public/PlansePATJHR.zip

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul Reabilitare DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000 propus a fi amplasat în judeţul Harghita în comunele Mărtiniș, Ocland, Feliceni și Ulieș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 , Fax: 0266-310041 office@apmhr.anpm.ro.

 


ANUNŢ  PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate – de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării adecvate, pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, limita județ Mureș-satul Crișeni” propus a fi amplasat în comuna Atid, sat Crișeni, intravilan și extravilan, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 și la următoarea noastră adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.  

Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


ANUNŢ  PUBLIC

 

Consiliul Județean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul intitulat „Reabilitare DJ 125-Lot2 KM 0+000-18+900”, ce urmează a fi realizat în raza comunelor Dănești, Cîrța, Tomești, Sândominc și Orașul Bălan, judeţul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la sediul Consiliului Județean Harghita: mun. Miercurea Ciuc, p-ța Libertății, nr. 5, judeţul Harghita.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. ( Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, limita județ Mureș-satul Crișeni” situat în jud. Harghita, com. Atid, sat Crișeni.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghitapropus a fi realizat în comuna Avrămești și Șimonești, satele Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat DALI revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: karacsonycsaba@hargitamegye.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 2 mai 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

Urmează a fi executat:  „Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123D, între km 4+200 – 16+200” sector 10+000-13+850

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: molnarzsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 5 mai 2017

Proiectul se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare – DJ 136A, km 3+800 – km 8+588, lim. Jud Mureș – satul Crișeni, Judeţul Harghita”

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: pethozsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 28 aprilie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


ANUNŢ  PUBLIC


Consiliul Județean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu privind proiectul intitulat „Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, KM 63+100-74+120, de la DJ 136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita”, ce urmează a fi realizat în comunele Avrămești și Șimonești, satele Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești, judeţul Harghita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la sediul Consiliului Județean Harghita: mun. Miercurea Ciuc, p-ța Libertății, nr. 5, judeţul Harghita.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. ( Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro)
 


CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
organizează la sediul din P-ţa Libertăţii nr. 5, licitaţie publică la data de 20 februarie 2017 ora 12

pentru închirierea a 337,75 m2 spaţii destinate pentru activitate de bufet, din subsolul Palatului administrativ al Consiliului Județean Harghita, situat în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii nr. 5, județul Harghita.
Chiria minimă de pornire la licitaţie: 2,3 euro / m2/lună.
fertele vor fi depuse la registratura Consiliului Judeţean Harghita până la data de 17 februarie 2017 ora 16,30 şi vor fi deschise la data de 20 februarie 2017 ora 12,00 în biroul nr. 19.
Documentaţia de licitaţie se poate procura de la biroul nr. 406 a instituției.
Informaţii suplimentare se pot obţine prin telefon, la nr. 0266-207700, interior 1209, 0734994360 sau la adresa e-mail kovacszoltan@judetulharghita.ro.

 

Miercurea Ciuc, 01 februarie 2017


Anunț

În atenția celor interesați,
A fost elaborat Proiectul Tehnic revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500
Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: balazszoltan@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00
Termen: 6 ianuarie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.


ANUNȚ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, cu cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, jud. Harghita, titular al proiectului “Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale la podurile de DJ127A, KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149 ”propus a fi amplasat în intravilanul comunei Lunca de Jos, sat Valea Rece, judeţul Harghita., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către A.P.M. Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 15 noiembrie 2016 - pentru proiectul sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare (luni-joi) între orele 08,00-16,00, respectiv vineri între orele 08,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-371313; email : office@ apmhr.anpm.ro


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul intitulat “Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale la podurile de DJ127A, KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149 ”propus a fi amplasat în intravilanul comunei Lunca de Jos, sat Valea Rece, judeţul Harghita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00, respectiv vineri între orele 8,00-14,00, pe tot parcursul procedurii.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Harghita Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43.
Fax: 0266-310041, office@apmhr.anpm.ro.


Anunţ public

 

Consiliul Județean Harghita cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, p-ţa Libertății, nr. 5 anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a acordului de mediu nr. 3 din 28.12.2012, prin înscrierea de menţiuni în Anexă, deoarece modificările aduse proiectului „Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Harghita”   (modificări tehnologice pe amplasamentul din Remetea şi privind ecologizarea fostului depozit d deşeuri menajere neconform la Bălan) nu  necesită refacerea raportului de evaluare a impactului asupra mediului.

Decizia APM Harghita, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Observațiile /contestațiile publicului se primesc la sediul APM Harghita în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. (Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

 


ANUNȚ


În data de 8 septembrie 2015 a fost publicată proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al județului Harghita, atât în ziarul Hargita Népe, cât și în ziarul Informația Harghitei, pe site-ul propriu al Consiliului Județean Harghita și la avizierul Consiliului Județean Harghita, pentru consultare conform prevederilor art. 7 al Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, coroborat cu art. 3 alin.1 al Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrative-teritoriale a steagurilor proprii.

Luând în considerare importanța și impactul asupra locuitorii județului Harghita, vă invităm pe toți cetățenii județului Harghita care au propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre, să transmită  observațiile, până la 25 noiembrie 2015, la adresa de email: info@judetulharghita.ro,  în vederea înregistrării acestora în registrul existent în acest sens în cadrul Consiliului Județean Harghita.

Totodată vă invităm să participați la dezbaterea publică organizată pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de steag al județului Harghita, în data de 26 noiembrie 2015, începând cu ora 14,00 în Sala de ședință nr. 19 a Consiliului Județean Harghita. 

 


ANUNŢ PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediulu -de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 15.07.2014, pentru proiectul „Realizarea lucrărilor pentru îmbunătăţirea sistemului de producere şi răcire a gheţii, refacerea mantinelei şi a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr.11, mun.Gheorgheni”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


ANUNŢ PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Realizarea lucrărilor pentru îmbunătăţirea sistemului de producere şi răcire a gheţii, refacerea mantinelei şi a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr.11, mun.Gheorgheni”.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro
 
 

ANUNŢ PUBLIC

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediulu -de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 13.05.2014, pentru proiectul „Lucrări de apărare şi consolidare DJ 136B pe sectorul km 15+766 la km 15+943”, propus a fi realizat în com. Lupeni, sat Firtoşu extravilan, judeţul Harghita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro
 
 

ANUNŢ PUBLIC

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Lucrări de apărare şi consolidare DJ 136B pe sectorul km 15+766 la km 15+943” , propus a fi realizat în comuna Lupeni, sat Firtoşu -extravilan, judeţul Harghita.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)
 
 

Anunţ public

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediulu -de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 17.12.2013, pentru proiectul „Consolidare zid de sprijin pe DJ 121 G, Iacobeni”, propus a fi realizat în com. Plăieşii de Jos, sat Iacobeni-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare între orele 08.30-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


ANUNŢ PUBLIC
  
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului-de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 04.04.2013, pentru proiectul „Curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică cât şi demolarea clădirilor existente”, propus a fi realizat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr.18, judeţul Harghita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare între orele 08.30-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro
 
 

Anunţ public
 
Consiliul Judeţean Harghita cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului- de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat “Lucrări de amenajare a parcării şi a zonei verzi din jurul policlinicii Miercurea Ciuc” propus a fi amplasat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, jud. Harghita.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron , nr. 43 în zilele lucrătoare între orele 08,30-16,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ
 
 

Anunţ public
 
Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita” pe amplasamentul situat în judeţul Harghita.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str str. Márton Áron, nr. 43 în zilele luni-joi între orele 08,00-16,30, vineri între orele 08,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Observaţiile /contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Harghita Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro
 
 

Anunţ public
 
Consiliul Judeţean Harghita cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare -nu se supune evaluării impactului asupra mediului- de către A.P.M Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat “Modernizarea centralei termice şi reparaţii capitale la reţele termice exterioare aferente Spitalului de Psihiatrie Tulgheş” propus a fi amplasat în comuna Tulgheş, str. Centru, nr. 342, jud. Harghita
Proiectul de deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare , între orele 8,30 – 16,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de .......
 
 

Anunţ public
 
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Amenajarea spaţiului din jurul clădirii administrative a Consiliului Judeţean Harghita, inclusiv lucrări de reabilitare a trotuarului şi a parcării în partea vestică”, propus a fi realizat în municipiul Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr.5.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din municipiul Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele lucrătoare între orele 8,30 – 16,30 şi la sediul Consiliului Judeţean Harghita.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. (Fax: 0266 – 310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro)
 
 

ANUNŢ PUBLIC
 
Consiliul Judeţean Harghita în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra finalizării Raportului de mediu pentru "Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Harghita" şi a organizării dezbaterii publice, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, sala 13 în data 13.11.2012, ora 16,00, cu participarea autorităţilor interesate de plan.
Proiectul de plan şi Raportul de mediu elaborat sunt disponibile publicului interesat la sediul titularului - loc. Miercurea - Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud. Sibiu şi APM Harghita, str. Marton Aron, nr. 43, Miercurea Ciuc, în zilele de luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi pe pagina web www.judetulharghita.ro
Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul ARPM Sibiu şi pe adresa http://arpmsb.anpm.ro, până la data de 12.11.2012.
 
 

ANUNŢ PUBLIC
 
Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita” pe amplasamentul situat în judeţul Harghita.
 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu, în zilele de luni până vineri între orele 8-16, precum şi pe pagina de internet a agenţiei:http://arpmsb.anpm.ro.
 
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu, sau pe e-mail office@arpmsb.anpm.ro, până la data de 4 septembrie 2012.
 
 

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în loc. Miercurea - Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizarea raportului de mediu elaborat pentru acesta - „Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Harghita".

Proiectul de plan şi Raportul de mediu elaborat sunt disponibile publicului interesat la sediul titularului de plan între orele 8-16, sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud, Sibiu şi la APM Harghita, str. Marton Aron, nr. 43, Miercurea Ciuc, în zilele de luni-vineri între orele 8-16, precum şi pe pagina web www.judetulharghita.ro.  Publicul interesat poate trimite comentariile la sediul titularului sau pe adresa de e-mail office@judetulharghita.ro şi la sediul ARPM Sibiu, http://arpmsb.anpm.ro, până la data de 24 august 2012.

 


ANUNŢ PUBLIC
 
Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita” pe amplasamentul situat în judeţul Harghita.
 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu, în zilele de luni până vineri între orele 8-16, precum şi pe pagina de internet a agenţiei:http://arpmsb.anpm.ro.
 
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, Sibiu, sau pe e-mail office@arpmsb.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12 iunie 2012. 
 
 

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Harghita şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme în judeţul Harghita” propus a fi amplasat în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc, Bălan, Băile-Tuşnad, Borsec, Vlăhiţa, Corund şi Remetea, judeţul Harghita.

Tipul deciziei posibile luate de ARPM Sibiu poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2, jud. Sibiu şi la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, jud. Harghita în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarele adrese de internet http://apmhr.anpm.ro şi http://arpmsb.anpm.ro
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 43, jud. Harghita, fax: 0266/310041 şi la sediul ARPM Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului nr. 2, jud. Sibiu, fax: 0269/444145, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 până la data de 14.10.2011. 
 
 

ANUNŢ PUBLIC
Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu la ARPM Sibiu (autoritatea competentă) pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme în judeţul Harghita”, propus a fi amplasat în: intravilanul comunei Remetea, intravilanul municipiului Miercurea Ciuc, intravilanul municipiului Topliţa, intravilanul municipiului Gheorgheni, extravilanul comunei Joseni, extravilanul comunei Tuşnad, extravilanul comunei Sândominic, intravilanul oraşului Bălan, extravilanul şi intravilanul oraşului Vlăhiţa, intravilanul comunei Corund, extravilanul şi intravilanul oraşului Cristuru Secuiesc, extravilanul oraşului Borsec, jud. Harghita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita (în urma delegării competenţei pentru parcurgerea etapei de încadrare şi a etapei de definire a domeniului din procedura de evaluare a impactului asupra mediului), Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 şi la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, nr. 5 (biroul nr. 330) în zilele de luni - joi, între orele 830-1630 şi vineri între orele 830-1400.
Observaţiile publicului interesat se primesc în cursul procedurii de reglementare zilnic în scris la APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, fax: 0266-310041.

 


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judeţean Harghita titular al proiectului ”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme în judeţul Harghita” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita (autoritatea competentă pentru protecţia mediului în urma delegării competenţei pentru parcurgerea etapei de încadrare şi a etapei de definire a domeniului): se supune evaluării impactului asupra mediului fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme în judeţul Harghita”, propus a fi amplasat în. intravilanul comunei Remetea, intravilanul municipiului Miercurea Ciuc, intravilanul municipiului Topliţa, intravilanul municipiului Gheorgheni, extravilanul comunei Joseni, extravilanul comunei Tuşnad, extravilanul comunei Sândominic, intravilanul oraşului Bălan, extravilanul oraşului Borsec, extravilanul şi intravilanul oraşului Vlăhiţa, intravilanul comunei Corund, extravilanul şi intravilanul oraşului Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, 
Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1630 şi vineri între orele 830 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la 13.03.2011.
 
 

ANUNŢ PUBLIC
  
 

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu Legea 52/2003 privind accesul public la informaţii Consiliul Judeţean Harghita propune spre consultare publică următoarele documente:

  
Principalele direcţii de dezvoltare durabilă ale judeţului Harghita în perioada 2013-2020 coroborate cu noile direcţii de dezvoltare ale Strategiei Europene 2013-2020
 
În baza unor analize desfăşurate la nivelul aparatului administrativ al Consiliului Judeţean Harghita şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei 2013-2020 au fost identificate ca principale resurse pentru o dezvoltare durabilă a Judeţului Harghita, următoarele:
- Pondere mare a ariilor naturale protejate
- Eco-turism
- Eco-agricultura
- Produse si servicii tradiţionale
 
În scopul potenţării acestor direcţii, Consiliul Judeţean Harghita îşi propune să acţioneze în principal pe următoarele direcţii:
- Sprijinirea producătorilor şi prestatorilor de servicii tradiţionale pentru promovarea produselor şi serviciilor
- Identificarea şi susţinerea unor caracteristici ale produselor tradiţionale în judeţul Harghita
- Identificarea de modalităţi pentru sprijinirea producătorilor şi prestatorilor de servicii tradiţionale şi pentru susţinerea dezvoltării activităţilor acestora şi implicit a unei creşteri durabile a economiei judeţului.
 
Consiliul Judeţean Harghita, la data de de 22 decembrie 2011, în temeiul prevederilor art.6 a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a procedat la afişarea următoarelor proiecte de hotărâri la afişierul Consiliului Judeţean Harghita şi pe pagina de web a Consiliului, respectiv: www.judetulharghita.ro:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012 şi a sumei totale aferente, a cheltuielile neeligibile, precum şi aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri/clădiri aflate în domeniul public al localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tuşnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii aferenţi al proiectului "Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ şi unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu , Axa Prioritară 4 -Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012.
 
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu proiectele de hotărâri, puteţi apela într-un termen de 10 zile de la apariţia anunţului la ajutorul persoanei de contact d-l Kovásznai Sándor, consilier în cadrul Direcţiei de dezvoltare al Consiliului Judeţean Harghita, Biroul de dezvoltare str. P-ţa Libertăţii nr. 5, tel. 0266-207.700/ int. 1110, e-mail: kovasznaisandor@judetulharghita.ro.

 


ANUNŢ  PUBLIC

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA în calitate de beneficiar, anunţă publicul interesat asupra afișării planului URBANISTIC ZONAL – ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - MIERCUREA CIUC;

Documentația în fază premergătoare obținerii avizelor și acordurilor instituțiilor și autorităților locale poate fi accesată de pe linkurile de mai jos, respectiv este afișat la sediul Consiliului Județean Harghita (holul principal, panoul de informare pe partea dreapta).

 

Acte administrative

Plan urbanistic zonal - memoriu

Plan urbanistic zonal - plan de incadrare in zona

Plan urbanistic zonal - situatia existenta

Plan urbanistic zonal - reglementari urbanistice

Plan urbanistic zonal - reglementari edilitare existent

Plan urbanistic zonal - reglementari edilitare propus

 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Süveg Éva, Compartiment Urbanism, biroul 338, tel. 0266-207700-1703, e-mail. suvegeva@judetulharghita.ro

Data limită de trimitere a observațiilor: 15.10.2018.

Data publicării observațiilor dezbaterii publice: 25.10.2018.

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«aprilie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774