Direcţia generală management

Direcţia generală management

 

1. Director general: Szőcs-Mátyás István

Tel.: 0266-207 700, interior 1312

Fax: 0266-207703

E-mail: szocsistvan@judetulharghita.ro

 

2. Director general adjunct: Kinda Jolán

Tel.: 0266-207 700, interior 1113

Fax: 0266-207703

E-mail: kindajolan@judetulharghita.ro

 

3. Director general adjunct: Kiss Tímea-Gabriella

Tel.: 0266-207 700, interior 1101

Fax: 0266-207703

E-mail: kisstimea@judetulharghita.ro

 

Direcţia generală management încorporează compartimentul relaţii internaţionale, compartimentul relaţii cu mass-media, compartimentul management informatic, compartiment organizare eveniment și implementare programe, compartimentul resurse umane, compartimentul management, compartiment registratură și managementul performanței, compartiment publicații proprii, compartiment perfecționare profesională, compartimentul identitate vizuală și compartiment reglementări interne .

 

Responsabilităţile principale a direcţiei generale management

Printre atribuţiile direcţiei generale management se numără asigurarea relaţiilor consiliului judeţean cu mass-media, asigurarea comunicării inter-instituţionale, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor, asigurarea relaţiilor internaţionale şi, nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor privind resursele umane. Direcţia generală management este subordonată direct preşedintelui consiliului judeţean şi ia parte la fiecare eveniment propus de preşedintele consiliului judeţean, precum şi rezolvă toate sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează.

 

Compartimentul relaţii internaţionale:

- organizează deplasările în cadrul activităţii de relaţii internaţionale a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, respectiv organizează activităţile externe, şi asigură buna desfăşurare a acestora;

- cooperează cu organisme ale Uniunii Europene în vederea obţinerii deciziilor sau rezoluţiilor forumurilor europene;

- colaborează în formarea relaţiilor de parteneriat internaţionale;

- participă la realizarea şi executarea proiectelor comune cu parteneri internaţionali.

 

Compartimentul relaţii cu mass-media:

- urmăreşte informaţiile apărute în mijloace de informare mass-media referitoarea la activitatea administraţiei publice;

- asigură informarea publică privind activităţile şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean;

- ţine legătura cu instituţiile media;

- cu mijloacele specific domeniului de activitate contribuie la formarea şi asigurarea unei bune  imagini publice al Consiliului Judeţean Harghita şi la menţinerea bunei relaţii cu mediul exterior şi cu cetăţenii.

 

Compartimentul management informatic:

- asigură promovarea imaginii judeţului şi al Consiliului Judeţean Harghita prin crearea şi actualizarea continuă a paginii şi a subpaginilor web şi a paginilor web complementare ale Consiliului judeţean;

- coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date.

 

Compartiment organizare eveniment și implementare programe:
- răspunde de organizarea și asigurarea serviciilor de protocol ocazionate de primirea delegațiilor și invitaților în baza programului stabilit, în limita fondurilor alocate în acest scop;
- colaborează cu Compartimentul de relații internațioonale la elaborarea și transmiterea, la cererea președintelui, a invitațiilor și programelor legate de derularea și menținerea relațiilor de parteneriat, asigurând organizarea activităților legate de derularea acestora;
- asigură organizarea corespunzătoare a evenimentelor;
- asigura comunicarea internă, precum şi comunicaţia inter-instituţională;
- coordonează activitățile Galeriei de Artă a Consiliului Județean Harghita, organizează expoziții la consiliul județean.

- coordonează și urmărește evenimentele organizate de către aparatul de specialitate al consiliului județean;
- coordonează și urmărește evenimentele organizate de către unitățile și serviciile publice subordonate ale consiliului județean;
- coordonează și urmărește evenimentele cofinanțate de consiliul județean;
- pregătește materialele promoționale în cazul deplasării reprezentanților consiliului județean în țară și în străinătate, în vederea asigurării marketingului corespunzător județului și îmbunătățirii identității vizuale a acestuia;
- organizează acordarea diferitelor premii sub formă de medalii, insigne și plăci gravate pentru persoane, grupuri de persoane și instituții publice, cu scopul promovării și recunoașterii activității acestora prin care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea segmentelor din următoarele domenii: activitate publică, administrația publică, dezvoltarea rurală, cultură, arte, educație publică, viața stiințifică, tineret și sport;
- realizează achiziția publică a serviciilor tipografice, răspunde de contractele de prestări servicii, respectiv de efectuarea plăților aferente acestora. 

Compartimentul de identitate vizuală:
- achiziţionează publicaţiile care prezintă activitatea consiliului judeţean, asigură construirea imaginii pozitive a instituţiei către opinia publică şi locuitorii judeţului, precum şi faţă de delegaţiile oficiale;
- asigură promovarea adecvată a imaginii județului, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta (pagină web, siglă, banner, promovarea elementelor unitare de identitate vizuală) și elaborează propuneri cu privire la brandul aparatului de specialitate al consiliului județean, al unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta, dacă nu există motive concrete și reale pentru refuzul aplicării elementelor de identitate vizuală propuse;
- verifică și asigură ca toate publicațiile editate de aparatul propriu al consiliului județean, precum și de instituțiile subordonate, coordonate și cofinanțate să fie în concordanță cu Manualul de identitate vizuală al Consiliului Județean Harghita;
- avizează orice material de promovare care va fi editat și publicat/tipărit de către aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și de către instituțiile și serviciile publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta.
 

Compartiment resurse umane:

- ţine evidenţa şi rezolvă problemele privind resursele umane a Consiliului Judeţean Harghita;

- urmăreşte situaţia salarială a angajaţilor consiliului judeţean, precum şi ţine evidenţa concediilor, înaintării în grad şi perfecţionării forţei de muncă;

- cataloghează documentaţia profesională a salariaţilor, întocmeşte documentaţia prescrisă de lege şi asigură bunăstarea angajaţilor.

 

Compartiment registratură și managementul performanței:

- preluarea, distribuirea şi  repartizarea corespondenţei instituţiei;

- înregistrarea corespondenţei primite prin poştă, curieri, fax sau e-mail;

- expedierea corespondenţei.

 

Compartiment perfecționare profesională:

- planul de instruire și evaluarea nevoilor;

- înregistrarea cursurilor

- achiziții publice de formare profesională

 

Compartiment reglementări interne:

- controlul sistemului de control

- dezvoltarea și funcționarea unui sistem de control intern

-  răspunde de elaborarea şi actualizarea programului anual pentru implementarea sistemului de control intern managerial ţinând cont de obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor necesare pentru implementare;

 

Compartiment publicații proprii

- necesitățile de urmărire și noile standarde de publicare

- crăspunde de editarea ziarului propriu al Consiliului Judeţean Harghita  şi a altor broşuri, pliante, materiale informative, calendarul evenimentelor, scrisori etc.;

- organizează conferinţe de presă, asistând la aceste conferinţe, emite comunicate de presă ori de câte ori este nevoie;

 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774