Munţii Harghita
duminică, 21 iulie 2024 01:10:19

Anunț - ocuparea postului de Director

(0 Votări)110 vizualizări

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ța. Libertăţii nr.5.

 

Organizează concurs, pentru ocuparea postului de Director executiv pe perioadă nedeterminată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita.

Condiţii de participare:

 • studii superioare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • dinamism, flexibilitate, abilităţi de comunicare,
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului a programelor MS Office.
 • Vechime: 2 ani.

Concursul va avea loc:

 • proba scrisă-  în data de 01.03.2017, ora 16, la sediul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita cu sediul în: loc. Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita,
 • proba orală: în data de 02.03.2017, ora 16, la sediul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita cu sediul în: loc. Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății, nr. 5, jud. Harghita,
 • ata limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  22.02.2017, la sediul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita
 • Date contact: Biro  Ema, tel. 0745-104641

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • curriculum vitae
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munţii Harghita”,

Preşedinte
Dávid Lajos

Rezultatul selecției dosarelor