Munţii Harghita
luni, 17 iunie 2024 14:10:26
Consultare

Studiu de Dezvoltare a localității Băile Homorod

FAZA I

PARTEA SCRISĂ

1_Pagină Titlu

2_Memoriu Tehnic

3_Tabel analiză construcții și mijloace fixe

 

PARTEA DESENATĂ

Plan de încadrare în localitate

Situația existentă - analiza localității Băile Homorod

Situația existentă - analiza tabărei școlare

Profile stradale existente și propuse

Rețele edilitare existente

Situația propusă - tabără școlară

Reglementări Urbanisitice din Puz Munții Harghita

Imagini

 

Prezentare PPT

 

ULTIMA FAZA

PARTEA SCRISĂ

Foaie de gardă

Memoriu tehnic studiu de dezvoltare

Analiză prin elemente definitorii ale vilelor şi mijloacelor fixe

Estimări valori de investiţii la nivel de studiu de dezvoltare a localităţii Băile Homorod

 

PARTEA DESENATĂ

Plan de încadrare în localitate, plan reglementări Băile Homorod din cadrul PUZ Munţii Harghita

Analiza localităţii Băile Homorod – situaţia existentă

Analiza taberei pentru copii – situaţia existentă

Profile stradale – situaţia existentă

Reţele edilitare – situaţia existentă

Imagini

Concept general, zonificări, căi de circulaţie

Zone turistice în localitatea Băile Homorod – situaţia propusă

Tabăra pentru copii – situaţia propusă

Schemă planimetrică – unitatăţile de cazare nr. 1 şi 2

Schemă planimetrică – unitatăţile de cazare nr. 3, 4 şi 5

Profile stradale – situaţia propusă

Reţele edilitare – situaţia propusă

Imagini 3D – pe zone funcţionale

 


 

PUZ Munții Harghita

STUDII FUNDAMENTARE - FAZA I

 

A.01.1 PARTII DE SCHI

Sunt afişate limitele teritoriului, diferite variante de pârtii de schi propuse, pârtii de schi existente, infrastructura, staţiuni turistice, punctele de interes turistic.

 

A.01.2 STUDIU TURISTIC

Sunt afişate limitele teritoriului, trasee de călărie, trasee ON/ROAD-OFF/ROAD, trasee turistice şi cicloturistice, infrastructura, staţiuni turistice, zone de cazare de dif. categorii şi capacităţi, puncte de interes turistic.

 

A.01.3 PISTE, TRASEE DE DIFERITE TIPURI

Sunt afişate limitele teritoriului, trasee turistice, infrastructura.

 

A.01.4 MONUMENTE ISTORICE

Sunt afişate limitele teritoriului, monumente istorice, infrastructura, localităţi.

 

A.01.5 STUDIU PROTECTIA MEDIULUI

Sunt afişate limitele teritoriului, arii naturale protejate, arii speciale de conservare natura 2000 – rospa, arii de protecţie specială avifaunistică natura 2000 – rosci, habităţi de iernat şi reproducere urs, rezervaţii botanice şi geologice, exploatări forestiere, localităţi.

 

A.01.6 PARTII DE SCHI - ZONA STUDIATA

Sunt afişate limitele teritoriului, diferite variante de pârtii de schi propuse, pârtii de schi existente, arii naturale protejate.

 

A.01.7 STUDIU CIRCULATIE SI DRUMURI

Sunt afişate limitele administrative, căi ferate, comune şi sate, municipii şi oraşe, drumuri reabilitate s-au în curs de modernizare din fonduri europene, drumuri naţionale, judeţene şi comunale, drumuri de exploatare.

 

A.01.8 PROXIMITATI SI SIT. URB

Sunt afişate limite intravilane existente, limite intravilane propuse, zone amenajate/urbanizate, limita arii studiate, zone cu risc de surpare, zone de protecţie sanitare, localităţi, Băile Homorod, Harghita Mădăraş, Harghita Băi.

 

A.01.9 RETELE EDILITARE

Sunt afişate limitele administrative, drumuri naţionale, judeţene şi comunale, drumuri de exploatare, comune şi sate, municipii şi oraşe.

 

A.01.10 STUDIU GEOTEHNIC SI HIDROGEOLOGIC

Sunt afişate exploatări miniere în funcţiune/abandonate, direcţia de curgere a apelor subterane, zone cu ape freatice ascensionale şi izvoare, structurile acvifere montane, localităţi.


A.01.11 PARTII DE SCHI - ZONA STUDIATA_ A-S

Sunt afişate limitele teritoriului, diferite variante de pârtii de schi propuse, pârtii de schi existente, neexpunere la soare.

 

 

 

FOND CONSTRUIT, MONUMENTE ARHEOLOGICE

BORDEROU

STUDII FUNDAMENTARE - STADIUL ACTUAL

STUDIU BIOGEOGRAFIC - ECOLOGIC

PREZENTARE "CUM VEDEM VIITORUL MUNTII HARGHITEI"

 

PROPUNERI - IANUARIE 2018

 

Partea scrisă:

 

MEMORIU GENERAL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

STRATEGIE

 

Partea desenată:

 

I. SINTEZA
Sunt afişate limitele teritoriului, arii protejate, reţele de drumuri, diferite trasee, pârtii de schi, refugii montane, case vânătoreşti.

 

A. HARGHITA BAI

 

B. BAILE HOMOROD

 

C. HARGHITA MADARAS

 

D. SANTIMBRU BAI

 

E. SICULENI - ZONA HOGODOR

 

F. VOSLABENI - TOMESTI

 

G. ZONA KALIBASKO - PASUL TOLVAJOS

 

H. ZONA SOVENYES

 

I. PARTII DE SCHI

 

J. PARTII DE SCHI - EXPUNERE LA SOARE, INCLINATIE

 

K. PROFILE DE STRAZI

 

L. RETELE ELECTRICE

 

EXTRASE:

 

Căpâlnița

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Băile Homorod, Merești

Harghita Mădăraș, Vărghiș

 

Cârța

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

 

Ciceu

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Harghita Băi, Zona Kalibasko

 

Dănești

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

 

Lueta

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Harghita Băi, Zona Kalibasko

 

Mădăraș

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Vărghiș

 

Merești

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Băile Homorod, Merești

 

Miercurea Ciuc

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Harghita Băi, Zona Kalibasko

 

Racu

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

 

Sâncrăieni

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Sântimbru Băi

 

Sânsimion

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

 

Sântimbru

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Sântimbru Băi

 

Siculeni

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Zona Hogodor

 

Suseni

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

 

Tomești

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Tomești, Tușnad

 

Tușnad

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Tomești, Tușnad

 

Vlăhița

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Băile Homorod, Merești

Harghita Mădăraș, Vărghiș

 

Voșlăbeni

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Tomești, Tușnad

 

Zetea

Strategie

Pârtii de schi

Plan sinteză

Harghita Mădăraș, Vărghiș

 

 

BĂILE HOMOROD - proiectul studiului de dezvoltare