Valea Uzului
joi, 23 mai 2024 05:33:17
Valea Uzului

Conform prevederilor Legii nr. 2/1968 privind reorganizarea teritorială a României, localitatea Valea Uzului figurează ca sat component al comunei Sânmartin. Oficiul de cadastru, Proiectare şi Gospodărirea Apelor Bacău în anul 1969 a realizat o documentatie de delimitare a hotarului dintre comuna Dărmăneşti-Bacău şi Sânmartin-Harghita. Dosarul cu documentele de delimitarea hotarului a fost înregistrat cu nr. 821 / 27. 02. 1971 în O.C.P.G.A. Această lucrare respectă în tocmai hotarul vechi, cuprins în vechile documente cadastrale şi înscrise în C.F Sânmartin, Partea II. Comuna Sânmartin deţine de toate hărţile, evidenţe cadastrale vechi, care susţine cele relatate de mai sus.

Conform anexei nr. 49 al Hotărârii de Guvern cu nr. 1351/2001, privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sânmartin, Centrul de Agrement Valea Uzului este evidenţiat in domeniul public al Comunei Sânmartin, judeţul Harghita prin poziţia 11, dar în acelaşi timp tabăra se află în domeniul public al ANT.

Știri și noutăți