Valea Uzului
joi, 23 mai 2024 06:14:45

Sânmartin atacă decizia oficiului de cadastru de la Moinești

Specialiști români și maghiari dezbat tema cimitirului militar de la Valea Uzului 

(0 Votări)26 vizualizări

Prin intermediul unei scrisori, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară de la Moinești a înștiințat primăria din Sânmartin cu privire la faptul că a intabulat cimitirul de la Valea Uzului în domeniul orașului Dărmănești, județul Bacău. Primăria Sânmartin a fost înștiințată și cu privire la faptul că s-a înaintat cererea de intabulare, și deși instituția a atacat această cerere, a avut loc intabularea. Utilizând instrumentele legale, primăria din Sânmartin va ataca din nou această decizie, la fel cum o va face și Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, în calitate de persoană fizică. Acestea au fost subiectele dezbătute în data de 24 iunie de grupul de lucru înființat în vederea soluționării problemelor apărute la cimitirul militar de la Valea Uzului. 

Din nou se solicită prefecturii județului Bacău de a opri orice fel de activități în ceea ce privește cimitirul de la Valea Uzului, fapt pe care trebuia să îl facă și mai devreme, pentru ca o ilegalitate să nu fie urmată de o altă ilegalitate. Borboly Csaba consideră că în acest fel și prefectul devine un complice.

Va fi înaintată o adresă și către oficiul de cadastru, deoarece documentația pentru intabulare trebuia verificată nu numai din punct de federe formal, ci și legal.

În cadrul dezbaterilor s-a vorbit și despre faptul că se vor înainta noi adrese către instituțiile care nu au dat curs solicitărilor anterioare, cum ar fi ministerul apărării, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), facultățile de istorie de la București și Cluj-Napoca. Prin intermediul acestor adrese vor fi înștiințate instituțiile sus-amintite cu privire la faptul că situația de la cimitirul de la Valea Uzului se înrăutățești și se va solicita sprijin în vederea găsirii unei soluții.

Consiliul Județean Harghita a transmis un material de informare ministerelor de resort din România și Ungaria

Ministerul de apărare român a propus Ungariei organizarea unei discuții pe marginea cimitirelor militare, în special al celui de la Valea Uzului, aceasta urmând a avea loc în perioada 24-28 iunie. Dezbaterile vor fi purtate de către ONCE – reprezentând partea română și Institutul și muzeul de istorie militară din partea Ungariei. Consiliul Județean Harghita a realizat un material de informare cu privire la cimitirul militar de la Valea Uzului pe care l-a transmis ministerelor apărării din România și Ungaria.

Situația de la cimitirul militar de la Valea Uzului poate fin consultată pe următorul link:  http://uz.judetulharghita.ro

 

Miercurea Ciuc, 24 iunie 2019