Culte religioase din Harghita
luni, 11 decembrie 2023 02:13:33

Culte religioase din Judetul Harghita

Generații la rând, biserica a fost considerată una dintre temeliile societății, cu principii morale și care, până la urmă, reprezintă nucleul unei vieți liniștite și aproape cu șanse egale pentru fiecare om.
Misiunea bisericii a fost și este aceea de a nu-l lăsa pe omul acestei societăţi să rămână acolo unde se află, pe treapta inferioară a degradării sale morale; ci îi dă puterea şi curajul de a înainta spre desăvârşire. Pentru ca societatea românească să fie una sănătoasă este nevoie ca membrii ei să aibă o moralitate sănătoasă, o verticalitate în tot ceea ce fac, iar pe toate acestea fiecare dintre noi le dobândeşte în şi prin biserică. Rolul bisericii în societate este acela de a-l ajuta pe fiecare să respire aerul dumnezeirii, să iasă de sub jugul păcatului şi astfel să nu mai fie rob al acestuia.
Începând cu anul 2001 Consiliul Județean Harghita a pus accent pe o mai bună colaborare cu cultele religioase din județ alocând sume importante pentru sprijinirea acestora în efortul lor de salvare și conservare a bisericilor și clădirilor din patrimoniul propriu. Totodată alocăm fonduri în fiecare an pentru realizare unor programe în colaborare, pentru ca biserica să poate îndeplini rolul său în societate. Biserica a avut și are un cuvânt de spus în educarea populației și formarea opiniei publice.