Culte religioase din Harghita
luni, 17 iunie 2024 06:49:53
Programul anual de cooperare 2017
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2017
 
 
 
1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
 
2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
 
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
• Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
• Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:
(Solicitanții trebuie să corespundă concomitent următoarelor criterii:
-  În cadrul programului vor fi finanțate acțiuni și evenimente organizate începând cu a doua parte a lunii iunie - noiembrie!
- Vor fi finanțate numai evenimentele județene, programele cu tradiție și cu un buget mai mare de 15.000 lei
- Contribuția proprie minim 50%)
 
5. Durata programului: anul 2017.
 
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5; sau birourile territoriale din mun. Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.  14 (Sediul Primăriei), etaj II., camera 214; Odorheiu Secuiesc, str. 1918 December 1., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 12. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:  19 aprilie 2017, orele 10.00.
 
7. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Formularul de solicitare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 206, sau de la biroul teritorial din mun. Toplița. ; Odorheiu Secuiesc, str. 1918 December 1., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 15.  Persoana de contact: Lukács Levente, telefon: 0734994372, e-mail:  lukacslevente@judetulharghita.ro şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro .