Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 08:19:19
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 11 septembrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 11 septembrie 2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 11 septembrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1414 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei prezenți. Solicită înțelegerea consilierilor județeni pentru întârziere, dar o să vină mai târziu cu explicații. Era la o întrevedere, de unde nu se putea ieși, și care prevestește niște probleme, despre care va vorbi la capitolul Diverse. Tema ședinței extraordinare este problema creată la două poduri. Una este lângă satul Dejuțiu, și acum câteva zile au fost cu colegii la fața locului să vadă starea acestuia. În ultimele zile s-a deteriorat și mai mult starea celuilalt lângă Sâncrai. Este nevoie de o intervenție rapidă la amândouă locații. Mai sunt și alte câteva probleme urgente, care trebuie rezolvate în ședință extraordinară. Începe școala și este nevoie de corectarea unor trasee ale autobuzelor. Sunt cinci teme pe Ordinea de zi.    

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe toți cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Lipsesc 8 consilieri județeni.  Cu 23 de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Harghita este cvorum pentru luarea deciziilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi cu cele cinci puncte.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general la Direcția Generală Economică spune, că Direcția Generală Tehnică a solicitat pentru introducerea investiției Pod pe DJ 134C, Km 15+280 Sâncrai, comuna Dealu, proiectare și execuție, suma de 200.000 lei. Este un pod mixt cu fundație de beton din grinzi metalice și necesită reparații. Mai solicită și introducerea investiției Pod peste râul Târnava Mare DJ 137 Km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, 3.700.000 lei, din care 700.000 din credite bugetare și 3 milioane lei din credit de angajament. Se modifică creditele aprobate la investiția Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A Km 3+800, 8+588 limita județului Mureș, satul Crișeni, proiectare și execuție. Valoarea propusă investiției este de 6.400.000 lei, din care 1.500.000 lei sunt credite bugetare și credit de angajament 4.900.000 lei. În urma finalizării licitației la executarea lucrărilor Modernizare sistem rutier pe DJ 123E Miercurea Ciuc-Păuleni Ciuc, DN 12A Km 2+207+500, sectorul 3 + 0,327+500 se diminuează cu credite bugetare cu suma de 705.000 lei și credit de angajament 2.542.000 lei. Se modifică creditele aprobate la investiția ”Protejarea conductelor de gaze naturale în zona obiectivului de investiție ”Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 135 Km 63+100, 74+200 de jos, de la 136D până la satul Cobătești, DN 13C. Se propune diminuarea cheltuielilor bugetare cu suma de 730.000 lei, și majorare creditului de angajament cu 730.000 lei. Se propune modificarea creditelor aprobate la Spitalul Județean de Urgență, ”Reamenajare și extindere Spital Județean de Urgență prin diminuarea creditului bugetar cu suma de 805.000 lei și majorarea creditelor de angajament cu aceeași sumă. Se propune majorarea creditelor bugetare drumuri și poduri la ”Reabilitare DJ 133 limita județului Mureș și intersecția DC 15. La Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului se solicită modificarea bugetului local, virări de credite 90.000 lei. Arhitectul Șef solicită modificarea denumirii investiției ”Film de animație”  în cadrul planului anual de protecție și gestionarea monumentelor UNESCO, situl rural Dârjiu în ”Film de animație după ciclu de picturi murale a Bisericii fortificate din comuna Dârjiu”. Spitalul Județean de Utgență solicită sprijin și cu suma de 5,5 mii lei.  Consiliul județean pentru plata cotizației face o virare de credite.  Acestea sunt modificările în bugetul instituției.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva vrea să ia cuvântul ? Întreabă, dacă de la Direcția Generală Tehnică au mai venit cu amendament de fond ?   

 

Domnul Péli Levente director general de la Direcția Generală Tehnică spune, că pentru sumele în plus necesare la investiții, domnul Chiorean Adrian a vorbit cu domnul Bicăjanu, și momentan trebuie clarificat formularea, ca să se poate lua din excedent. S-au înțeles, să rămâne problema pentru ședința din luna septembrie. Nu s-a găsit încă altă soluție optimă. Cu banii, care sunt alocați acum se pot efectua plățile în cursul lunii septembrie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de la domnul director Elekes, dacă este bine astfel hotărârea ?

 

Domnul director Elekes Zoltán de la Direcția Generală de Asistență Socială și de Protecția Copilului răspunde că măcar furnizorul de pâine trebuie plătit, pentru că s-a primit o ultimă atenționare în sensul, că în cazul neplății nu mai furnizează. Este foarte urgent de plătit măcar acest furnizor.

 

Domnul consilier județean Mezei János spune, că după cum a înțeles, Programul de investiții din acest an a fost diminuat cu niște sume. Nu înțelege motivul. A fost un pod, cu valoare de 700.000 lei, și suma aferentă a fost diminuată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că la licitație s-au diminuat sumele oferite, și sunt diferențe în plus atât la proiectare, cât și la execuție. Toate aceste modificări sunt însemnate în tabele, și pot fi citite. Care lucrare este, de care se interesează domnul Mezei ?

 

Domnul consilier județean Mezei János spune, că a condus în timp ce se uita în acte, și numai diminuarea cu suma aceea mare de 700.000 i-a sărit în ochi, dar nu mai știe la care investiție l-a văzut.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune să citească domnul consilier Expunerea de motive. Poate să constate, că nu despre diminuare este vorba, este vorba de majorare.

 

Domnul Bicăjanu Vasile director general la Direcția Generală Economică menționează, că s-a luat din mai multe părți și s-a alocat pentru reabilitarea podului de la Porumbeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, conform Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

    

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, dintre Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, și Consiliul Județean Harghita, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că se solicită urgent  aprobarea  contractului de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, dintre Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, și Consiliul Județean Harghita, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării Traseului cu codul nr.10 din Programul județean de transport persoane prin curse regulate, câștigat de operatorul de transport la Licitația organizată de S.A.E.T. din data de 28.08.2017

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că este vorba despre introducerea unui traseu de autobuz între Miercurea Ciuc și satul Lăzărești. Va fi realizat de către SC ONE IMPEX SRL.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării Traseului cu codul nr.10 din Programul județean de transport persoane prin curse regulate, câștigat de operatorul de transport la Licitația organizată de S.A.E.T. din data de 28.08.2017

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea unor licențe de trasee pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Dany Trans S.R.L. și S.C. Diplomat Top-Serv S.R.L.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că trebuie aprobat și un alt traseu special între Municipiul Toplița și Municipiul Gheorgheni. Crede, că este o cursă, care transportă muncitorii. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unor licențe de trasee pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Dany Trans S.R.L. și S.C. Diplomat Top-Serv S.R.L.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019” în urma restricționării traficului până la 3,5 t pe podul de la Dejuțiu de pe traseul nr. 42, varianta modificată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că din cauza podului stricat trebuie redirecționate unele trasee de transport pesoane. Pe Facebook a fost poastat o fotografie deja cunoscută de toți. Acolo trece cursa asigurată de societatea Gas Tours. Deocamdată nu poate merge pe altă rută, dart după această ședință, poate va ocoli acest pod, și nu vor mai apărea astfel de imagini. Aceasta este răspunsul pentru cei, care au postat imaginile incriminante. După decizia de astăzi nu vor mai fi probleme. De la Porumbeni va merge spre Dobeni și Mugeni, și înapoi, în cazul în care va pune la dispoziție un autobuz, care este mai mare de 3,5 t. Este o completare, care va fi prezentat de domnul secretar al județului.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului relatează, că în cursul acestei zile s-a finalizat acest act, de aceea nu s-a putut comunica în format corectat consilierilor județeni. La articolul 3, aliniatul 2 numai în parte este prevăzut publicitatea, și se va completa astfel: ”Se va afișa la afișierul Consiliului Județean Harghita, se va publica pe site-ul acestuia, și se va transmite mass-mediei”. Nu numai în Monitorul Oficial al județului se va publica. Această completare a fost deja cuprins în proiectul de hotărâre. Anexa nr.1 a proiectului de hotărâre, care  a fost distribuit pentru luare la cunoștință la începutul ședinței este completat cu încă un rând. S-a trecut și această frază: ”La restul curselor se va respecta restricția de 3,5 t. În acesastă formă propune  să fie supus votului. 

 

Domnul consilier județean Sándor György cu privire la aceste modificări întreabă, cu ce argumentează societatea GAS TOURS, că din comunele din valea Târnavei ajunge cu muncitorii la societatea NORADA din Odorheiu Secuiesc la ora 5,30 ? Cu cursda convențională oamenii sunt la fața locului la ora 5,30. Cu această modificare trebuie să se trezească la ora 3,5 noaptea, ca să ajungă cursa, și petrec 3 ore pe autobuz de la Porumbeni până la Odorheiu Secuiesc. Trebuie clarificat cu societatea GAS TOURS aceste aspecte.

 

Domnul Barabás Árpád răspunde, că de o săptămână au început dezbaterile cu această societate, și s-au primit asigurări, că a confruntat programul de transport cu programul de lucru al unităților mai mari, unde lucrează mai multe persoane. Rezultatul confruntărilor este aceasta, care s-a trecut în anexă. În consecință, oamenii din cauza modificării traseului vor trebui să se trezească mai repede cu o jumătate de oră din cauza prelungirii traseului nou aplicat. Dar este vorba numai de modificarea unei singure curse, programul la restul nu se va modifica și se va executa cu mijloace de transport, care au peste 3,5 t. Tocmai din cauza înțelegerii cu conducătorii societăților mari s-a pus astfel programul.

 

Domnul consilier județean Sándor György crede, că soluția ar fi ca să meargă două microbuze. Și până acum la ora 5,30 dimineața autobuzul a ajuns deja în Odorheiu Secuiesc, la fabrică. Deci nu este motivat, ca la această oră să fie deja la gară. Este prea devreme. Se poate rezolva cu două microbuze, care îndeplinesc condiția de 3,5 t.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că acum discută situația cu domnul coleg Barabás Árpád, care a clarificat aceste aspecte cu societatea, dar nu este posibilitate să fie rezolvat situația cu mai multe microbuze. Se poate asigura numai o singură rută. Dar a menționat și colegilor, că sosirea de la ora 5,35 dimineața și ora plecării de după masă nu se poate modifica, pentru că acest orar a fost stabilit în urma discuițiilor comune cu conducertea societăților mari, și cu muncitorii. Societatea GAS TOURS a procedat astfel. Ora de plecare de 4,15 este la Porumbeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dorește să facă o precizare. Pornește de la Porumbeni, apoi la Cristuru Secuiesc, și face înconjurul văii Nyikó.  Nu merge autobuzul spre Dobeni, la drumul comunal, merge pe drumul național spre Cristuru Secuiesc și  în jurul văii Nyikó, până la Lupeni, și apoi în Odorheiu Secuiesc.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond adaugă, că nu poate merge cursa spre satul Dobeni, pentru că nu este drum județean și în cazul unor probleme consiliul județean nu poate asuma răspundere, trebuie să meargă pe drumul național.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea temporară a „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019” în urma restricționării traficului până la 3,5 t pe podul de la Dejuțiu de pe traseul nr. 42, varianta modificată în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter salută pe toți cei prezenți. Poate repetă aceeași problemă de prea multe ori, dar cum în ultima vreme și în Municipiul Miercurea Ciuc au apărut urșii, trebuie cumva urgentat procedura de relocare a acestora din această zonă. E toamnă, începe să se termine proviziile din păduri și animalele încep să intre în localiltățile din apropiere. Azi dimineață a fost și în zona Jigodinului și a făcut ravagii acolo, omorând oi și alte animale de casă, urmează să pună în pericoil locuitorii din zona rezidențială de acolo. Au promis, că vor reloca aceste animale, atunci să înceapă să-și țină de promisiune. Este inadmisibil să țină oamenii de aici în teamă, care nu se mai simt în siguranță când merg acasă după înserate, sau la cursele de dimineață. Mai nou ursul umblă și în timpul zilei, punând în pericol și viața copiilor, care merg, sau vin de la școală. Și în jurul Municipiului Odorheiu Secuiesc este aceeași problemă, acolo a distrus mai multe livezi. Sunt în număr de peste o sută, care umblă prin așezămintele oamenilor. Să fie transmis, că trebuie început relocarea foarte urgent. Sau se duce o politică tacită, prin care urșii să rămâne, iar oamenii să plece din această zonă ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba relatează despre o dezbatere cu primarii din zona Ciucului, și au fost aprobate câteva teme principiale la marginea cărora s-ar putea accentua colaborarea cu județul. Una din aceste probleme, în care s-a apelat la conducerea județului, dar și la Parlamentarii din această zonă, dar și unii de alții, ca, cu ocazia ședințelor toți cei, care au ceva de adăugat să prezinte problemele, și apoi să se răspundă la toate problemele menționate. Încearcă să pună în practică și cu ocazia ședințelor consiliului județean această abordare, și mai întâi ascultă toate interpelările, apoi va răspunde.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal este interesat de două lucruri. Una este o solicitare depusă la Consiliul Județean Harghita din partea Asociației Sportclub din Miercurea Ciuc la data de 30 mai 2017 pentru sprijinirea sporturilor de Biathlon, Hochei de gheață, și djudo. Deja a întrebat și cu ocazia ședinței trecute, dar s-a interesat și de la Direcția Generală Economică a consiliului județean, dar nu s-a întâmplat nimic. Încep sezoanele sportive, Biatlonul și Hocheiul deja a început, urmează și djudoul. Dacă sunt, sau vor fi surse, resurse ar trebui neapărat sprijinite aceste activități sportive. Cealaltă problemă se leagă de comuna Siculeni. Conturile comunei sunt deja de a doua luni blocate. A depus la consiliul județean documentația aferentă problemei. Au și documentele eliberate de către autoritățile fiscale. Întreabă, dacă se poate face ceva în acest sens, dacă se va putea soluționa cumva din fondul de rezervă, sau din rectificarea bugetului național ?

 

Domnul consilier județean Proca Ion nu a vrut să intervină, dar crede, că problema cu urșii trebuie tratată cu mai mare delicatețe. Nu tebuie politizată deloc. Este de acord, că trebuie apărat oamenii, dar trebuie conștientizat, că și oamenii au partea lor de vină, pentru că au intrat în casa lor. Ar trebui gândit la măsurile, în urma cărora în viitor să nu se mai întâmple acest lucru. Este clar, că este o reacție la agresiunea  făcută și vizavi de ei. Dezbaterea ar trebui să conțină și propuneri în sensul, că ce se va întâmpla în viitor cu privire la atitudinea oamenilor.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál se scuză pentru întârzierea de la începutul ședinței. Crede, că ar fi bine, ca o locație stabilită și comunicată pentru o ședința de consiliu să fie bine gândită. Dânsul acum a întârziat, precum și colegul Albert Mátyás pentru că s-a modificat în ultimul moment, și fiind ziua de începere a școalii, nu s-a mai putut modifica restul programului personal prestabilit din aceea zi. Cealaltă problemă se leagă de comunicarea Ordinii de zi pe site. Este foarte greu de accesat și găsit materialul de lângă Ordinea de zi. Ar fi mai potrivit transpunerea directă a linkului undeva, ajutând astfel accesarea lui de către consilierii județeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră justă solicitarea domnului consilier. Roagă secretarul județului, ca prin Compartimentul Cancelaria să rezolve problema. Să pună materialul inițial lângă Ordinea de zi postat, și apoi și hotărârile adoptate să fie postate acolo. A fost de mai multe ori solicitat acest lucru de către consilierii județeni. Pentru a nu se împovăra cutia poștală a tuturora, s-ar putea posta pe site într-o formă accesibilă și hotărârile adoptate în forma unui link, care să fie comunicat consilierilor județeni. Cu privire la locația ședinței, s-a dorit organizarea ședinței în comuna Porumbeni, dar atât de multe lucruri au intervenit pentru această zi, că pur și simplu nu s-a putut organiza. Domnul consilier a oferit Casa de Cultură ca locație din comuna Porumbeni, dar oricum va fi și o altă ședință, în care trebuie aprobată Documentația lucrărilor de reabilitare a podului, și atunci măcar va fi și un argument concret în plus, se va putea comunica oamenilor cum va arăta noul pod. De fapt, dânsul a propus inițial locația din Porumbeni pentru ședință, dar au intervenit prea multe probleme pentru astăzi. Desigur, modificarea locației trebuie anunțată în timp tuturor, de acest lucru domnul secretar trebuie să aibă grijă.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului spune, că a fost comunicat vineri prin email modificarea locației în momentul primirii informației în acest sens. Și materialul se transmite în timp, dacă este.

 

.

.

.

.

 

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 septembrie 2017 cu număr de înregistrare  nr.          /     .09.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,       septembrie 2017

 

 

Președinte                                                                Secretarul județului

Borboly Csaba                                                          Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB/KB/1 EX