Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 09:41:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 20 octombrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 20 octombrie 2017

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 20 octombrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1560 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Direcția Generală Administrație Publică Locală spune, că deocamdată nu este cvorumul necesar lucrărilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, că nu sunt 16 consilieri ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Direcția Generală Administrație Publică Locală răspunde, că este numai un singur punct pe Ordinea de zi, care necesită votul a 2/3 dintre consilierii județeni. Deocamdată sunt numai 20 de consilieri județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de părere, că ședința este statutară, fiind prezenți mai mult de 16 consilieri județeni, și până mai vine cineva, se va vota proiectul Ordinii de zi și se va discuta despre problemele din capitolul Diverse. Salută pe toți cei prezenți. Spune, că motivul convocării ședinței extraordinare este expirarea termenului pentru depunerea unor hotărâri foarte importante pentru finanțare de la POR, și sunt vizate investiții din orașele Borsec și Băile Tușnad. Dacă tot s-a convocat această ședință, atunci mai sunt câteva probleme, care se pot rezolva. Întreabă, dacă este cvorum. Supune la vot Ordinea de zi.

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la singurul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 800 mp., aparținând domeniului privat al orasului Borsec, județul Harghita,și a terenului de 800 mp, aparținând domeniului privat al orașului Băile Tușnad în vederea realizării obiectivului de investiții ”Constuire și dotare baze salvamont-Băile Tușnad și Borsec”

 

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că ieri nu s-a întrunit cvorumul necesar aprobării acestui proiect de hotărâre. Între timp s-a aflat, că din păcate construcția nu se va realiza din lemn, dar acum, la final de drum nu se mai poate face nimic. Roagă pe cineva, să facă o scurtă prezentare a acestor două proiecte. Azi a fost la Băile Tușnad să vadă locația obiectivului din proiect.

 

 

Domnul Fekete Őrs, conducătorul Serviciului Public Salvamont și Salvaspeo al județului Harghita explică, că vor fi construite cele două clădiri și totodată aprovizionate cu echipamente specifice necesare pentru salvări montane, subterane, și pentru scufundări. Vor fi câte 20 de echipamente la fiecare dintre bazele de salvamont. Se dorește aprovizionarea acestor baze și cu utilitare de salvare, ceea ce permite proiectul. Este vorba despre ATV-uri, snowboard-uri și echipamente tractabile de transport persoane. Se știe, că la amândouă locații sunt pârtii de schi, localitățile sunt frecventate de multe persoane. Orașul Băile Tușnad și vara este frecventat de mulți turiști, care se deplasează în împrejurimi, mai ales la Lacul Sfânta Ana și la Piatra Șoimului. Sunt multe accidente, care necesită asistență din partea autorităților. Recent există numai la Harghita Băi o bază, de la care fac aproape o oră salvamontiștii până ajung la locația unui accident. La Borsec s-a format o grupă de salvamontiști din localitate, care sunt în gardă continuă pe timp de iarnă, dar și cei din Gheorgheni se pot deplasa dacă este cazul. Se dorește realizarea unei echipe de intervenție și la Băile Tușnad  și astfel tot județul va fi acoperit.           

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 800 mp., aparținând domeniului privat al orasului Borsec, județul Harghita și a terenului de 800 mp, aparținând domeniului privat al orașului Băile Tușnad în vederea realizării obiectivului de investiții ”Constuire și dotare baze salvamont-Băile Tușnad și Borsec”

Rezultatul votului: 21 Da.

 

 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán la capitolul Diverse ar dori să atragă atenția asupra unei greșeli de comunicare de alaltăieri care a fost publicat de către biroul de presă al Consiliului Județean Harghita cu privire la problema cu urșii, și din păcate a apărut traducerea acesteia total greșit. A fost scris ”cotă de recoltare”, care este o expresie greșită, și se referă la acei urși, care se pot vâna. Ursul, precum nu se poate vâna, în acest caz trebuie folosit termenul de ”cotă de intervenție”. Astfel a apărut în toată presa românească, de aceea a ținut să facă această observație.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba dă dreptate domnului consilier.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter felicită pe domnul președinte pentru acțiunea inițiată în problema cu urșii, și pentru sumele adunate prin cheta organizată pentru cei păgubiți, sau răniți. Propune, ca la fel, ca în cazul organizării mitingurilor în interesul despăgubirilor, este de părere, că trebuie dat în judecată proprietarul, pentru că acești urși nu au fost deranjați în bârlogul lor, au intrat în curți și gospodării atacând  oamenii. Nu poate închipui cum pot fi despăgubiți acești oameni după un asemenea atac din partea unui animal atât de feroce. De aceea, propune ca cheta să fie destinat inițierii unei acțiuni judecătorești. Statul este proprietarul urșilor, și nu plătește despăgubiri, atunci să fie dat în judecată. Proprietatea este ocrotită prin Constituție, și dacă nu se iau măsuri aici în țară pentru eradicarea urșilor, care intră pe proprietatea oamenilor, atunci să decidă forurile judecătorești internaționale. Cineva trebuie să plătească despăgubire măcar, pentru că omul are prioritate de față cu animalele.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că deja de o lună de zile s-a oferit un avocat, care gratis se ocupă de această problemă.  Se adună acceptul tuturor celor atacați, și din  alte județe, mai sunt mulți alții, care doresc să adere la acest proces, și depunerea plângerii este în curs de pregătire.          

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 octombrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 24793 / 25.10.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 16 noiembrie 2017

 

 

Președinte                                                          Secretarul județului

Borboly Csaba                                                   Egyed Árpád

Director general

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

KB/KB/1 EX