Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 08:27:19
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 27 noiembrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 27 noiembrie 2017

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 27 noiembrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1670 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în clădirea cantinei Liceului Tehnologic "Liviu Rebreanu" din orașul Bălan, județul Harghita. Salută pe toți cei prezenți și mulțumește pentru invitația domnului primar, a domnului consilier local Orbán Lóránd și pentru sprijinului domnului consilier județean Brezovszki Gheorghe. S-a organizat această ședință ordinară la Bălan pentru a asculta proiectele, ideile, propunerile, în care se dorește implicarea consilului județean. Aici în orașul Bălan încă nu a fost ședință delegată a consiliului județean, și din acest motiv este recunoscător pentru invitație, pentru că aceasta era angajamentul și în mandatul anterior, ca de fiecare dată când este nevoie, consiliul județean să vină la discuții. Personal a participat cândva și la ședința consilului local, dar în ultima vreme nu a fost o asemenea ocazie. După alegerile din 2016 se pare că se dorește o relație mai strânsă cu consiliul județean. Speră, că în acest mandat de 2016-2020 vor fi foarte multe proiecte în care să fie consiliul județean partener. În acest an, de când a început noul mandat, colaborările s-au intensificat. Până la sfârșitul mandatului vor fi multe proiecte comune. Prezintă regulamentul derulării ședinței. În prima parte vor vorbi domnul primar, domnul părinte, și domnul consilier Orban Lóránd pentru cuvintele de început. După aceea urmează discutarea și aprobarea proiectelor de hotărâri de pe Ordinea de zi. Crede, că nu va ține foarte mult. Sunt 23 de puncte. După aceea se va intra în dezbateri în care se pot spune opiniile, întrebările și se va discuta și despre această zonă frumoasă. La final consilierii județeni, dacă mai au de adăugat, sau de interpelat, vor avea ocazia. Din aceste patru părți va fi compusă ședința.

 

Domnul Gheorghe Iojiban primarul orașului Bălan salută pe toți cei prezenți. Dorește să facă o scurtă descriere a orașului Bălan. Dar mai înainte dă cuvântul domnului părinte ortodox. Menționează, că părintele catolic și cel reformat sunt plecați din localitate.

 

Domnul Cristian Cristinoiu părinte ortodox binecuvântează lucrările şedinţei cu o rugăciune. Spune, că este o deosebită bucurie şi salută prezenţa consiliului judeţean în mijlocul comunităţii din Bălan. Împreună cu colegul dânsului reprezintă cultul ortodox din localitate, care are un procentaj de aproximativ 50% dintre locuitori. Se cunoaşte rolul bisericii, pe care îl are în comunitatea contemporană, cultul. Se ştie rolul şi activitatea dedicată a bisericii spre aspectul social, cultural, de tineret, sau alte activităţi frumoase. Ţine să mulţumească pentru buna colaborare din anii precedenţi domnului preşedinte şi consiliului judeţean, pentru că şi biserica ortodoxă s-a dezvoltat foarte mult având sprijinul consiliului judeţean. S-a construit o casă parohială, s-au făcut investiţii foarte importante la ceea ce ţine de încălzirea bisericii, precum şi încălzirea ferestrelor. Chiar în momentul de faţă, biserica fiind în imediata vecinătate, doar gardul desparte de acest imobil, se poate vedea că se desfăşoră lucrări de reabilitare a acoperişului, a învelitorii bisericii mici de lemn tot cu sprijinul  consiliului judeţean şi a consiliului local, de care este foarte mulţumit. Conştientizează că în acest areal este un potenţial deosebit, la care ar trebui să se dedice fiecare o clipă şi să merite. Este un potenţial, care poate fi exploatat, potenţialul turistic, al resurselor umane. Se vede, că în ultima perioadă are loc un exod, o plecare a populaţiei din acest spaţiu geografic. În această localitate se beneficiează de mijloace umane. Este ferm convins de buna desfăşurare şi buna colaborare care va fi în continuare între Biserica ortodoxă, consiliul local, şi consiliul judeţean. Este finalul anului, este momentul bilanţului, se încheie un capitol, în minte deja se merge mai departe. Se vor vedea şi prevedea activităţile ce se vor desfăşura în anul viitor, şi roagă, ca la proiectele viitoare să nu fie uitaţi cei din oraşul Bălan, pentru, că sunt un pilon bun cultural, social, şi partenerial. Doreşte sănătate, succes şi revenire în această comunitate.

 

Domnul Orbán Lóránd consilier local al orașului Bălan salută pe toţi cei prezenţi. Se bucură că au posibilitatea să fie gazda şedinţei consilului judeţean. Mulţumeşte pentru intervenţia domnului primar în iniţiativa de a invita consiliul juedțean, pentru acest eveniment, care este un semnal pozitiv în sensul, că există preocupare din partea consiliului judeţean pentru proiectele comune. În ultima perioadă toate comunităţile mici au încercat să se descurce separat. Ar dori să schimbe acest lucru în sensul, că şi oraşul Bălan este parte din zona Ciucului de sus.

 

Domnul Gheorghe Iojiban, primarul oarşului Bălan prezintă în câteva cuvinte oraşul Bălan. Derulează între timp şi un filmuleţ de recunoaştere. Se bucură, că Bălanul, care  este la poalele Munţii Hăşmaşului este tratat cu respect şi prietenie de actualul consiliu judeţean. Mulţumeşte pentru implementarea mai multor investiţii importante, din care aminteşte reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic ”Liviu Rebreanu”, spaţiu în care se desfăşoară această şedinţă, repararea şi modernizarea drumului judeţean DJ125 şi DJ 125A de la Bălan până la Covacipeter, şi sprijinirea Centrului de zi din localitate. Deşi nu-i face plăcere, recunoaşte, că în trecut cei care au condus oraşul au făcut câtva greşeli majore, care acum se încearcă a fi corectate, inclusiv în relaţiile dintre oraş şi consiliul judeţean. Se referă la faptul că Bălanul s-a retras din ADI Harviz, şi implicaţiile negative ulterioare a acestui gest. Azi vorbeşte despre situaţia actuală, cum vede viitorul oraşului. În primul rând, în urma activităţii miniere, din oraşul cu cea mai mare densitate de locuitori de pe teritoriul administrativ din anii 1990, Bălanul devine localitatea cu cea mai mare şi rapidă scădere a populaţiei, până în anul 2016, conform unei analize Guvernamentale, fără ca aceste rezultate să producă şi programe alternative de ajutorare a zonelor foste monoindustriale, aşa cum ar fi fost normal. Odată a fost şi Bălanul un oraş prosper cu o dezvoltare locală şi judeţeană spectaculoasă. Erau în jur de 7.000 de muncitori. O bună parte şi acum îşi primesc pensiile binemeritate de pe urma muncii lor din minele Bălan. Dar cum toate lucrurile bune cu timpul se schimbă, azi au nevoie de sprijinul consilierilor judeţeni. În ultimul timp au simţit preponderent sprijinul consiliului judeţean, pentru care sunt foarte recunoscători şi aceasta este principalul motiv pentru care au invitat consiliul judeţean, să mulţumească, şi să afirme, că şi în continuare este nevoie de sprijinirea micilor şi marilor investiţii. Trebuie schimbată faţa oraşului pentru a-l face atractiv din punct de vedere turistic. Trebuie implementat în curând un proiect finanţat din PNDL pentru sistemul de apă şi canalizare. Trebuie reabilitat şi modernizat drumul judeţean DJ125 şi DJ125A pentru deschidere din punct de vedere turistic atât de necesară pentru accesul în zonă şi pentru această comunitate. Consiliul local a început munca, a depus proiecte pentru care se aşteaptă rezultate. Se referă la thermoizolarea a şase blocuri, amenajări de spaţii verzi cu terenuri de joacă, şi pentru zonele mai aglomerate s-a depus un proiect LEADER pentru zonele centrale. Au încercat să devină buni vecini şi să recupereze handicapul ultimelor ani. Au îmbogăţit activitățile comune privind realțiile cu comunele învecinate, și au participat la activitățile și întrunirile comune, ca niciodată până acum. De asemenea, au atras oameni în oraș prin organizarea la nivelul Campusului creat la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu la diverse tabere, cantonamente și alte proiecte. Au lucrat mult și sunt mândri să spună, că din martie anul acesta s-au derulat 10 proiecte ERASMUS, 5 tabere pentru elevi, 4 cantonamente sportive, 4 festivaluri culturale și de păstrarea tradițiilor, iar numărul participanților la aceste evenimente din țară și din străinătate a depășit 2.000 de persoane. Chiar și în acest moment se află în proces de finalizare ultimul proiect ERASMUS pentru acest an, la care participă aproximativ 100 de tineri din diverse țări Europene. Profită de această ocazie pentru a se scuza, dacă insistă asupra sprijinirii unor proiecte și asigură pe domnul președinte și consilierii județeni de susținere și prietenie. Speră, că colaborarea va fi ca între parteneri reali și în viitor, bazat pe respect reciproc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă este cvorum necesar pentru ținerea ședinței ?               

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi, şi declară. că din 31 de consilieri judeţeni sunt prezenţi 29. Lipsesc vicepreședintele Bíró Barna Botond, cine este în delegație în interes de serviciu, și consilierul județean Kolozsvári Tibor, cine încă nu a sosit, dar vine. Declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune , că sunt câteva puncte, care trebuie scoase de pe Ordinea de zi. Avizele necesare nu au venit. Punctul 4 referitoare la Hargita Viz se va pune la capăt, pentru că azi a fost o decizie a Adunării Generale și se așteaptă decizia prin fax. Se scoate punctul 6, pentru că trebuie pusă la punct Comisia de inventariere. Se va scoate și punctul 7, pentru că Serviciul Situațiile de Urgență solicită un calcul mai special al consumului de carburanți, și trebuie verificat mai amănunțit. Punctul 11 va fi scos pentru că azi s-a desfășurat procesul referitor la problema din Corund și consiliul local trebuie să decidă în acest sens. Cum a înțeles, aceasta este părerea juriștilor și a executantului. Se va scoate și punctul 18, care se referă la Spitalul Județean de Urgență. Pentru discutarea temei se va convoca o ședință extraordinară, dar până nu se trimite de către proiectant întreaga documentație, nu se poate decide despre o temă sensibilă. Se va supune aprobării numai când va fi în ordine. Peste câteva zile va veni completarea de la proiectant și atunci va fi convocat o ședința extraordinară. Speră că până atunci și documentația trotuarului de la Ciumani se poate defalca în două părți. Acolo este o problemă de proprietate, și trebuie separat partea, unde este în ordine. Unde este în ordine se va porni lucrarea, iar unde nu este clarificată proprietatea, acolo se va întoarce ulterior. Nu se poate construi pe terenuri cu proprietate ambiguă. Are încredere, că împreună cu problema spitalului peste câteva zile se pot aduce înapoi.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la  vot  aprobarea ordinii  de  zi  modificate :

 

 1. Procesul verbal al ședinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2017

 

 1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2017 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transferării din bugetul județului Harghita  în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor ce reprezintă contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare pe anul 2017 ale centrelor de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din localitățile Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local a Sistemului de alimentare cu apă a localităților Lupeni și Morăreni, comuna Lupeni, județul Harghita și trecerea acesteia din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții și instituirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101“

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc al Apartamentului cu 2 camere, având ca destinație locuinţă de serviciu pentru medici, situat în Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 11, Sc. A, Ap. 20, județul Harghita, aparținând patrimoniului județului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 64/2014 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Strategiei Județene de Asistență Socială a Județului Harghita și a Planului operațional privind implementarea Strategiei Județene de asistență Socială a județului Harghita, pentru perioada 2014-2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita a unor spații aflate în incinta imobilului în care a funcționat Policlinica Stomatologică, și a terenului aferent al acestora, împreună cu terenul intravilan de 734 mp. în jurul imobilului, situate în municipiul Miercurea - Ciuc, str. B-dul Timișoarei nr. 4, care aparțin domeniului public al judeţului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte încheiate pentru folosința unor spații din imobilele aflate în patrimoniul județului Harghita

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 67/2017 cu privire la aprobarea derulării Programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2017

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr. 234/2017 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 77/2017 al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2017” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019 - 2021

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că doamna consilier județean Portik Erzsébet Edit trebuie să plece, și nu a participat la vot. Comunele Gălăuțaș și Cozmeni au depus solicitare pentru modificarea destinației unor sume. Având în vedere, că  scara de incendiu nu a fost autorizată de către ISU, Gălăuțaș dorește o realocare. Cozmeniul nu a reuși încă să-și pornească investiția cu privire la terenul de sport, și explică detaliat de unde, de la proiectele  Europene solicită să fie realocate sume primite din echilibrare la început de an. Întreabă, dacă au fost împărțite aceste solicitări ? Dacă nu, atunci se vor distribui și se vor discuta la finalul ședinței, ca să o poată studia cu toții.   

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2017 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2017 ale Centrului de zi din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 50.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2017

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 04 octombrie 2017

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării din bugetul județului Harghita în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor ce reprezintă contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare pe anul 2017 ale centrelor de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din localitățile Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transferării din bugetul județului Harghita în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor ce reprezintă contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare pe anul 2017 ale centrelor de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din localitățile Atid, Corund, Porumbeni, Praid, Secuieni, Șimonești

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local a Sistemului de alimentare cu apă a localităților Lupeni și Morăreni, comuna Lupeni, județul Harghita și trecerea acesteia din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că se va preda sistemul de apă comunei. Acest proiect de hotărâre trebuie aprobat de 2/3 dintre consilierii județeni.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local a Sistemului de alimentare cu apă a localităților Lupeni și Morăreni, comuna Lupeni, județul Harghita și trecerea acesteia din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă, ca la punctul 8 al Ordinii de zi, în anexele 1 și 3 la poziția 7, numele Direcției pentru Agricultură Harghita să fie corectată, pentru că încă este în forma veche, și motivația principală din expunere este axată pe aceasta. În cele două anexe s-a trecut diferit o denumire, în unul este trecut Cabinet președinte, în celălalt Birou președinte. Crede, că este vorba despre același lucru. Întreabă unde sunt două încăperi, cel pentru portar, și un depozit, care figurează în hotărârea originală din 2005, sau au fost renumite în altceva ? În cel actual nu mai sunt incluse.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul Birta Antal, dacă nu cumva au fost închiriate ? 

 

Domnul Birta Antal, director general la Direcția Generală Patrimoniu răspunde, că nu sunt închiriate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că ceea ce este folosit de consiliul județean, nu trebuie să figureze, ca închiriat.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că restul încăperilor, care sunt în administrarea consiliului județean figurează în anexe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă să fie scos acest punct.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán nu dorește să fie scos acest proiect de hotărâre, numai s-a interesat într-o problemă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă să supună proiectul de hotărâre la vot cu includerea și a celor două încăperi în anexe ?

 

Domnul Birta Antal, director general la Direcția Generală Patrimoniu răspunde, că aceste spații au fost incluse ca spații comune în palatul administrativ, și roagă, să fie pus acest punct la capătul Ordinii de zi, pentru că până atunci clarifică situația acestora. Este important aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru că trebuie prelungite contractele.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatoprice și a statului de funcții și instruirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 258/2009, privind aprobarea structurii organizatoprice și a statului de funcții și instruirea obligației de raportare a cheltuielilor lunare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101“

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre o porțiune de drum, care este în discuție de aproape 2 ani, și acum a ajuns în faza de a fi aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Acum urmează să fie pusă în lucrare. Este vorba despre un drum județean de lângă Lupeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101“

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc al Apartamentului cu 2 camere, având ca destinație locuinţă de serviciu pentru medici, situat în Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 11, Sc. A, Ap. 20, județul Harghita, aparținând patrimoniului județului Harghita, varianta retrimisă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc al Apartamentului cu 2 camere, având ca destinație locuinţă de serviciu pentru medici, situat în Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 11, Sc. A, Ap. 20, județul Harghita, aparținând patrimoniului județului Harghita, varianta retrimisă.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare, varianta retrimisă și modificată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este un pas important ce se va vota azi. Sunt de față doamna director economic și domnul, director și roagă să prezinte câteva detalii cu privire la conținutul acestui proiect de hotărâre. Parcurgând materialul, se poate constata, că domeniul de specialitate al spitalului, mai exact este vorba despre activități, care nu sunt efectuate în regiune. De fapt astfel capătă caracterul regional acest spital, prin activități, care până acum erau efectuate numai în marile spitale ale universităților. Se dorește, ca locuitorii județului să nu mai fie nevoiți să se deplaseze altundeva, când au probleme de sănătate de rezolvat în Târgu Mureș, Brașov, sau Budapesta. A mai menționat, că rezultatul se datorează colaborării comune a conducerii spitalului și a consiliului județean, și roagă, ca și conducerea spitalului să dea glas acestui aspect, pentru că în interviul apărut în presa de ieri consiliul județean a rămas oarecum pe dinafară, deși rezultatul se datorează efortului  comun. Întreabă pe domnul director, care sunt bolile posibile pentru care vor fi tratate aici, și nu trebuie să plece bolnavii în altă parte. 

 

Domnul Demeter Ferenc, directorul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc răspunde, că aceste lucruri nu se întâmplă de la o zi la alta. Se fac eforturi permanente pentru lărgirea paletei de servicii, care către populația județului, și nu numai. O modificare de structură nu a mai fost făcută de 9 ani de zile și se impunea acest lucru pentru că au apărut mai multe tipuri de servicii medicale și a trebuit să fie adusă la zi această structură a spitalului. Spune, că s-a inclus în această modificare de structură și anumite servicii, care vor fi organizate de acum încolo. De aceea crede, că poate fi surprinzător volumul modificărilor prezentate. O parte sunt deja organizate funcționale în spital, dar nu sunt organizate în acest mod. O altă parte se vor organiza de acum încolo. De exemplu, se va organiza o stație de dializă peritonială. Compartimentul de endocrinologie este funcțională de un an de zile. S-a reușit aducerea de la Baia Mare a unui medic specialist endocrinolog. Cine era în activitate s-a pensionat în cursul lunii aprilie. Terapia acută pentru neonatologie este în curs de organizare pentru a nu fi nevoie trimiterea nou-născuților la Târgu Mureș sau mai departe. Chirurgia toracică funcționează deja de 7 ani, și funcționa ca o parte a secției de chirurgie. S-a impus organizarea separată a acesteia. Compartimentul de neurochirurgie funcționează de 3 ani, chiar cu 2 medici, și funcționează foarte bine. Compartimentul de chirurgie artroscopică se va organiza în viitor, acum sunt în curs de achiziția unui turn de artroscopie, care va fi funcțional de anul viitor. Centrul de sănătate mintal adulți și copii s-a impus prin a nu mai trata doar cazurile de boli psihice, ci a preveni acestea. Cabinetul de boli infecțioase HIV/SIDA și Centrul antirabic sunt deja funcționale și s-a impus organizarea lor și pe hârtie. Cabinete de psihoilogie sunt deja funcționale, dar se va extinde această activitate. Cabinetul e chirurgie orală și maxilofacială, există activitatea în cadrul secției OTO-RINO-LARINGOLOGIE. Se impune organizarea lor și pe hârtie. Mai sunt Cabinet de hematologie, alergologie și imunologie cliică, și aceste activități sunt funcționale de peste 5 ani și se desfășoară în cadrul secției de dermatologie. Acetsea sunt modificările de structură. În structura de personal poate dă de gândit un număr de peste 100 de angajări. Nu sunt de fapt angajări. Se solicită aceste posturi pentru a putea angaja atunci, când va fi nevoie și va fi posibil din punct de vedere financiar și structural. Este doar un cadru, care se va umple de conținut pe parcursul următorilor luni și ani.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că colaborarea cu spitalele din Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc este tot mai accentuată. Trebuie liniștiți colegii din alte spitale, că nu este vorba de integrarea lor în structura Spitalului de Urgență, ci de colaborare continuă.     

 

Domnul Demeter Ferenc, directorul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc spune, că nu se dorește substituirea altor spitale. Colaborare și până acum a fost și în viitor va fi. Mai ales în domeniile, care nu sunt de regăsit altundeva, precum chirurgia toracică, neurologică, etc. Sunt mereu deschiși la acceptarea pacienților de la spitalele respective. Cum ar fi de așteptat și în cazul, când din județ se trimit bolnavi la centrele universitare.De multe ori sunt refuzați bolnavii în aceste cazuri, și durează ore până se rezolvă prin mai multe telefoane plasarea lor. Doresc să aibă o colaborare fructuoasă și copmplementare cu spitalele din județ. Mai ales cu spitalul din Odorheiu Secuiesc există aceea complementaritate, unde nu există servicii de specialitate în Miercurea Ciuc ajută cei din Odorheiu Secuiesc, și invers. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă, ca în preambul și la articolul 1 în loc de fraza ”statutului de funcții” să fie corectat ”statul de funcții”, pentru că astfel este corect. Întreabă din punct de vedere juridic, dacă organigrama va fi acum  aprobată, în momentul de față nu poate fi funcția de medic îndeplinită din structura nouă. A observat, că la chirurgia toracică, și chirurgia neurologică, preluând de la secția de chirurgie generală, dar deja este trecut ca post ocupat. Acum se înființează postul prin aprobarea structurii și organigramei de către consiliul județean și deja figurează ca posturi ocupate. 

 

Domnul Demeter Ferenc, directorul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc răspunde, că se putea formula și ca completarea structurii vechi cu noua structură. Nu se fac posturi noi, numai parțial. Se poate vedea în varianta comunicată, că părțile îngroșate din anexe sunt cele, care se înființează, și în rest sunt angajați, care lucrează deja, dar au fost evidențiați în cadrul chirurgiei generale și nu la chirurgia toracică, sau neurologică. Până nu există nici o activitate specifică este greu de pornit o secție de la 0, ca și structura să fie aprobată, să fie achiziționate aparatele medicale, și să fie asigurat  și personal de specialitate, care să lucreze. Poate, că nu pare corect, dar în esență este corect.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția domnului consilier, că este o coloană de observații, în care este trecut poziția OCUPAT sau VACANT.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán s-a interesat din punct de vedere juridic, dacă o structură înființată recent, poate conține deja posturi ocupate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că și în cadrul consiliului județean se întâmplă, că se restructurează structura, se redenumește o direcție, sau dintr-o direcție se face serviciu, sau birou, dar nu se pun afară angajații.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita adaugă, că în structura administrativă personalul poate să existe, se transformă numai structura din care face parte.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare, varianta retrimisă și modificată.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 64/2014 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Strategiei Județene de Asistență Socială a Județului Harghita și a Planului operațional privind implementarea Strategiei Județene de asistență Socială a județului Harghita, pentru perioada 2014-2018.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunţă colegii, că eforturile au avut rezultate, pentru că s-au primit de două ori atâţia bani, ca judeţele, care nu au bătut masa, deci astfel trebuie lucrat.

 

Domnul Elekes Zoltán directorul Direcţiei Generale de Asisitenţă Socială şi Protecţia Copilului spune, că strategia s-a întocmit în 2014 şi este valabil până la 2018. Situaţiile s-au mai schimbat pe parcursul acestor ani. Au fost şi controale ale Curţii de Conturi şi dânşii au solicitat ca strategia să fie actualizată, mai ales la descrierea activităţii de  îngrijire a  vârstnicilor. Au făcut aceste modificări, au scos ce nu mai era de actualitate. Mai propun şi actualizarea sistemului propriu, de exemplu la Centrul de copii cu handicap sever din Topliţa, unde majoritatea beneficiarilor au trecut de 18 de ani, dar nu au unde să plece, şi doresc să transforme acest centru într-un centru de adulţi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă prin această modificare se desfiinţează acum centrul de la Ocland ?

 

Domnul Elekes Zoltán directorul Direcţiei Generale de Asisitenţă Socială şi Protecţia Copilului răspunde, că acum nu este cuprins aceea modificare.

   

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 64/2014 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Strategiei Județene de Asistență Socială a Județului Harghita și a Planului operațional privind implementarea Strategiei Județene de asistență Socială a județului Harghita, pentru perioada 2014-2018.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita a unor spații aflate în incinta imobilului în care a funcționat Policlinica Stomatologică, și a terenului aferent al acestora, împreună cu terenul intravilan de 734 mp. în jurul imobilului, situate în municipiul Miercurea - Ciuc, str. B-dul Timișoarei nr. 4, care aparțin domeniului public al judeţului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita a unor spații aflate în incinta imobilului în care a funcționat Policlinica Stomatologică, și a terenului aferent al acestora, împreună cu terenul intravilan de 734 mp. în jurul imobilului, situate în municipiul Miercurea - Ciuc, str. B-dul Timișoarei nr. 4, care aparțin domeniului public al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune în mare ce este în această modificare. S-au primit banii pentru protecţia copilului, s-au efectuat asfaltări peste angament, etc.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director la Direcţia Generală Economică spune, că prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2017 judeţul a primit 1.766.000 lei, din care 269.000 pentru învăţământul special şi 1.419.000 pentru Direcţia Generală de Asisitenţă Socială şi Protecţia Copilului. Prin H.G.830/2017 s-a alocat din Fondul de rezervă 10.024.000 pentru Direcţia Generală de Asisitenţă Socială şi Protecţia Copilului. Au fost redistribuite 4.000.000 lei din sume proprii la întreţinerea de vară la drumuri, şi au rămas pentru funcţionare la Direcţia Generală de Asisitenţă Socială şi Protecţia Copilului 7.521.000 lei, care speră să fie cheltuite în cursul toamnei. Faţă de Amendamentul de fond ce a fost distribuit, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita a solicitat suplimentarea bugetului cu 48.000 lei, care din reducerile făcute din proiectul de sustenabilitate, dacă consiliul este de acord, au nevoie pentru tipărirea unui album editat de Biserica Unitariană cu ocazia comemorării a 450 de ani de la edictul de la Turda. 25.000 lei, 13.000 pentru tipărirea unei ediţii de cărţi poştale pentru promovarea Bisericii din Somkerek şi 10.000 lei pentru programe culturale din 2017.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menţionează, că Biserica Unitariană comemorează cei 450 de ani de la înfiinţare. Ieri au fost în vizită cu domnul vicepreşedinte la inaugurarea domnului protopop unitarian la Odorheiu Secuiesc. Biserica unitariană reprezintă în satele mici din zona Odorhei un număr mare de enoriaşi. Desfăşoară foarte multe activităţi importante prin crearea şi influenţarea sferei civile în jurul bisericii. Îndeplineşte sarcini serioase. Are încredere, că banii primiţi de Protecţia copilului vor fi cheltuiţi. Crede, că în timpul grevei iniţiate s-au odihnit colegii şi în cursul lunii decembrie cu toată forţa vor utiliza legal această sumă. Atrage atenţia colegilor, că soarta comunei Mădăraş este tot mai gravă. S-a decis, ca să fie închis luna noiembrie. Apoi din cauza Spitalului Judeţean de Urgenţă tot trebuie convocat o altă şedinţă la care se va discuta problema datoriilor comunei Mădăraş. Roagă colegii, ca cine este interesat să se implice în depistarea cauzelor care au dus la situaţia creată. Se poate studia teancul de documente, și să fie clarificat, dacă intenționat a ajuns domnul primar în această situație, sau numai întâmplător. În anul trecut a fost o altă întâmplare la Remetea, dar mereu se întâmplă ceva în fiecare regiune. Și în nord, și în zona Ciuc, au mai fost cazuri, când era necesar luarea unor asemenea decizii. Dar ca să nu se polemizeze, dacă este sau nu îndreptățit sprijinul consiliului județean, să fie nominalizat o echipă, care să analizeze situația, și să vină cu o propunere cum să se procedeze. Deja suma datorată a ajuns la 280 mii lei. Problema este, că în afară de salarille profesorilor, toate conturile sunt blocate. Nu se poate face nici întreținerea, deși au proiecte câștigătoare în valoare de 25 milioane lei. Primăria lucrează bine și a depus proiecte foarte bune. Aceasta este propunerea fracțiunii UDMR, care a discutat vineri despre situația creată. Și ca propunere complementară, dacă cineva mai ajunge în această situație, la echilibrarea de la începutul anului următor va primi 0 lei. Această măsură va fi ca o frână, ca să nu se ajungă în situația, că cineva solicită sprijin pentru datorii, și în anul viitor să planifice  bugetul astfel, ca să nu poată realiza obiectivele. Deci poziția fracțiunii UDMR este, că cine solicită sprijin pentru datorii, să rămână afară din prima echilibrare. Această decizie se poate modifica ulterior, dar în cursul anilor acest obicei era la modă și în județ, dar și în țară. O grămadă de probleme s-au creat din acest motiv. Întreabă, dacă cineva are propuneri cu privire la buget ?                    

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că a sosit și domnul consilier județean Kolozsvári Tibor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea modificării Amendamentului de fond referitor la proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond referitor la proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că în raportul juridic este menționat punctul C, care nu este legal în această formă.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că s-a greșit, se referă la articolul 7 de fapt.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán răspunde, că clar este trecut articolul 6, punctul C. Este vorba despre 302.460 lei, la Active nefinanciare. Și că după 31 octombrie nu mai este valabil.

 

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita spune, că articolul 6 s-a modificat prin Amendament, și are dreptate domnul consilier.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán propune ori lăsarea pe dinafară, ori, dacă se dorește sistarea acestor investiții din listă, atunci intră în Fondul de rezervă. 

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția Generală Economică spune, că a apărut Ordonanța Guvernului nr. 83/2017, privind rectificarea bugetară, și a mai apărut și Hotărârea Guvernului nr.830/2017 și în Amendament de fond este specificat și acest aspect. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017, varianta modificată.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte încheiate pentru folosința unor spații din imobilele aflate în patrimoniul județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte încheiate pentru folosința unor spații din imobilele aflate în patrimoniul județului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 67/2017 cu privire la aprobarea derulării Programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2017, varianta modificată și corectată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă a fost corectat suma de 93.600 lei și 93.900 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 67/2017 cu privire la aprobarea derulării Programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2017, varianta modificată și corectată.

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2017, varianta modificată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre renunțarea la sumele distribuite la începutul anului pentru Miercurea Ciuc în favoarea comunei Tușnad pentru accelerarea realizării stației de epurare din regiunea Ciucul de jos.  Va fi modificat și titlul în ”Proiect de hotărâre privind modificarea…..” nu rectificarea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2017, varianta modificată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr. 234/2017 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 77/2017 al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2017” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program, varianta modificată.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că deoarece aceasta este modificarea hotărârii modificate, crede că la anexe ar trebui trecut, că anexa 1 la Hotărârea nr. 234/2017, pentru că a rămas afară.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita menționează, că aici este și o chestie tehnică. Normele metodologice de tehnică legislativă specifică, că constituie anexă la prezenta, care se înlocuiește, și în același timp constituie anexă nr…../ ,  la acela, pentru care se trece numărul. Și Guvernul dispune câteodată astfel, că ”se înlocuiește cu anexa……. , și alătură un document fără număr. Și nu se știe concret, că acela este ceea care a fost modificată, sau ce număr de anexă este. Se încearcă abordarea cea mai precisă totuși.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr. 234/2017 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 77/2017 al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita, în anul 2017” și aprobarea cheltuielilor legate de acest program, varianta modificată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019 – 2021.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor  sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019 – 2021.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2017, varinta completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că a fost distribuit înainte de ședință decizia de azi a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület. Propune la vot cu completarea documentației cu această decizie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2017, varinta completată.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, varianta modificată

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă, că ulterior s-a clarificat faptul, că după Hotărârea din 2005 respectivii incinte, camera de portar și depozitul semnalat au fost evidențiate împreună cu casa scării și din acest motiv nu au mai fost date nimănui în chirie. De aceea nu figurează în liste.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, varianta modificată

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că s-a epuizat Ordinul de zi. Propune să se revină la problemele orașului Bălan. Așteaptă întrebările și propunerile din partea localnicilor. Dar se pare că mai este o temă de rezolvat cu privire la Gălăuțaș și Cozmeni. Întreabă, dacă s-a reușit clarificarea acestuia. Pentru a fi consemnat în procesul verbal al ședinței, menționează, că nu erau obiecții de amintit. Dânsul va transmite localităților menționate adresa. Cu privire la apa potabilă, spune, că de un an este pus în discuție, cum ar putea să revină în sistemul comun de apă potabilă și uzată orașul Bălan. ADI HARVIZ este un operator regional, care are fonduri, și va avea fonduri de dezvoltare și în viitor prin POIM. Azi dânsul a avut o discuție în  adunarea generală a acestui ADI unde erau prezenți mai mulți primari din zona Odorhei și se propune extinderea ADI-ului către zona Odorhei, având în vedere, că este necesar în mai multe localități de dezvoltarea infrastructurii de apă. Azi la şedinţa ADI-ului, cum a promis domnului primar şi domnului consilier a ridicat problema şi a venit şi cu o soluţie de compromis. Municipiul Miercurea Ciuc are o problemă. Oraşul Bălan a ieşit şi a creat o problemă cu privire la proiect, a trebuit să fie reproiectat. Dar cea mai mare problemă este, că activitatea de aici este supradimensionat cu personal, sunt foarte multe datorii. Sunt câteva lucruri care ar trebui prima dată să fie puse la punct. Dacă într-un oraş de această mărime, cu gospodărirea apei lucerază x persoane, atunci nu e bine ca undeva să fie x*4 persoane. Acest lucru trebuie pus la punct. Este nevoie de achitarea datoriilor acumulate, restructurarea personalului şi plăţile. La HARVIZ s-a discutat, că aici nu sunt contracte încheiate cu beneficiarii, şi nu plăteşte toată lumea lunar apa consumată. Şi acest criteriu trebuie rezolvat. Se reintră în discuţii cu oraşul Bălan, dar tema de acasă trebuie făcut de consiliul local, de primăria Bălan, şi după aceea se poate vorbi de colaborare. Condiţiile trebuie să fie bune şi pentru cetăţenii oraşului, dar şi pentru restul judeţului, pentru că cheltuielile pentru 1 m³ de apă trebuie să fie acelaşi pentru fiecare locuitor al judeţului din fiecare localitate. Preţul este acelaşi peste tot, unde lucrează HARVIZ-ul. Trebuie puţin redresat, restructurat activitatea serviciului de distribuire al apei în oraş. S-a susţinut şi mai înainte că este o pierdere de 15.000+15.000 de euro cauzat de reproiectare. Consiliul Judeţean Harghita a asumat să ofere ajutor la această plată, la care cumva  trebuie găsit şi calea legală, cum să fie încasat la ADI şi la societate. Consiliul judeţean sprijină oraşul Bălan, ca să reuşească, dar primii paşi trebuie făcuţi de aici. Întreabă dacă mai doreşte cineva să adauge ceva la problema apei.

 

Domnul Gheorghe Iojiban primarul orașului Bălan spune că demersuri s-au făcut în problematica apei. Începând de anul trecut, din decembrie, serviciul public a trecut la personalitate juridică, ceea ce înseamnă, că din acel moment se vede clar unde sunt problemele. Este clar, că este o pierdere majoră pe reţeaua de ape, în jur de 70-75%, ceea ce este foarte mult. Având în vedere, că acum s-a accesat proiectul şi urmează să fie semnată contractul, după promisiunile făcute. Speră, că PNDL-ul va merge până la capăt, şi vor reuşi să implementeze acest proiect. În acest moment sunt acolo ca şi când au părăsit ADI HARVIZ. Au un proiect pentru remedierea reţelei propriu. Desigur nu o să aibă bani pentru cofinanţare, pentru că banii Guvernamentali s-au alocat în totalitate, dar nu acoperă toate cheltuielile eligibile. Este nevoie de bani şi pentru scurgerea apei meteorice, care nu este eligibilă. Restructurarea serviciului public s-a început încă din luna trecută astfel să fie disponibilizat o persoană. De fapt s-a transferat un serviciu întreg la primărie în prima fază, şi acum s-a redimensionat şi structura serviciului public. Cât despre celelalte probleme, probabil se mai poate face o restructurare, a fost discutat şi în consiliul local. Se va gândi la cum să rezolve această situaţie. Sunt Staţi de epurare, Casa de ape, oameni, care mătură strada, toţi sunt la serviciul public şi trebuie să aibă program de 24 de ore, pentru că trebuie asigurt funcţionalitatea acestor servicii nonstop. Deci la Casa de ape şi Staţia de epurare trebuie oamenii să asigure permanenţă, să fie oricând acolo pentru măsurări. Sunt 30 de persoane în cadrul acestui serviciu, nu ştie dacă sunt mulţi, sau puţini, dar luptă cu acest servicu public, care este pentru oraş o cocoaşă. Şi în acest an au subvenţionat pentru că din încasări nu poate să-şi acopere decât numai o parte de salarizare. Pe lângă acestea, mai sunt şi cheltuielile de dezvoltare, funcţionare şi de întreţinere. Este o problemă gravă, pentru că au pierderi mari de apă. Ar dori să crească preţul apei, dar pentru acest lucru au nevoie de anumite avize, dar numai acum au reuşit să facă rost de bani pentru avize. Aveau nevoie de un proiect de balanţă al apelor. Acum se va realiza şi aceea şi speră, că se va mări preţul apei începând de anul viitor. Populaţia din Bălan este săracă, fără locuri de muncă, un preţ ridicat al apei ar însemna pentru ei o problemă, dar se ştie, că trebuie să se ralieze la celelalte localităţi şi să fie găsite soluţiile împreună. Cât despre încasări, au încasări în jur de 90%. Deci nu sunt probleme pe partea de încasare al sumelor.

 

Domnul consilier judeţean Brezovszki Gheorghe Adam spune, că sunt câteva zile, de fapt o lună şi se închidea un an, în care consiliul judeţean, consilierii judeţeni, domnul preşedinte şi domnii vicepreşedinţi au sprijinit în mod excepţional o mulţime de proiecte la oraşul Bălan, dintre care drumul judeţean DJ 125, DJ125A, încălzirea spitalului şi al policlinicii. S-au instalat sisteme noi de termoficare. S-a reparat  acoperişul Grădiniţei nr.1. La fel s-au efectuat reparaţii cu sprijinul consiliului judeţean Şcoala generală nr.1, sau la Liceul Liviu Rebreanu. Dar toate aceste lucruri rămân uşor amintire, şi începe un alt an, în care trebuie realizate o mulţime de probleme. Între cele mai importante este intervenţia consiliului judeţean la Ministerul Mediului pentru ca închiderea şi conservarea minelor să fie realizat cât mai urgent, ca zona Bălan să arate altfel, ca cum arată astăzi. La fel, trebuie amintit, că Bălanul nu are asistenţă medicală. Dânsul a vorbit şi la Casa de Asigurări de Sănătate, şi consideră, că nu ar fi imposibil găsirea a 2-3 medici dispuşi să vină în oraşul Bălan de câteva ori pe săptămână. Se gândeşte la medici ortopedişti, internişti, şi ar fi nevoie ca măcar o asistentă să fie din domeniile menţionate acolo. În ceea ce priveşte aspectul oraşului, cu 20 de ani în urmă s-au făcut trotuarele din localitate, care azi sunt destul de afectate de timp. Arată mai rău ca la început. Zona centrală a oraşului, care este centrul comunităţii, Casa de cultură, acolo consiliul local a câştigat un proiect, dar suma, care este alocată nu este suficientă.  Acoperişul la Şcoala generală Geo Bogza  este distrus şi este nevoie de reparaţii substanţiale. Pentru lucrurile, care s-au realizat în 2017 mulţumeşte tuturor.

 

Doamna Sorina Pârvan director la Liceului tehnologic ”Liviu Rebreanu”  se bucură, că este prezent consiliul județean în Bălan, ocazie cu care se pot prezenta problemele locale, mai exact problemele școlilor din oraș. Crede, că sunt la cârma unor școli, care în acest an școlar a putut să demonstreze, că dacă se are cu ce, se și poate. În acest an școlar promovarea la examenul de bacalaureat este de 60%, peste media județului, și se mândresc cu acest fapt. Crede, că împreună cu colegii pot face mult mai mult, dacă sunt sprijiniți. Spune, că orașul Bălan a fost un oraș înfloritor, și din păcate populația oarșului este decimată, de la 15.000 de locuitori s-a ajuns la 6-7.000. Din acești 7.000 de locuitori numai 600 lucrează, și din 600 de oameni doar 100 sunt angajații instituțiilor școlare. Bălanul este un oraș fost minier, care trăiește din ceea ce oamenii cheltuie la chioșcuri, care sunt singurele, care funcționează în oraș nu existând industrie. Aceasta este și deosebirea față de alte localități din jur. Aici copii văd doar chioșcuri și din fericire există o Casă de cultură, la care elevii și tinerii din oraș mai pot să meargă. Orașul  nu mai are puls, nici investiții în sănătate măcar. Cum s-a menționat și de către domnul consilier județean Brezovszki Gheorghe, nu există nici asistență medicală. Dânsa a trăit pe propria piele dezavantajele acestui fapt. Sora dânsei a suferit o comoție cerebrală și au așteptat un sfert de oră, până să vină ambulanța de la Sândominic, și nu a ajuns în viață la spital. Nu este frumos și vesel ceea ce spune, dar dânsa nu crede, că trebuie să moară încet acest oraș. Se folosește de prezența consiliului județean în localitate pentru a etala problemele majore ale locuitorilor de aici. Prezintă situația școlilor, a liceelor, a grădinițelor, pe care le conduce. În acest an școlar au primit 40.000 lei. În măsura în care liceul, pentru a funcționa pe timp de iarnă, are nevoie de 25.000 lei. Fără sprijinul consiliului județean și fără intențiile bune nu ar putea să funcționeze. Nu vrea să se plângă, dar consideră, că au dreptul la educație și nu vreau să fie o povară pentru nimeni, dar dorește, ca și acești copii de aici să poată beneficia de aceeași căldură, ca în alte școli, să nu trebuiască să reducă căldura din motivul reducerii consumului de gaz, sau să nu folosească becurile, ca să țină mai mult, măsuri care împing profesorii în postura de administratori ai bunurilor din școală. Dincolo de toate, profesorii trebuie să aibă în vedere copilul în dezvoltarea lui. Aceste probleme administrative roagă să fie luate în seamă, fără a face un beneficiu în detrimentul altor localități, dar să poată avansa în viață copii de aici. Și copii de aici au dreptul să iasă din oraș. Profesorii încearcă să ducă copii la diferite concursuri, la olimpiade, dar acest lucru solicită mult efort, și  este recunoscătoare celor care sprijină aceste acțiuni și primăriei, care este mereu deschisă la aceste probleme. Mulțumesc pentru oricare mic efort, cu care se vine în ajutor. Vrea să atragă atenția consiliului județean asupra nevoilor care le are școala, instituțiile de aici, pentru că nu sunt generatoare de venituri. Sunt aici pentru a educa, dar în fiecare an se izbesc de problema, că de unde să se facă rost de finanțare. Mulțumește consiliului județean, că a venit la Bălan, să asculte problemele localnicilor. Dânsa nu-și aduce aminte, dacă s-a mai întâmplat acest lucru, dar este foarte recunoscătoare dacă se găsește resurse și posibilitate pentru a sprijini soluționarea problemelor înșirate. Trebuie să fie un punct de plecare. Ceea ce mai trebuie amintit, în Bălan sunt foarte mulți oameni bolnavi. Nu există familie, în care să nu existe un caz de cancer. Nu știe cauza, dar trebuie avut în vedere o modalitate prin care aceste familii să fie sprijinite. Au fost cazuri, când erau și 5 morți într-o zi, într-un oraș cu 7.000 de locuitori. Și doar la enoriașii ortodocși au fost 5 morți deodată. Trebuie făcut ceva. Mulțumește pentru atenție.

 

Domnul Gheorghe Iojiban primarul orașului Bălan completează cele spuse de doamna directoare. Spune, că sunt aici niște cadre deosebite. Doamna directoare de la Școala ”Geo Bogza” nu a putut fi prezentă acum din motivul ridicării premiilor   pentru rezultatele copiilor, care au participat la olimpiade. Clubul sportiv de copii, grupa de vârstă 2006 se află pe primul loc în campionatul județean. Seniorii din liga a IV-a se află pe locul 2. Acele puține persoane, care sunt, luptă mult să iasă în evidență, și să se mândrească că fac parte din județul Harghita, că sunt Bălănei, chiar și dacă este greu să facă acest lucru. Știe, că consiliul județean are problemele județului întreg. Bălanul este numai un caz aparte. Probabil sunt și altundeva probleme. În această primăvară a comunicat o adresă deschisă consiliului județean, la care domnul președinte a reacționat într-un timp scurt și în mod pozitiv, și a venit să discute problemele. Sunt parcă în curba lui Gauss, la fundul minim de infelxiune, și urmează să se urce, dar nu pot din efortul propriu, pentru că nu permit acest lucru. Bugetul este restrâns, se luptă cu elementele de bază pe care trebuie să aibă o populație. În ierarhia piramidei Maslow se află la bază. Au probleme cu sistemul de apă și canalizare, infrastructura rutieră, cu clădirile învechite, deci pornesc de jos, dar sunt pozitivi. Nu se simt o cauză pierdută și prin sprijinul consiliului județean pot dovedi acest lucru. Salută intenția consiliului judțean de a sprijini orașul Bălan, mulțumește pentru posibilitatea de a discuta problemele orașului.

 

Domnul Robert Kovaci administratorul public al orașului Bălan spune, că  într-o astfel de discuție, în care se plânge, și este normal, pentru că consiliul județean este aceea instanță supremă, care poate oferi soluții în primul rând, vine cu o propunere cu ce pot oferi cei din Bălan pentru județ, astfel încât să poată fi parteneri reali al județului. În acest sens nu s-a discutat azi. Au lucrat la o idee, care încetul cu încetul se dezvoltă. Este vorba despre a oferi lumii o mostră, de cum se pot face, ca relațiile interetnice și interculturale să fie un model pentru ceilalți. Au încercat ca dintr-un oraș format din oameni din toate zonele României, un oraș obișnuit cu tradiții și culturi diferite, să construiască câteva proiecte prin care atrag atenția asupra conviețuirii comune a românilor și maghiarilor. În acest sens anul 2017 a însemnat anul proiectelor Europene. Au implementat multe proiecte Erasmus în multe țări din Europa, de unde au venit mulți reprezentați. Au realizat în premieră la Bălan împreună cu Asociația microregională ”Felcsik” o tabără interetnică, în care au venit copii maghiari să învețe limba română, și au petrecut zile foarte frumoase la Bălan. Crede, că aceasta ar putea fi moneda de schimb oferită din partea orașului Bălan în parteneriatul pentru promovarea imaginii județului din punct de vedere al realțiilor interetnice, pot fi promotori a acestui gen de imagine. Doamna directoare a școlii l-a rugat, ca să transmită, că recent a câștigat un proiect pe tema capitalului uman, care are ca obiectiv elemente de ajutorare a cazurilor sociale, a copiilor și evident promovarea unui învățământ de calitate. Este un proiect foarte important cu valoare mare și felicită pe doamna directoare pentru reușită. Pe de altă parte, în taberele  organizate pentru copii maghiari din zona Felcsik, participanții au petrecut zile foarte frumoase la Bălan. Speră, că și în anii următori să mai fie astfel de proiecte. Vor lucra la dezvoltarea și a altor asemenea proiecte. Mulțumește pentru atenție și spune, că o astfel de deschidere din partea consiliului județean le unge pe suflet.

 

Domnul consilier județean Proca Ion avea o bănuială că se va vorbi despre acest proiect al transformării Bălanului în centru de atenție vizavi de relațiile interetnice. Avea o bănuială pentru că cunoaște textul și expunerea de motive, care s-au trimis. Reacționează doar acum, și spune cât este de bucuros că se întâmplă astfel, și în calitatea de președinte al Comisiei pentru cooperarea comunității locale, conviețuire româno-maghiară din cadrul consiliului județean, care este cea mai nouă dintre comisiile funcționale. Acesta este și motivul pentru care prezența consiliului județean nu a fost prea mare, dar în viitor se va strădui să fie un bun partener în ceea ce intenționează consiliul local din orașul Bălan, și să provoace asemenea inițiative și în alte părți ale județului. Este foarte bucuros că are ocazia să salute pe cei, care sunt aici din Bălan. Pe o parte dintre ei le și cunoaște. Cu unii este și chiar prieten. Domnului primar i-a fost și profesor cândva în liceul ”Octavian Goga”. Astfel asigură localnicii, că cel puțin în privința acestui aspect, despre care a vorbit administratorul Bălanului o să fie un bun partener. Doamnei directoare comunică, că a fost foarte mișcat de cele menționate, dar este foarte important după această întâlnire istorică, pentru că este prima întâlnire de acest fel al consiliului județean cu orașul Bălan. Este un semn, că o să se întâmple ceva. Roagă din toate inima să aibă cu toții încredere, că lucrurile vor merge spre bine, cu toate că este foarte greu de înaintat, și s-ar putea convinge dacă ar merge cu consiliul județean în toate locurile în care ajunge consiliul județean într-o inițiativă excepțională. Pentru că de obicei ședințele se țin la reședință în sala de ședință. Dar Consiliul Județean Harghita merge peste tot în județ și este greu de explicat cu ce inimă grea pleacă de peste tot. Se confruntă din păcate de atâtea lucruri grele, că uneori parcă simte nevoia de tratament. Tratamentul, care s-a infuzat aici este o speranță mare în proiectele care se implementează și trebuie pornit de la copii. Copii sunt buni și sunt dascăli minunanți aici care îi ajută.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că de la consiliul județean se vede  soarta orașului împreună cu Sândominic și cu ceilalți vecini. Turismul este o posibilitate, la care trebuie lucrat mai mult. Există Planul Urbanistic Zonal pregătit pentru Muntele Harghita. Acum s-a ajuns deja și la Muntele Ciomad-Bálványos. Crede că PUZ-ul Lacu Roșu-Hășmaș trebuie făcut cât mai repede, care să fie exploatat sustenabil, având în vedere, că sunt foarte multe zone protejate, ce se poate și cum se poate în domeniul  turismului. Invită consiliul local să fie partener în acest domeniu, la primi pași. Cum a înțeles de la proprietarii din Sândominic, pentru că terenurile și totul sunt în proprietatea lor, sunt deschiși la colaborare. Un element cheie este acest DJ, care trebuie să fie deschis în totalitate spre Gheorgheni. Se vede, că ce s-a propus, s-a făcut. Până la Covacipeter s-a rezolvat și la anul se va mai pune un strat de piatră. Speră, că cândva o să fie și fonduri pentru a asfalta. Dacă nu, atunci speră că din fonduri Europene anul viitor va fi asfaltat. Asfaltarea va aduce și turiștii. Programele și proiectele culturale au fost finanțate, începând de formațiunea ”Botorka”, și mulți alții. Această colaborare trebuie continuat și la anul. Are încredere, că se va colabora eficient. Cei de la Sândominic au o idee foarte bună, ca din fostul sediu al minei Bălan să fie transformat în centru de pompieri voluntari, care, când nu este instruire, să poată găzdui grupe, și ar genera câteva noi locuri de muncă. S-a discutat de multe ori și este binevenită ideea Asociației microregionalei ”Alcsik”, dar ar trebui mers mai departe cu promovarea limbii române pentru locuitori maghiari. Acum patru ani au discutat cu domnul Ion Proca despre posibilitatea învățării intensive a limbii române stând la familii, plătind acolo pentru cazare și masă, copii, și cei care doresc să învețe limba română, ar putea deveni aducători de venituri la familii. Acest lucru trebuie implementat și la Bilbor, cursuri de o săptămână, sau mai multe, trebuie organizat.

 Este un obicei și în Europa. Mulți plec în alte țări să învețe limbă străină stând la familii de altă naționalitate. La orele de curs nu se poate învăța limba vorbită, ca în familie, cum să ceri o pâine, pentru a exersarea acestuia ar fi foarte benefic să fie gazde, familii de naționalitate română, și să fie un preț, care se poate plăti. Nu este  mare lucru legalizarea acestor activități. Ascultând problemele instituțiilor școlare, și asigură conducerea acestora, că consiliul județean va sprijini mereu, dacă se ajunge în impas, și dacă bugetul va fi pe măsură. Trebuie văzut ce va aduce bugetul. Se știe că se vorbește despre diminuarea impozitului de venit, care aduce o micșorare a bugetelor consiliilor locale. Nu se știe nici cum va compensa Guvernul fondurile lipsă, și atunci se va vedea ce fonduri se alocă. Era bine, că a fost invitat consiliul județean în Bălan. Măcar s-au conștientizat consilierii județeni cu problemele de aici. Dacă se vede, că este o voință de colaborare și este o prietenie, atunci crede, că mai ușor se pot lua decizii. Închide acest capitol. Se merge la capitolul Diverse. Între timp dânsul mai are o datorie. Vrea să deruleze un material sonor în care vorbește domnul consilier județean Zakariás Zoltán, în interesul clarificării unor interpelări, pentru că nu dorește să rămâne nici un consilier nelămurit cu ocazia luării deciziilor. Încrederea trebuie să caracterizeze lucrările consiliului județean. Roagă să fie derulat materialul sonor menționat.  Se redă o parte dintr-o ședință din primăvara anului 2017. Este vorba despre faptul, că  președintele ar fi spus, că va cheltui 100 milioane lei pe drumurile județene.

 

Se reascultă partea extrasă din ședința în care vorbește domnul președinte despre suma destinată drumurilor județene.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că s-a distribuit un tabel, în care se poate vedea, că gradul de asumare este de 157 milioane lei, și sunt în pregătire și restul proiectelor, care în curând pot fi supuse procedurii de achiziție publică. În listă sunt cele, care deja sunt în diferite faze de procedură de achiziție publică, nu sunt vise. Pentru anul viitor s-a discutat, că se va apela la Banca de Dezvoltare Europeană. Se știe de planul Juncker, conform căreia se vor putea depune cereri pentru proiecte de mai mare anvergură, dacă vor fi formulate cum trebuie. Este vorba despre proiecte cu termen de 10 ani. Prin această posibilitate poate se vor putea reabilita toate drumurile județene deodată, în cadrul aceluiași pachet. Dorește, ca regiunile să fie legate prin toate drumurile publice, și astfel toate ar putea beneficia de venituri suplimentare. Sunt multe drumuri în discuție, care nu au continuare dintr-o localitate. Au izolat zone, deci se vede, că fără drumuri bune este greu de ținut acasă tinerimea. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea să ajungă la locurile de muncă în centrele economice. Planurile vehiculate la începutul anului  nu stagnează, se avansează și se putea vedea, că s-a cheltuit eficient destul de mult. Anagajamentul de la începutul anului s-a cam decalat, pentru că aprobarea bugetului a fost numai la sfârșitul lunii aprilie. Are încredere, că în anul viitor nu vor fi atâția probleme cu privire la bugetul consiliului județean și se va aproba în timp. Sunt în momentul de față 32 de proiecte, care sunt supuse procedurii de achiziție publică, sau în faza de execuție. Acum deja nu se confruntă cu situația, că nu sunt proiecte, sau sunt proiecte greșite, și trebuie început din nou procedura de proiectare. Roagă colegii, dacă în cursul anului s-au pregătit aceste proiecte, pentru că erau importante, atunci să fie atenți, ca la anul să poată fi puse în execuție, să fie alocate fondurile necesare pentru lucrări. Drumul de la Bilbor spre Vatra Dornei este în licitație începând din vineri. Mai trebuie câteva zile, să fie depuse ofertele. Harghita  o ia în față, pentru că cei de la Suceava încă nici proiect finalizat nu au. În martie-aprilie era supărare din acest motiv, dar cum se vede, s-au corectat greșelile. Și proiectele pentru banii pentru inundații sunt în curs de finalizare. Se încearcă contractarea lucrării. Cea mai mare sumă este la Lunca de Jos. Este un proiectant mai neperformant, dar astfel a ieșit din procesul de licitație. În decembrie se va începe achiziția publică pentru lucrare. Atrage atenția asupra site-ului investiții.judetulharghita.ro, unde sunt actualizate săptămânal situațiile investițiilor în curs. Se pot regăsi și studia toate investițiile. Întreabă, dacă mai are cineva ceva de adăugat ?

Dacă nu, atunci închide ședința.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 noiembrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 29870 /11.12.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   18 ianuarie  2018

 

 

Președinte                                                            Secretarul județului

Borboly Csaba                                                     Egyed Árpád

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

KB/KB/1 EX