Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 09:25:26
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinară a CJH din 16 noiembrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 16 noiembrie 2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 16 noiembrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1633 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba spune, că sunt 3 puncte pe ordinea de zi pentru care a fost comvocat această ședință. Este situația Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, având în vedere că salariul pentru luna octombrie a fost plătit numai într-un procentaj scăzut, cu 75% la copii și 85% la adulți, aici este o lipsă de salariu care n-a fost plătit și totodată impozitele trebuie să fie virate până în data de 25, pentru că altfel vin penalizările. Consiliul Județean așteaptă ca Guvernul să aprobe sume pentru această activitate, în ședința de ieri a Guvernului era inclus o sumă, dar suma era modică. Întreabă pe domnul director general Bicăjanu Vasile, dacă se va aproba suma menționată sau nu, după răspunsul primit menționează, că se va aproba data viitoare. Domnul președinte formulează întrebarea, dacă este cvorum?

 

Domnul Egyed Árpád Secretarul Județului Harghita salută pe toți cei prezenți. Din cei 31 de consilieri județeni sunt prezenți 16 și sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței, există cvorum pentru luarea deciizilor.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba spune, că Consiliul Județean a luat un angajament, nu se poate lăsă ca această Direcție să fie nefuncțională sau oamenii să lucreze voluntar, cum era vorba, oricum se așteaptă din partea Guvernului o rectificare normală, și așteaptă ca și standardele de cost să fie revizuite, actualizate. Ieri a primit o adresă din partea Ministerului Muncii, astăzi a primit o adresă din partea Ministerului Finanțelor că domnul senator Tánczos Barna a avut o interpelație și a primit răspuns că se lucrează la modificarea standandelor de cost, dar situația încă nu se rezolvă. Rezolvarea problemei este la Guvern, nu este adevărat că Județul Harghita n-a contribuit, Direcția Economică a realizat un material referitor la această situație. Îl roaga pe domnul director general Bicăjanu Vasile să împarte câte o copie la domnii consilieri a materialului care conține un raport despre sitația financiară și de susținere, al acestui sistem, din care se vede că Consiliul Județean a contribuit cu resurse financiare, ca și județele de mărime asemănătoare cu 300-400 de mii de locuitori. Nu este adevărat că județul Harghita nu finanțează acest sistem. Motivul convocării ședinței extraordinare este luarea unei decizii, era vorba să se așteaptă până în data de 24 noiembrie și să se facă ambele ședințe, dar până atunci  conducerea Direcției pentru Protecția Copilului ar intra într-o situație dificilă, dacă nu plătește impozitele până la 25 noiembrie.  În continuare spune că ar mai fi două lucruri care sunt urgente, unul pentru programul de infrastructură mare, la apă Harviz și altul pentru Drumul Sfânta Maria, proiectul câștigat de Consiliul Județean în anii ateriori Recultivator la sustenabilitate ar putea să se aduca ceva în plus, ca să fie construită ultima sută de kilometrii de drum, cel puțin dintr-o direcție și urmează ca și în cealaltă diecție să fie construită. Președintele afirmă ca aceste 3 lucruri sunt pe ordinea de zi și supune la vot aprobarea ordinii de zi.

 

Aprobarea ordinii de zi.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Domnul Președinte Borboly Csaba spune că mai înainte a prezentat proiectul de hotărâre referitor la buget, și întreabă dacă mai sunt întrebări referitor la acest proiect de hotărâre, iar dacă nu atunci se va trece la votarea pe articole.

Domnul Secretar al Județului Egyed Árpád menționează, necesitatea și președintele Borboly Csaba anunță, că votarea se referă la fiecare articol, privește toate anexele, articolele, aliniatele potrivit Legii nr. 273/2006.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 79/2017 pentru aprobarea programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2017,  varianta corectată și distribuită în cadrul ședinței.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită domnului Molnár Sándor să prezinte proiectul drumului Via Maria.

Domnul Molnár Sándor explică importanța drumului Via Maria, care a primit finanțare prin proiectul Recultivatur.  Drumul se bucură de un mare interes din partea străiniilor în ultimii ani și din acest motiv trebuie realizat cât mai repede și în calitate superioară, cum este Drumul El Camino în Spania. Mai spune că sunt necesare 15 panouri informative în valoare de 500 lei, 250 lei este fabricarea, 200 lei reprezintă costul cărțiilor și alte lucrări, valoarea totală fiind de7500 lei. Referitor la diplome sunt necesare 1000 de bucăți în valoare de 3000 lei. În continuare spune că sunt necesare minimum 30 de bucăți de ștampile în valoare de 2700 lei și o altă ștampilă mai specială în valoare de 500 lei. În concluzie explică importanța realizării drumului, cel puțin 100 de kilometri, de la Praid în direcția Zetea, Vlăhița și Miercurea Ciuc, iar în anul viitor și în direcția Gheorgheni sau spre Tușnad.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 79/2017 pentru aprobarea programului privind asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate pe anul 2017.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Abținere.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că au votat pentru forma corectată.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi.

Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 299/2015 privind aprobarea co-finanțării de 1% pentru proiectul de Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții POIM 2014-2020, varianta corectată și distribuită în cadrul ședinței.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută pe toți cei prezenți și explică că e doar o schimbare a titlului, Consiliul Județean a mai votat despre serviciile de 1% contribuție proprie, pentru serviciile de Asistență tehnică, numai că după câștigarea proiectului s-a cerut o schimbare să nu se numească „Asistență tehnică” ci „Servicii de Asistență” iar acest lucru este doar o formalitate dar este nevoie și de o hotărâre a Consiliului Județean.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 299/2015 privind aprobarea co-finanțării de 1% pentru proiectul de Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții POIM 2014-2020, varianta corectată și distribuită în cadrul ședinței.

Rezultatul votului: 17 Da.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a fost în deplasare la Budapesta în data de 12 noiembrie și s-a întâlnit cu mai mulți președinți ale județelor înfrățite. Întreabă dacă mai are cineva ceva de spus.

Domnul Csillag Péter menționează că și el a participat la o delegație în Ungaria împreună cu domnul vicepreședinte Barti Tihamér, în Komárom, unde a participat la o conferință pe tema colectarea și strângerea deșeurilor și deșeurilor refolosbilie. În continuare spune că a mai participat și la o întrevedere la consiliului local al orașului Komáron având ca temă implementarea mai multor proiecte europene, tematică unde crede că noi avem mai mult de învățat.

Domnul Szentes Antal are două mențiuni. Dânsul a participat la evenimentul organizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bogát și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Középcsik în perioda 17-21 octombrie la Austria și Ungaria unde a avut discuții pe tema energiei inteligente, parcul industrial, au vizitat centre de biogaze și biomasă la Gyenesdiás, Mórahalom, Bonyhád și la Békéscsaba s-au întâlnit cu reprezentanții județeni Békés și au participat la Festivalul de Cârnați din Békéscsaba. În continuare spune că după turul de studiu au făcut deja primii pași la „Közép-Csík”, în curând va sosi un grup de specialiști care vor ajuta la pregătirea proiectelor europene de energie inteligentă și fabrica de biogaz. Menționează că tocmai a aflat că Clubul Sportiv Miercurea Ciuc care a depus cererea de finanțare în luna mai prin adresă, a semnalat într-o altă adresă că nu mai are nevoie de fonduri, îl roagă pe domnul director să le trimite consilieriilor acestă adresă. Mai spune că îi pare rău și presupune că Clubul Sportiv s-a săturat că din luna mai până azi încă nu s-a pus pe ordinea de zi finanțarea. Reamintește consilierii că arieratul de la Siculeni încă nu s-a rezolvat, conturile localității sunt blocate, deja nu s-au putut plăti impozitele aferente salariilor și nu mai pot să dea nici salariile și îl roagă președintele, vicepreședinții, directorul ca să nu treacă peste această problemă și la ședința următoare să găsească o soluție.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér menționează că la Komárom unde a fost cu domnul Csillag Péter, au vizitat și un centru balneoclimateric și s-ar putea învăța din modalitatea în care funcționează acel centru, pentru că după ce directorul centrului a preluat funcția, centrul a devenit profitabil. În continuare spune că de exemplu în privința centrului Borsec, ar fi bine o întâlnire cu directorul respectiv. Mai spune că a participat la o întâlnire cu organizatorii târgului „Székely vásár” din Budapesta, unde a discutat niște amănunte în legatură cu organizarea acestuia.

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă daca mai sunt alte mențiuni, spune că următoarea ședința va avea loc în data de 27 noiembrie la Bălan.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 16 noiembrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 27475/ 21.11.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 10 ianuarie 2017

 

 

 

      Președinte                                                                                     Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                 Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter