Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 09:19:12
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinară a CJH din 19 octombrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 19 octombrie 2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 19 octombrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1477 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei prezenți. Spune, că motivul convocării ședinței extraordinare este expirarea termenului pentru depunerea unor hotărâri foarte importante pentru finanțare de la POR, și sunt vizate investiții din orașele Borsec și Băile Tușnad. Dacă tot s-a convocat această ședință, atunci mai sunt câteva probleme, care se pot rezolva. Întreabă, dacă este cvorum.

 

Domnul Vágássy Alpár, directorul general al Direcției Generale Administrație publică locală locțiitor al secretarului județului spune, că deocamdată nu este întrunit cvorumul necesar lucrărilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă sunt prezenți 16 consilieri ?

 

Domnul Vágássy Alpár, directorul general al Direcției Generale Administrație publică locală locțiitor al secretarului județului salută pe toți cei prezenţi, și arată că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita, mai puțin pentru proiectul de hotărâre pentru care cvorumul necesar este de 2/3, respectiv de votul a 21 de consilieri județeni, pentru aprobarea proiectelor de hotărâri, care sunt legate de patrimoniul consiliului județean. După cunoștințele dânsului, trebuie să mai sosească câțiva consilieri. Sunt prezenți 16 consilieri județeni. Consiliul județean are cvorum pentru luarea deciziilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, ca pe Ordinea de zi punctul cinci să fie penultimul, respectiv cel referitor la Băile Tușnad.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că trebuie să fie mai înțelegător consiliul azi, pentru că Cancelaria utilizează prima dată aparatul de vot. Observă, că au votat

numai 12 consilieri județeni. Întreabă, dacă cineva a uitat să pornească aparatul de vot. Propune reluarea votului. 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  ordinea de zi modificată.

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că pimul punct de pe Ordinea de zi este modificarea bugetului. Sunt mici modificări. Încă nu s-a calculat suma pentru luna noiembrie, care va fi comunicat de către finanțe, pentru că economia județului a funcționat mai bine. Sunt mai mulți bani în județ, și din acest motiv cotele cresc. Acest surplus va fi alocat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În cadrul acestei hotărâri vor fi alocați 1.600.000 lei acestei direcții. Speră, că în cursul lunii octombrie, sau prima parte a lunii noiembrie Guvernul să aloce sumele restante. S-a întocmit o analiză și s-a constatat, că cofinanțarea a fost peste puterile județului, și față de anul trecut este mult mai mult, este majorat. Totodată s-a cerut și o analiză de la Biroul de audit pentru a face o comparație cu județul Covasna, pentru că colegii mereu aduc în discuție procedurile de acolo, că finanțarea este altfel. Acum se va vedea la număr de angajați, la numărul de servicii, beneficiari, care sunt diferențele sau asemănările dintre cele două județe. Și Direcția Generală Economică a făcut o analiză al tuturor județelor, care sunt între 300-400 de mii de locuitori, analiză, care va fi finalizată și trimisă consilierilor, care să reflecte, ca restul  județelor cum contribuie. Speră că aici totuși au fost luate decizii bune, pentru că asumările erau mai multe decât în anul anterior. Dar se va vedea cum procedează restul județelor în diferite situații.       

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán  are două mențiuni. Unul este, ca de ieri încearcă să citească de mai multe ori modificarea bugetul comunicat, și a ajuns la concluzia, că din Expunerea de motive deloc nu sunt urmăribile acele modificări, care sunt reflectate în proiectul de hotărâre. Având în vedere problema la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, vor vota acest proiect de hotărâre, dar atrage atenția asupra acestei probleme. Anexele comunicate nu  reflectă aceste modificări, nu se regăsesc acestea. Roagă în public aparatul Consiliului Județean, ca înainte de o modificare a bugetului, dacă sunt Dispoziții ale președintelui, care privesc modificarea bugetului, atunci și acestea să fie comunicate consilierilor județeni. Altfel nu prea este urmăribil modificarea bugetului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că a fost trimis consilierilor cu 15 minute înainte de ședință forma modificată, corectată a bugetului. A solicitat și de la colegi să tipărească modificările, ca să fie și pe hârtie. Dispoziție nu a semnat cu privire la această modificare de buget.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán  consideră, că în anexele modificării de buget aprobat în 29 septembrie unele sume s-au modificat. De aceea a întrebat de Dispoziție. Dar neclaritățile o să clarifice prin email cu colegii de la Direcția Generală Economică.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 16 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2017.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484”

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că este vorba despre protecția conductei de gaz, pe tronsonul respectiv. S-a ajuns foarte greu până aici, dar acum se poate trece mai departe. În aceste zile societatea va realiza această protecție, și drumul de lângă lac până în Șoimușu Mic se va putea realiza în totalitate. Nu este o lucrare costisitoare, dar realizarea acestuia a necesitat un efort uriaș. S-a crezut, că nu se poate realiza, iar acum în câteva zile se va finaliza. Adaugă, că mai sunt două tronsoane, unul la lacuri, și celălalt între lacuri și orașul Cristuru Secuiesc. Documentația este predat la achiziții publice. Având în vedere, că aici s-ar putea avea și finanțare din PNDL, cumva să fie inclusă și acest drum. Trebuie cumva convins Ministerul să cuprindă ambele lucrări, amândouă drumuri în finanțare. Solicitarea referitoare la finanțare trebuie trimisă cât mai repede în vederea începerii lucrărilor.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru obiectivul de investiţii Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484”

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea doamnei Bíró Emese Erzsébet pentru a reprezenta interesele Consiliului Județean Harghita în Adunarea generală extraordinară a S.C.PRODEV CONSULTING S.A.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea doamnei Bíró Emese Erzsébet pentru a reprezenta interesele Consiliului Județean Harghita în Adunarea generală extraordinară a S.C.PRODEV CONSULTING S.A.

Rezultatul votului: 17 Da.

Votul secret privind mandatarea doamnei Bíró Emese Erzsébet pentru a reprezenta interesele Consiliului Județean Harghita în Adunarea generală extraordinară a S.C.PRODEV CONSULTING S.A.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatelor între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Orașului Borsec, respectiv între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Orașul Băile Tușnad în vederea realizării proiectelor de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Borsec" și ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita Băile Tușnad"

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatelor între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Orașului Borsec, respectiv între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Orașul Băile Tușnad în vederea realizării proiectelor de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Borsec" și ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita Băile Tușnad"

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Băile Tuşnad”.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă despre documentația comunicată. Unul dintre obiective este realizat din lemn, iar celălalt din cărămidă. De ce s-a optat la varianta de cărămidă la Borsec, care este și mai scumpă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că strategia consiliului județean prevede alegerea lemnului în toate cazurile, dar  dă cuvântul inițiatorului, să explice.

 

Domnul Fekete Örs, conducătorului Serviciului de Salvamont și Salvaspeo al județului Harghita spune, că nu prea sunt diferențe de cost, având în vedere și izolația clădirii. Aceasta a fost propunerea executantului.

 

Domnul Péli Levente, director adjunct adaugă, că eșapamentul clădirilor este realizat din lemn la amândouă obiective. A fost o confruntare și cu Serviciul ISU. Deoarece aceste imobile vor fi obiecte publice normele prevăzute sunt mult mai restrictive, și primirea avizului de la ISU este mai simplă astfel. De aceea s-a gândit la o variantă intermediară, care să aibă totuși elemente rustice. Dacă se preferă, se mai pot trimite desene, care arată forma finală a imobilului. Scopul a fost, să se incadreze în peisajul respectiv, iar pentru funcționare, avizul de la ISU să nu fie chiar așa de greu de obținut. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că nu este întru-totul mulțumit de aceste explicații, dar și dânsul a fost informat azi despre acest aspect. Dacă nu ar expira termenul de depunere mâine, atunci ar propune ca proiectul de hotărâre să fie scos de pe Ordinea de zi. Dar acum propune să fie aprobat așa cum este, și comunică către Direcția Tehnică și Comisia CTE, că la Consiliul Județean Harghita construcțiile se realizează din lemn. Dacă este nevoie de alte doi avize, atunci se va face rost de ele. Speră, că nu vor mai fi astfel de cazuri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Băile Tuşnad”.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  actualizat, aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Borsec”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  actualizat, aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Borsec”.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că mai este nevoie de un coleg. Roagă, ca  cineva să apeleze prin telefon încă un consilier județean. Poate va fi cvorumul necesar  pentru a trece mai departe. Întreabă, dacă mai poate veni cineva. Dacă nu, atunci cum se va putea aproba proiectul de hotărâre, pentru a se putea depune proiectul ?  Se pare că efortul consiliului județean azi a fost degeaba. Înăreabă, dacă să fie convocat o ședință extraordinară și pentru mâine ?  Lőrincz Csilla este la București, Szentes Antal și Becze István sunt în Austria. Fracțiunea PSD, PNL și PPM  este prezent, Fracțiunea UDMR din Gheorgheni lipsește de tot. Oare domnul Kassay Péter oare nu poate să vină ? Lipsește Gheorgheniul, deși se votează despre Borsec. Să se meargă mai departe, și între timp poate mai vine cineva. Lipsește numai un consilier județean pentrui a fi prezenți 2/3. Oare nu se poate face legătură Skype live cu măcar un consilier județean ? Trebuie să fie modificat Regulamentul de funcționare a consiliului județean pentru astfel de cazuri. Așteaptă propuneri.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Administrație Publică Locală spune, că în cazul în care Prefectura va ataca hotărârea, cade tot proiectul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propăune să fie aprobate cele două hotărâri, care nu necesită 2/3.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Consiliul Local al Orașului Băile Tușnad, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Băile Tușnad" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Consiliul Local al Orașului Băile Tușnad, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Băile Tușnad" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Consiliul Local al Orașului Borsec, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Borsec" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

                                               

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Consiliul Local al Orașului Borsec, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita – Borsec" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

Rezultatul votului: 20 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba revine cu întrebarea cu privire la continuarea ședinței. Între timp se va face o prezentare cu privire la colectarea unor donații pentru persoane atacate de urși, oameni, care de obicei au posibilități financiare mai limitate. Dacă rămân fără lucru din acest motiv, se poate considera un dezastru pentru ei. Și fără aceste incidente aceste persoane sunt încercați de soartă. S-a gândit, ca să fie deschis un cont, unde se pot dona sume cu scopul de a ajuta aceste persoane. Va fi demarat o campanie, la care ar fi bine, ca consiliul județean să fie primul, care începe colecta. Se va apela și la societăți, la composesorate. Măcar 100 lei minim, pe persoană.

Anunță, că s-au primit de la Guvern 1.100.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Este o sumă foarte micuță. S-a discutat în grupul UDMR, să fie susținute acele proiecte, care ajută la ceva. De exemplu, la educația profesionbală, dacă există contract deja semnat, precum ș la Liceul Kós Károly de la Odorheiu Secuiesc, unde se pregătesc bucătari, sau Liceul Székely Károly, unde se pregătesc electricieni, sau pentru sprijinirea educației profesionalșe în domeniul reparației auto la Gheorgheni. Dacă în zona nordică va fi o asemenea solicitare, se va acorda și în regiunea nordică ajutor pentru implementarea educației profesionale în sistem dual. Intenția este de a amplasa ateliere școlare educative. Sunt deocamdată trei contracte, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc și la Gheorgheni, unde se alocă câte 40.000 lei sprijin pentru realizarea acestora. Mai sunt și alte cauze bune, de exemplu cota de 2.500 lei din partea consiliilor locale în interesul realizării drumului de pelerinaj ”VIA MARIA”. Se va sprijini partea proprie a acestora. Suma totală este atât de nesemnificativă, că trebuie gândit foarte bine la ce se va aloca, care să și schimbe ceva. Nici pentru o localitate n-ar fi de ajuns toată suma primită pentru distribuire. De aceea roagă, ca să se gândească la proiecte comune, și din aceste considerente din partea direcției de specialitate se va face o propunere. Cum a înșirat, sunt două obiective, care se pot lua ca obiecte de interes județean. Unul este învățământul profesional, celălalt este drumul ”VIA MARIA”, pentru construirea ultimelor 100 Km din acest drum spre Șumuleu din fiecare zonă. Așteaptă în continuare ce să fie cu ultimul proiect de hotărâre care trebuie aprobată de 2/3 dintre copnsilieri. Eventual să fie aprobat, și se va vedea ce se va întâmpla mai departe. Termenul de predare este sâmbătă. Întreabă, dacă sunt  cumva în apropiere consilieri județeni, care absentează ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond anunță, că Derzsi László este în deplasare în județul Vâlcea, dar a și semnalat, că își petrece concediul de odihnă, Sándor Barna  este acum la Aeroport, Sándor György a fost operat, nu este încă refăcut în măsură să călătorească, și Berde László are control de audit la Wellness Praid.  Dacă s-ar convoca înncă o ședință pentru ziua de mâine, eventual domnul Kassay Péter ar mai putea veni, ca să fie cvorumul necesar aprobării ultimului punct. Sau Doamna Portik Edit ar mai putea să vină. Nu știe unde este acum domnul Kassay Péter. Oare nu ar putea să- vină domnul Berde de la Praid ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de părere, că ia două ore o deplasare de la Praid până în Miercurea Ciuc.

 

Domnul consilier județean Proca Ion propune, ca să fie cerut un acord telefonic de la câțiva consilieri județeni, și să fie amplificat, să audă cu toții. Se va lua la cunoștință de către cei prezenți.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că se va convoca iar o ședință extraordinară pentru mâine, ora 12,00. Întreabă, dacă pot veni consilierii județeni prezenți mâine la ora 12,00 ? Va veni domnul Kassay, doamna Portik, și va fi cvorum.  Eventual ora 14,00 ?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă, dacă ora 14,00 mâine este acceptabil pentru cei prezenți ?  Sau să fie azi spre seară ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă este mai potrivit ora 13,30 ? Să fie atunci această oră, și trebuie să vină și domnul Barti și doamna Portik.  Rămâne atunci mâine pentru ora 13,30. Roagă să vină cine poate, pentru că este vorba despre 2 milioane de euro. Din păcate azi lipsesc prea mulți consilieri. Mulțumește pentru prezență. Amintește, că referitor la cele întâmplate azi, va avea loc o anchetă disciplinară. Crede, că consilierii județeni nu trebuie tratați astfel. Inițiatorul hotărârii a depus înainte cu zece minute de începerea ședinței proiectul de hotărâre. Nu crede, că un  proiect de asemenea anvergură privind patrimoniul județului, pentru un program European, care este anunțat de un an de zile trebuia depus atât de târziu, acum 20 de minute. Este foarte supărat, din acest motiv. De aceea va iniția ancheta disiplinară, și speră, că colegii nu vor mai proceda astfel.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 19 octombrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 24779 / 25.10.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   02 noiembrie 2017

 

 

 

Președinte                                                                    Secretarul județului

Borboly Csaba                                                            Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

KB/KB/1 EX