Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 08:37:11
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinară a CJH din 04 octombrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 4 octombrie 2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 4 octombrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1477 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de protocol al Consiliului Județean Harghita. Salută pe toți cei prezenți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei prezenți. Din păcate domnul secretar al județului încă este bolnav și nu poate fi prezent acum. Speră, că cât mai repede se va însănătoși. Întreabă, dacă este cvorum ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Administrație Publică Locală salută pe toți cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Sunt prezenți 20 de consilieri județeni. Consiliul județean are cvorum pentru luarea deciziilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că motivul convocării ședinței extraordinare este semnalarea de către domnul director adjunct Péli Levente a necesității organizării unei ședințe a consiliului județean. Roagă Cancelaria, să invite pe domnul director să dea explicațiile necesare.  Dânsul s-a confruntat numai azi cu proiectele de hotărâri puse pe Ordinea de zi, și nu le-a parcurs mai amănunțit. Dar se pare, că este vorba despre un proiect European, la care se dorește depunerea documentației în interesul Spitalului Județean de Urgență. De aceea era necesar convocarea acestei ședințe extraordinare. Era vorba, că deoarece până vineri nu s-a  finalizat documentația, pentru marți va fi depus de către proiectant. Acesta era motivul pentru care a fost convocat ședința extraordinară. Dar vede, că nu a fost comunicat bine, și așteaptă explicația. Dacă tot s-a organizat ședința, atunci sunt câteva probleme de rezolvat. Sunt câteva, care au fost și pe Ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri, și au fost scoase știind deja, că marți se va convoca o ședință extraordinară, unde temele respective au loc mai potrivit din punct de vedere juridic. Indiferent dacă este vorba despre Școala Populară de Artă, sau Asociația ”Pogányhavas”, sau și restul. Dar este și o noutate, și astfel se pare, că nu a fost convocat degeaba ședința de azi, știind că majoritatea temelor puse pe Ordinea de zi de astăzi puteau fi discutate și vineri. Este vorba despre evenimentul din 10 octombrie numit ”Ziua Produselor Tradiționale”, care este deja aprobat prin lege. S-a primit invitație de la domnul Sebestyén Csaba, membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în Camera Deputaților, ca în 10 octombrie, când va fi omagiat acest eveniment în Parlament, județul Harghita să se prezinte cu produse tradiționale și cu programe aferente. Acest lucru chiar nu s-ar fi putut rezolva vineri. Întreabă, de la domnul Péli Levente, cel care a propus să fie organizat această ședință extraordinară marți, să explice ce s-a întâmplat, care punct ar fi fost obiectul ședinței, pentru că nu vede pe Ordinea de zi un astfel de proiect de hotărâre. Înseamnă, că va trebui convocat iar o altă ședință extraordinară ?

 

Domnul Péli Levente, director general la Direcția Generală Tehnică salută pe toți cei prezenți. Joia trecută a solicitat de la domnul președinte cu ocazia ședinței conducerii consiliului județean, să fie organizat marți o ședință extraordinară, din motivul urgentării depunerii unui proiect, cu privire la eficientizarea energiei termice în cadrul Spitalului Județean de Urgență și a clădirii Policlinicii din Miercurea Ciuc. Joi dupămasă a fost anunțat, că sunt probleme în documentația de expertiză, documentație, care a fost întocmită în anul 2010.  În acest document pericolul  de risc seismic a fost stabilit la nivelul 4. În expertiza nouă clădirea mare de 5 nivele a spitalului a fost stabilit la nivelul 2. A convocat încă în seara respectivă o ședință și au discutat acest aspect și faptul, că din acest motiv nu se mai poate depune proiectul. Vineri dupămasă, când au primit adresa semnată și  ștampilată, prin care s-a anunțat de către expert, că este vorba despre o încadrare la nivelul 2 a obiectivului. Vechea documentație de expertiză a fost întocmit conform normelor din anul 1992. În anul 2012 au fost restricționate prevederile la acest capitol, și din păcate expertiza a stabilit la nivelul 2 pericolul  de risc seismic. Astfel nu se poate depune proiectul, dar problema este mult mai gravă, pentru că de acum înainte trebuie total regândite investițiile viitoare legate de Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. Trebuie consolidat clădirea pentru a putea depune proiecte de inmvestiții mari. Echipa de lucru a fost foarte derutat din acest motiv, pentru că s-a dus pe apa sâmbetei munca de șapte luni a colegilor. Din acest motiv nu a mai putut fi depus  proiectul de hotărâre în cauză pentru a aprobare.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cele semnalate și rezultatul expertizei influențează cumva activitatea din spital ?

 

Domnul Péli Levente, director general la Direcția Generală Tehnică răspunde, că activitatea nu este influențată, dar dacă se prevede o investiție, o reînnoire, sau inclusiv și reparațiile capitale, la toate trebuie anexate aceste expertize. Va fi foarte important executarea unei expertize cu privire la ce înseamnă această consolidare în ceea ce privește volumul de muncă și volumul de finanțare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  concluzionează, că atunci deocamdată nu va fi posibil depunerea proiectelor Europene, care privesc spitalul. Dar are încredere, că vor fi propuneri cu privire la posibilitățile viitoare. Întreabă, dacă sunt propuneri cu privire la punctele de pe Ordinea de zi ? Colegii juriști au semnalat, că în tema produselor oferite școlarilor toate aspectele nu sunt clarificate. S-ar putea, ca acest punct ar trebui lăsat la ședința ordinară. Invită pe domnul director general Bicăjanu Vasile să vină mai aproape, pentru că va trebui să vorbească despre o problemă consilierilor județeni. Întreabă, dacă se pierde ceva, dacă se va scoate acum punctul cu lapte-corn pentru școlari ?

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcția Generală Economică spune, că Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 spune, că consiliile județene adoptă această decizie în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului. Respectiva hotărâre a intrat de mult în vigoare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   întreabă, dacă să fie scos acest punct, sau nu ?    

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcția Generală Economică răspunde, că se poate scoate, dacă sunt motive concrete din punct de vedere juridic, nu din motivul unor eventuale discuții pe tema aceasta.

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Administrație Publică Locală este de acord, că leguitorul a stabilit un termen de 5 zile, dar s-a prevăzut și faptul că contractele deja încheiate rămân în vigoare și se aplică. Este decizia Consiliului Județean Harghita, dacă începând cu semestrul al II-lea să rezilieze contractele existente și să aplice Ordonanța de Urgență a Guvernului, sau nu. Deocamdată sunt contracte în vigoare, care sunt perfect valabile.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcția Generală Economică susține, să rămâne pe Ordinea de zi acest punct, pentru că de exemplu porția de fructe și legume era de 0,37 lei, care s-a majorat acum la 0,6 lei. Profită și mediul de afaceri în urma aplicării variantei modificate. Panificațiile erau 0,37 lei. Cu prețul nou sunt 0,57 lei. Propune să se meargă cu noua reglementare. A discutat și la Inspectoratul școlar despre modificări, și s-au înțeles, să rămâne vechile contracte, dar să fie pornite licitațiile pentru cele noi în baza legislației.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă nu ar fi bine să aștepte revenirea domnului secretar al județului ?

 

Domnul Vágássy Alpár, director general Administrație Publică Locală spune, că în cazul aprobării ar trebui reziliate contractele în vigoare, și dacă vor fi obiecții,  consiliul județean poartă răspunderea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de părere, că mai bine să fie convocat mai repede ședința lunară, și să fie prezent și domnul secretar al județului. De aceea se va scoate acest proiect de hotărâre acum de pe Ordinea de zi.            

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  ordinea de zi modificată, având în vedere următoarele:

Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 – sem.II în județul Harghita, respectiv lista produselor anuale, care vor fi distribuite și a măsurilor educative aferente

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examen pentru anul școlar 2017-2018 și majorarea normei didactice pentru profesori în  Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examen pentru anul școlar 2017-2018 și majorarea normei didactice pentru profesori în  Şcoala Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că va fi transformat un post în categoria de debutant pentru a da posibilitate pentru un începător.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea înființării ,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei ale acesteia.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea votării înființării filialei denumită „Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas”.

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea votării înființării filialei denumită „Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că sunt două microregiuni în județ, care au reușit să obțină administrarea unor zone incluse în Natura 2000. Este vorba despre Asociația Microregională Sóvidék, și Asociația Microregională Pogányhavas. La Pogányhavas și-a asumat mai multe obictive. În afară de a administra zona Natura 2000, va înființa o entitate, care va avea personalitate juridică, în interesul căruia trebuie modificat statutul asociației. Trebuie mandatat reprezentantul consiliului județean pentru a executa demersurile necesare obținerii personalității juridice a filialei, care va avea grijă de o mare parte din zona protejată a Ciucului. Aici este și un Amendament de fond, care prevede, că colaborarea va avea loc numai cu consiliile locale, nu cu alte asociații de drept privat, pentru a preveni obiecțiile juridice viitoare. În zona Ciuc sunt mai multe sute de asociații de drept privat, ONG-uri, și pentru a evita explicațiile legate de avantajarea vreunuia în cursul activității filialei. Este nevoie și de desemnarea a două persoane. Mai întâi se va aproba Amendamentul de fond, cu privire la participarea numai a consiliilor locale.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea votării înființării filialei denumită „Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas”.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune domnului Bicăjanu Vasile, că Art.3 din proiectul de hotărâre este fără rost. Nici până acum nu s-a aprobat persoana, care înregistrează asociația la judecătorie. Va fi realizat de persoana, care lucrează în asociație. Deci fără Art. 3 se va aproba acest proiect de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita, doamna Bálint Miklóssy Enikő, în vederea votării înființării filialei denumită „Filiala Asociației Microregionale Pogány-havas”.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezerva bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, ca acest punct să fie scos de pe Ordinea de zi, pentru că mai trebuie clarificate câteva aspecte. Nu a fost discutat îndeajuns cu toate părțile interesate tema. Nu se poate forța ceva de care nu s-au pus de acord cu toții. Este o procedură, care are importanța lui anume. Dacă se dorește aprobarea pentru o procedură, trebuie să fie aprobată de toți cei implicați. Nici la ședința de conducere de luni nu a fost adus în discuție. Atrage atenția domnului consilier Szentes Antal, că proiectul de hotărâre, care prevede sprijinirea comunei Siculeni se poate aproba numai după aprobarea proiectului de hotărâre, care se referă la utilizarea fondului de rezervă a consiliului județean, cu care trebuie să se pună de acord toate grupurile politice. Dar această dezbatere încă nu a avut loc. Întreabă fracțiunile, dacă au avut discuții legate de această temă? Nu vrea să forțeze o temă, care nu a fost discutată. Eventual, până la ședința lunară din octombrie se poate aproba. Până atunci roagă șefii de grupuri politice să citească acest proiect de hotărâre, să-și exprime părerea, să vină cu propuneri de modificare, și să fie și un termen, până la care trebuie acestea depuse. Să fie termenul la 10 octombrie, până când, dacă este ceva de adăugat, de modificat cu privire la utilizarea fondului de rezervă, să fie semnalată. Întreabă, dacă este potrivit acest termen? Să fie comunicat în scris, sau să fie invitat dânsul la discuție până atunci.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezerva bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2017.

 

Domnul președinte Borboly Csaba are încredere, că până la sfârșitul anului se poate derula acest program.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2017.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2017.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2017.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic(PT) pentru lucrarea: „Instalarea unei centrale termice proprii şi modernizarea instalaţiilor de încălzire la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14, Miercurea Ciuc".

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că la acest obiectiv nu este asigurat încălzirea. În Miercurea Ciuc sistemul de încălzire centrală s-a sistat în mai multe zone din motive de ineficiență economică. Astfel acest obiectiv, în care funcționează mai multe dispensare a rămas fără încălzire. Nu se știe când s-a luat această decizie la municipiu, dar la consiliul județean s-a aflat recent de acest lucru. S-a pregătit o documentație, care trebuie aprobată, în interesul instalării în regim de urgență un sistem de încălzire proprie. Ieri a avut loc și ședința CTE la consiliul județean, și s-a eliberat avizul necesar lucrărilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic(PT) pentru lucrarea: „Instalarea unei centrale termice proprii şi modernizarea instalaţiilor de încălzire la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14, Miercurea Ciuc".

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Hotărârea de principiu referitor la Adeziunea Consiliul Județean Harghita la sprijinirea familiei și a valorilor familiale

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că la ședința ordinară din satul Petecu au avut un semnal de rețea prea slab pentru a putea prezenta situația investițiilor curente, și înțelegerea a fost, ca prezentarea să fie ținut ulterior. Până acum colegii consilieri au putut urmări printr-un slide prezentat cu ocazia ședințelor de consiliu investițiile derulate de consiliul județean. Intenția este, ca această activitate să fie cât mai transparentă. De aceea se solicită mereu și prezența presei la ședințe, unde pot pune întrebări direct. Acum se va prezenta o platformă, care va ajuta până și consilerii județeni în luarea deciziilor potrivite în domeniul investițiilor. Tot în această platoformă se poate verifica starea investițiilor, a lucrărilor, și situații cu privire la ceea ce s-a făcut și mai înainte. Va fi foarte folositor, util și accesibil până și cu telefoanele mobile, dacă este nevoie de informații, oriunde. Până și Parlamentarii din București pot accesa oricând, dacă este nevoie de aceste informații la anumite discuții, unde și în ce stadiu sunt investițiile. Pe Lista de investiții al Consiliului Județean sunt enorm de multe poziții. O parte din  acesta sunt deja puse în această aplicație, dar încă nu este completă. După prezentarea de azi se poate veni cu observații. Vor fi solicitați și subunitățile, să se alăture ulterior, dar și consiliile locale interesate. Este o informație de interes public ce investiție în ce fază este în momentul interogării. De multe ori, o problemă, (ca și trotuarele din comuna Zetea, unde deja s- găsit soluția până la urmă) poate ajunge la soluționare mai bine, dacă se exprimă mai multe păreri. Roagă pe domnul Barabás Csaba, conducătorul Cabinetului dânsului și realizatorul acestei platforme, să țină o prezentare a acestuia.  Amintește, și că la aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre cu privire la Fondul de rezervă a Consiliului Județean Harghita totodată s-a scos și punctul, care s-a referit la acordarea unei sume comunei Siculeni de către Consiliul Județean Harghita din Fondul de rezervă. 

 

Domnul consilier județean Szentes Antal a așteptat să vină rândul acelui proiect de hotărâre, credea, că s-a pus în capitolul Diverse. Deci se reîntoarce la punctul patru de pe Ordinea de zi. Personal nu înțelege despre ce este vorba în proiectul de hotărâre cu privire la procedurile utilizarea Fondului de rezervă. Nu știe dacă este cerință legală, sau dacă trebuie să aprobe consiliul județean, dacă are termen sau nu, dacă acum trebuie aprobat, sau cu o altă ocazie, dacă a mai fost aprobat, sau nu, și cum a apărut tocmai acum, când a ajuns condiția aprobării a unui alt proiect de hotărâre. A menționat și cu ocazia ședinței consiliului județean din vinerea trecută, că nu a ajuns din întâmplare comuna Siculeni în situația imposibilă actuală. Au mai multe proiecte Europene în derulare, și contribuțiile proprii solicită fonduri. Din motivul repartizării cu ocazia reorganizării Societății Naționale de Poșta Română din anul 2013, în fiecare început de an primește mai puține fonduri, decât alții. După ședința de vineri mulțumește colegilor de la Direcția Generală Economică și Direcție Generală Administrație Publică Locală pentru atitudinea pozitivă în această temă, și că s-au deplasat împreună cu primarul comunei la Administrația Finanțelor pentru clarificarea situației. Dacă s-a clarificat situația, nu știe, dar solicită, ca și mai departe să ajute consiliul județean comuna Siculeni la nevoie. Și în acest an să primească comuna Siculeni sprijinul așteptat. A fost întrebat, că deși de câțiva ani nu mai este la consiliul local, de ce  tot luptă pentru interesul comnei Siculeni. I-a răspuns, că mereu va lupta pentru scopuri bune și pentru dezvoltarea zonei. A fost surprins de apariția acestui proiect de hotărâre, care bulversează total demersul bun al lucrurilor în viața unei comune. Consiliul local nu va putea plăti nici salariile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de părere, că mai întâi tema pusă în discuție să fie finalizată, și apoi se pot discuta alte teme.   

 

Domnul Barabás Csaba, șef Cabinet de președinte prezintă o platformă web, care este încă în fază de testare, și are numele de investitii.judetulharghita.ro  și beruhazasok.hargitamegye.ro. Platforma se poate îmbogăți cu informații pe parcurs. Prezintă posibilitățile de furnizare a informațiilor importante, de comun interes. Se poate accesa de oriunde, dacă este nevoie de informații, chiar și de acasă. Informațiile sunt datate, deci se poate vedea cât de recente sunt informațiile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că vor fi extinse posibilitățile acestui site în sensul, că și locuitorii, dacă au ceva de spus, să pot posta observații. O să mai fie postate pe parcurs și alte informații legate de investițiile în derulare. Chiar și de pe un telefon mai performant, referentul de specialitate, care supraveghează aceea investiție poate posta de oriunde informații. Vor fi obligați și executanții lucrărilor să folosească acest site, ca totul să fie la zi. De exemplu, la deszăpezire, unde s-a făcut, cât material antiderapant s-a folosit, să fie postat automatic. Se pot verifica cantitățile de materiale folosite la lucrări. Vor fi o serie de informații, cu ajutorul cărora oricine, la oricare investiție poate afla detaliile lucrării, și poate veni cu observații. Dacă nu folosește versiunea Slide a platformei, atunci nu numai ultimii 3 comentarii poate găsi. Vor fi acolo și restul problemelor. De acum încolo cu ocazia ședințelor va fi mult mai simplu discuția la capitolul Diverse, pentru că înainte de ședință se pot verifica toate lucrările în derulare și se pot solicita informații la obiect. Se poate vedea inclusiv și ultimul drum predat în folosință la sfârșitul săptămânii spre băile Büdös, unde încă nu s-a decontat nici un leu, deși a fost dat în folosință. Încă nu a venit societatea să depună decontul. De aceea se diferă decontarea și executarea. Fiecare societate are dreptul să vină pentru decontare când dorește. Evident, este un termen, în care poate face acest lucru. Dar termenul pentru acest tronson era pentru 30 octombrie, și mai are la dispoziție câteva zile să depună facturile. Roagă consilierii județeni, dacă sunt întrebări, sau au părerei legate de careva dintre investiții, să semnaleze. Dacă sunt întrebări, așteaptă să fie puse. În țară, după cunoștințele dânsului încă nu există o astfel de platformă informațională. Arată de exemplu lucrarea de la Tibod, unde este o surpare. Au fost multe neînțelegeri legate de această lucrare. Înainte să se apuce de betonarea totală a dealului, mai bine s-a așteptat o perioadă, să se vadă cum se va comporta drumul în cazul executării unor intervenții mai minore. Colegii au semnalat, că acele intervenții minore, niște betonări refăcute la traverse rezistă deja de câteva zile. Dacă funcționează astfel, atunci se poate aplica stratul asfaltic, și nu va fi necesar betonarea întregului deal din cauza surpării la o traversă. Probabil nu a fost destul de precaut societatea executantă. Oricum, toți cei interesați pot urmări fiecare situație, unde și ce fel de probleme sunt, unde și ce s-a discutat. Cum s-a menționat și la Petec, sunt mai mult de 30 de locații, unde se lucrează. Dacă nu sunt întrebări, atunci închide acest subiect, și roagă colegii de la Direcția Generală Tehnică, Arhitect șef, Direcția Generală Patrimoniu, și SMID să încarce datele necesare, ca să fie cât mai complet și actualizat această platformă. Din punct de vedere informatic, se va face cât mai accesibil site-ul, ca situația investițiilor să fie urmăribilă cu ușurință. Domnul vicepreședinte a semnalat, că are o problemă urgentă, și trebuie să plece. De aceea, i se dă cuvântul prioritar.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond amintește, că anual la 15 octombrie se organizează acțiunea caritativă ”Fuss Neki” la Odorheiu Secuiesc, unde mai multe  asociații civile organizează competiții de alergare și fac chetă în interesul sprijinirii unor cauze nobile. Informații suplimentare se pot citi la site-ul Fussneki.ro. Anunță, că și dânsul participă la acele evenimente la o etapă, care se va ține în interesul echipării unui teren de sport de stretball lângă școala din comuna Lupeni, ca răspuns la solicitarea primarului-elev din Odorheiu Sercuiesc și a tinerilor din localitate. Face apel la consilierii județeni, ca să sprijine această acțiune, fiecare cât poate, pentru că este vorba despre o investiție de 8-9 mii lei, care trebuie să se adune din donații de 50,100,200 lei. Până la 12 octombrie se pot oferi sume donate pe pagina de web menționată, dar și personal sau la fața locului se pot face donații. Dânsul participă la acest eveniment de alergare, face pentru comunitate, pentru că astfel are valoare mai mare decât simpla contribuție bănească. Roagă colegii să sprijine acest eveniment, care contribuie la valorificarea mai eficientă a timpului liber al tinerilor, a extinderii posibilităților de acțiuni sportive. Mulțumește pentru buna intenție a tuturor.

 

Domnul consilier județean Mezei János răspunde la interpelarea domnului consilier județean Szentes Antal. La ședința anterioară, cu privire la investiția din comuna Mădăraș era o interpelare, și s-a făcut o comisie, care să verifice situația. Dânsul nu a fost prezent, dar ulterior a aflat, că  a fost nominalizat în această comisie. Întreabă, dacă funcționează această comisie, mai există, sau s-a scos de pe Ordinea de zi ? Dacă s-a rezolvat problema comunei, sau și în continuare mai persistă ? Întreabă, pentru că acest lucru nu poate să fie amânată mult timp. Dacă au solicitat, înseamnă, că au nevoie de bani. Dacă mai funcționează respectiva comisie ? Data trecută au solicitat ajutor pentru achiziționarea unui teren, care are valoare mult mai mare, decât suma solicitată. Atunci dânsul era de părere, că ori să li se dea suma totală pentru achiziționarea terenului, ori să nu primească nimic. Acum s-a creat o situație ambiguă din cauză, că au primit jumătatea din sumă, cu care nu au reușit să achiziționeze terenul, și acum doresc să folosească altundeva suma primită. Cum să se rezolve această situație, sau cum se prevede funcționarea acelei comisii ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de părere, că comisia trebuie să analizeze situația, și să vină cu o propunere. Deocamdată s-a retras adresa respectivă, și așteaptă ca comisia de trei membri ce propune. Dar dacă nu acceptă misiunea domnul consilier Mezei, atunci roagă să se ofere altcineva. Cât mai repede trebuie clarificată situația. Dacă mai există altă intervenție? Dacă nu este, atunci informează despre o altă temă. Descrierea posturilor a determinat mereu calitatea și volumul muncii prestate. Tocmai din aceste considerente, descrierea posturilor la consiliul județean și la subunitățile acestuia, deciziile legate de drepturile salariale vor reflecta acest aspect. Răspunderile și competențele în baza legii se vor raporta la mărimea salariilor primite. Nu este corect, că cineva, ca debutant să se ocupe de opt contracte la drumuri, iar un altul, în categoria de superior, care presupune un salariu de cel puțin trei ori, să administreze numai un contract. Aceste lucruri trebuie puse la punct, ca și stabilirea exactă a răspunderilor în cadrul activităților. Sistemele de urmărire introduse recent au tocmai acel scop, ca să reflecte cine, de ce, și cât de frecvent trebuie să răspunde în diferite situații. În colectivul consiliului județean, cu ocazia descrierii posturilor, a fost pregătit o propunere din partea serviciului de personal, și fiecare angajat trebuie să declare care sunt activitățile curente, zilnice, săptămânale, periodice și cele excepționale în cadrul celor opt ore. De exemplu, dacă cineva răspunde pentru situația concediilor anuale ale angajaților consiliului județean, atunci acest lucru trebuie să figureze între sarcinile nerezolvate până la termenul limită, la care trebuie să fie rezolvată. Nivelul aplicării semnăturilor, și competențele aferente să reflecte nivelul salariului de care persoana respectivă beneficiază. La mai mult salariu se raportează  mai multe sarcini și mai multe responsabilități. În consecință, din această perspectivă se lucrează la descrieriea posturilor și a fost solicitat de la fiecare direcție, ca activitatea să fie regândită conform celor menționate.

            Anunță, că din săptămâna viiitoare va începe evenimentul Zilele Ținutului Secuiesc, care este organizat în trei județe. Mâine va fi ținut conferință de presă cu privire la acest eveniment, la care vor participa și președinții Consiliului Județean Mureș, și Covasna, domnii Péter Ferencz și Tamás Sándor. La ora 11 se va ține conferința de presă aici.

            S-au purtat discuții cu conducerea Inspectoratului Școlar din județul Harghita                 cu privire la posibilitățile acțiunilor comune cu Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita pe tema pregătirii profesionale. Dacă sunt propuneri în acest sens, sunt așteptate, pentru că pregătirea profesională trebuie să fie în domeniile și în meseriile bine plătite. A ascultat cu satisfacție azi la Şcoala Gimnazială "Fogarassy Mihaly" Gheorgheni, că în clasa de mecanic auto, la cele 14 locuri s-au prezentat 31 de elevi. Directoarea școlii a considerat acest aspect foarte îmbucurător, pentru că s-a putut face și o selecție dintre cei prezentați. Numărul mare de prezență arată, că se văd persepctive în aplicarea acestei forme de învățământ, nu au fost forțați elevii să vină.

            Întreabă, dacă mai are cineva ceva de adăugat la capitolul Diverse. Totodată roagă să fie folosit aparatul de vot pentru semnalarea interpelărilor, ca temele în discuție să nu se amestece.

 

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor spune, că în zilele trecute a apărut un text de informare, care a fost distribuit și prin email pentru a putea fi comentată. Se bucură, că s-a realizat platforma prezentată cu privire la investițiile consiliului județean, că există o voință comună în acest sens. Speră, că și în tema, care va fi prezentată se va ajunge la aceeași consens, pentru că este vorba despre viitorul tuturor. Prezintă câteva date mai importante, care reflectă părerea grupului de lucru pe teme familiale. Esența problemei este, dacă există egalitatea de șanse în numele solidarității civice față de egalitatea de șanse între membri comunității, plătitori de taxe și impozite, având în vedere câteva date importante prezentate. Nu este o întrebare retorică. Datele sunt extrase dintr-un studiu întocmit de către Academia de Științe a României în anul 2017 cu titlul : Starea civilă a României, calitatea vieții, situația actială, și perspective pentru anul 2038. Înșirează câteva date. În România în anul 2015 rata ocupării era de 66% față de celelalte țări Europene. În anul 1991 numărul angajaților plătitori de impozite era de 8,1 milioane de oameni. În prezent lucrează și impozitează 4,5 milioane de oameni. După datele oficiale ale Academiei, din țară au emigrat 3,5 milioane de oameni, care lucrează prin străinătăți. Este foarte important, că rata ocupării la categoria de vârstă între 10-24 ani este în procent de 22,5%. Adaugă și un alt aspect. Ministerul Resurselor Umane din Ungaria a efectuat recent un studiu reprezentativ asemănător de mare amploare. După datele lor, pe teritoriul Transilvaniei, unde trăiește minoritatea maghiară, și necunoscând datele exacte referitoare la alte naționalități, numai cea referitoare la etnicii maghiari, rezultatele arată, că mai mult de jumătate, 57% din categoria de tineri dintre 15-29 ani ar dori să emigreze, să lucreze în străinătate. 21% ar dori să plece definitiv din țară. A înșirat și câteva date relevante referitoare la costul finanțării unei familii cu doi copii și costul unui copil dat în plasament familial din bugetul național. Este și o informație semnificativă, și anume : ”venituri salariale 55,7%, și venituri din prestații sociale 23,9%. Cunoscând datele referitoare la județul Harghita, și faptul, că pentru investițiile din județ sunt 100 milioane lei disponibili anual, pentru bugetul național efortul finanțării prestațiilor sociale pe teritoriul județului însumează 45 milioane lei. În sarcina consiliului județean această sumă numai în procent de 10% se reflectă. Dar la nivel de țară, costurile sociale se ridică la suma de 45 milioane lei în județul Harghita. Față de acesastă sumă, se cheltuie 100 milioane lei pentru investiții. Aceste date sunt foarte semnificative. Academia a formulat în privința acestora o strategie până la anul 2038, din care redă câteva fraze :”Este nevoie de reorientare a gândirii noastre politice strategice”. Sunt 10 propuneri, din care menționează numai unul : ”Politica socială centrată activ pe suportul pentru copii și familii, un program național de reabilitrare a natalității”.  Actual în România rata natalității este de 1,5%, ceea ce înseamnă că 100 de familii au 150 de copii. Pentru reproducție ar trebui să fie acest procent 2,1%, deci 100 de familii ar trebui să aibă cel puțin 210 de copii, pentru reproducția populației pe cale naturală. Complementar, combaterea abandonului copilului, obiectiv pe termen mediu și lung, stabilizarea natalității cel puțin la nivelul reproducerii simple a populației. În timp ce în România de 30 de ani se nasc de la an la an mai puțini copii, scade constant populația țării, scade constant numărul căsătoriilor, scade constant predispoziția pentru creșterea copiilor, și numărul celor, care sunt dispuși să migreze în străinătăți ajunge la 57%. Numărul celor, care doresc să lucreze acasă s-a înjumătățit de la 1990. De aceea, fără să pună întrebări retorice, dar cei care au obligația garantării egalității de șanse și finanțează din impozitele adunate de la fiecare cetățean serviciile sociale, dacă beneficiază de egalitate de șansă. Nu există program de homemaking în România, și nu există acele servicii, servicii pentru sporirea bunăstării, a sprijinirii familiilor. Grădinițe, creșe, unități educative cu program prelungit, pentru că programul activitatății zilnice a părinților nu corespunde cu cel al copiilor. Programe after scool, ceea ce înseamnă, că și pentru copii să fie înființate școli cu program prelungit, de unde să ajungă acasă cu lecțiile deja făcute. Aceste servicii lipsesc cu desăvârșire. Dacă este considerat folos comunitar existența familiilor și copiilor, de unde se așteaptă beneficii pe termen lung, atunci mai întâi trebuie investit în această cauză. Suportarea costurilor publice în baza contribuției comune este în cârca familiilor cu copii. Suportarea costurilor publice presupun în sine acceptarea și creșterea copiilor. În momentul de față, cât mai mulți copii acceptă o familie, cu atât mai mult este expus la riscul de sărăcire. Creșterea raportului de natalitate sporește beneficiile acolo, unde părinții nu lucrează, efectuiv trăiesc din asigurări sociale. Crede, că nu este chiar normal, nu este în interesul comunității să fie așa. Este interesul comunității să se nască copii, ca populația să se reproducă. Ar trebui uitate acele polemici, care se crează conform ideii, că cine este aici de mai mult timp, cine este mai bun, mai isteț, mai frumos, și nu în ultimul rând, cine ce limbă vorbește. Aceste discursuri sunt contraproductive. Cu respect față de alții și în cunoștința faptului, că aceste teritorii frumoase și productive nu sunt ai acelora, care le-au moștenit, sau au făcut rost de ele, sunt acelora, care vor locui pe aceste teritorii. Propunerea este, să fie mandatați reprezentanții parlamentari din acest teritoriu, să argumenteze și să interpeleze în spiritul acestor probleme. Totodată, și consiliul județean trebuie să se sensibilizeze cu privire la aceste probleme, și să lucreze în ideea înlăturării piedicilor, care defavorizează formarea familiilor, nașterea și creșeterea copiilor. Oare câte piedici poate înlătura consiliul județean din calea împrejurărilor nefaste, care influențează disponibilitatea tinerilor pentru viața în familie și creșterea copiilor. Câte grădinițe, , after school, creșe se pot înființa pentru a ajuta ? Susținerea programelor, care servesc ideea de homemaking ar trebui să fie o prioritate. Grupul de lucru, care se ocupă de problema familiilor a inițiat un chestionar, care vor să transmită la consiliile locale pentru a realiza o monitorizare a acestor aspecte asemănătoare ca și în cauza investițiilor cu privire la drumuri. Astfel se va vedea la care consiliu local, , prin care asociație civilă, cu ce intervenții și  cum s-au realizat servicii care se ocupă cu bunăstarea și sprijinirea familiilor. Astfel se va vedea cine poate fi ajutat în aceste probleme și unde sunt acele teritorii, unde nu se întâmplă nimic în acest sens. Propun, ca gândirea comună publică să fie influențată și sensibilizată față de problema familiilor. În acest sens să se ajungă la toți partenerii posibili, la autorități locale, la asociații civile, la culte, inclusiv la toți reprezentanții comunității și să fie direcționate energiile posibile, care pot influența în mod pozitiv acest proces. Această temă ar trebui să fie un obiect de lucru constant. Propun începerea unei activități și unei preocupări continue în această temă, pentru că este în interesul tuturor. Amintește, că s-a realizat un studiu din domeniul sociologiei de către domnul Kiss Tamás, de la Universitatea Sapientia și cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai în anul 2007, deci nu sunt chiar date recente, dar care reflectă, că pe anumite teritorii ale județului raportul privind numărul populației se va decala peste 15-20 de ani și nu spre partea în care se găsesc cetățenii, care contribuie la bugetul de stat, de exemplu în zona Cristur, sau zona Ciucul de jos, dar și în alte zone cunoscute în acest sens. Acestea sunt fapte, și drumurile reabilitate, clădirile publice frumos renovate, lucrări, care s-au realizat cu mari eforturi comune prin mai mulți ani, oare de către cine vor fi folosite ? Solicită o decizie responsabilă din partea consiliului județean, ca această activitate, această muncă să poată fi începută.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că această hotărâre de principiu a fost tradusă și în limba română și a fost distribuită consilierilor. Mulțumește domnului consilier Kolozsvári Tibor pentru lucrarea întocmită și este recunoscător pentru activitatea desfășurată în tema problemelor familiilor, prin care încearcă să atragă atenția asupra multor probleme sociale din județ. 

                                               

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Hotărârea de principiu referitor la Adeziunea Consiliul Județean Harghita la sprijinirea familiei și a valorilor familiale

Rezultatul votului: 18 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 octombrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 23451 / 10.10.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   19 octombrie 2017

 

 

Președinte                                                               Secretarul județului

Borboly Csaba                                                        Egyed Árpád

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

KB/KB/1 EX