Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 19 iulie 2024 08:09:17
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare a CJH din 06 decembrie 2017

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 06 decembrie  2017

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 06 decembrie 2017

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM

PSD

9

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

10

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

11

DAJKA TÜNDE

UDMR

12

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KOLCSÁR ANDRÁS

EMNP-PPMT

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

LŐRINCZ CSILLA

UDMR

20

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

21

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

22

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

23

PROCA ION

PNL

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

27

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

28

SÁNDOR BARNA

UDMR

29

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 1705 / 2017, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că, această ședință extraordinară a fost convocată pentru a putea fi  făcute contracte cu localitățile județului Harghita, care pot interveni de două ori pe zi pe drumurile județene , care trec prin localitățile lor. În afară de asta există cazul de urgență de la Siculeni, de unde consiliul județean a primit o solicitare de sprijin din partea comunei . Având în vedere că bugetul Consiliului județean a crescut cu 2 milioane de lei, sunt resurse pentru sprijinul solicitat de comuna Siculeni. De asemenea, problema Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost rezolvată.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi, şi declară, că din 31 de consilieri judeţeni sunt prezenţi 21. Declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează  că este de urgență și cauza  podului  din comuna Dealu, satul Sâncrai  , care a fost reparat temporar, dar care trebuie reconstruit din nou. Treburile avansează  în regim de urgență, și s-a ajuns în faza în care se poate vota. În afară de asta, în cadrul acestei ședințe extraordinare bugetul consiliului județean va fi modificat, și cu această ocazie, s-a dorit aprobarea hotărârii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul Chiorean Adrian,   să invite  la ședință pe colegii care se ocupă cu trotuare, deoarece este o problemă, trebuie modificat și lista,  deoarece nu sunt incluse în programul cadru aceste localități. Trebuie găsit o soluție ca să se poate merge mai departe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată  că de pe ordinea de zi va scos  proiectul de hotărâre  referitoare la prețul cartofului. Domnul secretar al județului Egyed Árpád, este de altă părere.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád menționează, dacă  modificările pe anul 2017 vor fi aprobate în această ședință extraordinară (6 decembrie 2017), atunci ar putea fi aplicat legal începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform Codului fiscal.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád afirmă că trebuie scos punctul trei, punctul 8 rămâne pe anul viitor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   arată că din păcate pentru spital nu s-a reușit primirea  tuturor documentelor din partea proiectantului, și din această cauză nu poate fi aprobat. De fapt au trimis documentele însă  nesemnate și neștampilate, și din această cauza s-a luat decizia scoaterii proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. Deci vor fi scoase punctele 3 și 9,  va fi scos și punctul 5 fiindcă nu este clarificată latura financiară,  dar va fi aprobată Studiul de fezabilitate (SF)  în baza căruia, în continuare,  se poate face proiectul tehnic, procedeul nu se oprește. Săptămâna următoare, la ședința următoare vor ajunge din urmă. Aceasta nu va împotmoli această cauză. Deci vor fi scoase de pe ordinea de zi punctele 3,5 și 9.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt propuneri, observații în legătură cu proiectul ordinii de zi.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2017, pentru acordarea unui ajutor financiar comunei Siculeni

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2017

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar pe lângă drumul județean în comuna Ciumani, județul Harghita"

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,POD PE DJ 134C, KM 15+280, SÂNCRAI, COMUNA DEALU, judeţul Harghita”

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Judeţul Harghita cu unele unităţi administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în perioada decembrie 2017 –  ianuarie 2018.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2018, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Județul Harghita cu unitatea administrativ teritorială Comuna Sâncrăieni prin Consiliul Local Sâncrăieni și cu unitatea administrativ teritorială Comuna Sântimbru prin Consiliul Local Sântimbru în vederea întreținerii de iarnă a drumului județean DJ 123D în perioada decembrie 2017 –  ianuarie 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zii modificate.

Rezultatul votului: 21 Da

 

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2017, pentru acordarea unui ajutor financiar comunei Siculeni

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că  conform raportului juridic, comuna Mădăraș nu îndeplinește cerințele. Domnul președinte întreabă dacă  există cineva care spune că totuși susține Mădărașul. NU

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád spune că nici Siculeni nu îndeplinește condițiile, conform Raportului juridic,  nu se încadrează în extrema de dificultate. Având în vedere că conturile lor au fost blocate de către finanțele publice, din această cauză se propune 5% ca să deblocheze conturile. Întotdeauna finanțele altfel interpretează această prevedere a Legii nr. 273/2006, pot fi dați și ei în judecată. Dacă așa prevede legea, atunci și ei trebuie să ia în considerare. Conform legii, dacă cel în cauză își asumă  că rambursează  și restul sumei datorate, atunci conturile trebuie deblocate. Legea trebuie respectată chiar și de finanțe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba afirmă că juriștii nu au informat că vor numai 5% .

 

Domnul director generala Bicăjanu Vasele spune, că conform articolului 15 din Legea 273/2006 al finanțelor publice locale - s-a specificat în expunere – propunerea se justifică pe baza  acestui articol. Juriștii se referă la art.36, alin. (1), În Raportul juridic nu au făcut nici-o referire la art.15. Domnul director general roagă , să fie verificat și să fie consemnat  treaba asta.

Domnul secretar al județului Egyed Árpád menționează, juriștii susțin că nu sunt  întrunite condițiile Legii nr. 273/2006, respectiv, condiția de extrema de dificultate, coroborat cu regulamentul adoptat în hotărârea Consiliului Județean Harghita, nu sunt îndeplinite. Dar având în

vedere că totuși există acest blocaj din partea finanțelor publice, pentru acest motiv că există blocajul, s-a propus ca în conformitate cu celălalt articol să fie 5%, ca blocajul să fie eliminat. Conform prevederilor legii, ar trebui să fie eliminat blocajul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că , o localitate nu poate fi blocat. Domnul președinte crede că s-a jucat destul cu această treabă,  și propune votarea sumei întregi și  după aceea se va lămuri cine are dreptate, domnul secretar al județului sau cei de la finanțe?.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune suma inițială și fără Mădăraș.  Domnul președinte întreabă dacă are cineva ceva de adăugat.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal salută pe toți cei prezenți și mulțumește pentru cuvântul acordat. Domnul consilier județean arată că,  acest lucru persistă încă din luna august, și acum ultima oară, când  după noua procedură ,  comuna Siculeni a depus cererea pentru fondul de rezervă, atunci  au primit materialul scanat,  mai mult de 120 de pagini. Domnul consilier a studiat amănunțit , cuvânt cu cuvânt, fiecare pagină și exact asta apare într-o adresă a finanțelor publice. Odată s-a alocat comunei Siculeni  cei 5% adică 12.000 lei și odată 44.600 lei. Ambele sume au fost folosite pentru plata sumei datorate, dar instituția de finanțe a afirmat încă odată că până când suma de 284.000 lei  nu va fi plătit, conturile rămân blocate. În aceste 120 de pagini este cuprinsă și adresa finanțelor publice. Domnul consilier întreabă dacă au observat și domnii consilieri județeni.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal propune și în continuare ca întreaga sumă să fie acordată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva vrea să adauge ceva, observații, propuneri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  , fără comuna Mădăraș, Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2017, pentru acordarea unui ajutor financiar comunei Siculeni

 

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Abțineri

 

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2017

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a venit domnul manager din partea spitalului. Achiziția publică este în curs de derulare pentru lămpile din blocurile operatorii . Cadrul lor financiar a fost depășit cu 5.000 de lei, și dacă nu se alocă această sumă, atunci toată achiziția publică trebuie reluată din nou.

 

Domnul președinte Borboly Csaba speră că în curând noile blocuri operatorii vor putea fi funcționale. Domnul președinte așa crede că nici firma asta de proiectare nu este cea mai serioasă, dar  mai devreme sau mai târziu, vor finaliza proiectul. Modelele de iluminat pentru blocurile operatorii sunt foarte importante pentru a merge mai departe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul manager dacă a scris pe o hârtie două rânduri pe care i-a cerut, fiindcă  trebuie să dea citire, cu aceasta trebuie început  votarea. Roagă pe domnul Bicăjanu sau pe doamna Domokos Ilona, să ajute la formularea  propoziției  în legătură cu suma de 5.000 de lei.

 

Domnul președinte Boboly Csaba, este evident că Mădărașul va fi scos de peste tot, conform votului anterior. Bugetul consiliului a crescut cu  2.813.000 lei. În rectificarea de buget este vorba despre Siculeni, despre diferite regrupări, despre  plățile  restante ale  Editurii Hargita Népe,   unde pentru achitarea lor ar fi nevoie de 131.000  lei. Domnul președinte  întreabă, dacă sunt întrebări, în legătură cu rectificarea de buget.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă s-a întocmit aceea propoziție.

 

Domnul Demeter Ferencz, managerul Spitalului de Urgență citește : ”Spitalul județean solicită modificarea listei de investiții ….

 

Domnul președinte Borboly Csaba întrerupe pe domnul director și întreabă de la colegii de la Direcția Generală Econimică, că la ce articol este menționat acest lucru, la care  listă?

 

Doamna Domokos Ilona spune, că lista programelor de investiții.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă citire amendamentului de fond, unul este scoaterea Mădărașului și celălalt Lista de investiții, la capitolul spitalului  va fi aprobat  regruparea sumei de 5.000 de lei pentru instrumente medicale, conform listei detaliate.

 

Domnul președinte supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba,  înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Aprobarea Art.1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea Art.2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

 

Aprobarea Art.3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea Art.4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea Art.5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba, deși art.5 a fost votat, dă cuvântul domnului consilier județean Zakariás Zoltán.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán la art. 5 întreabă ,  Agenția de dezvoltare așa în ultimul moment ce obiecte de inventar dorește să cumpere pentru suma de 64.000 lei ?. După părerea dânsului  este cam mult.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde la întrebarea domnului consilier , corturi pentru evenimente. Expozițiile, la București și alte localități, sunt organizate de Agenția de dezvoltare și pentru aceste evenimente este nevoie de corturi.

 

Aprobarea Art.6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea Art.7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea Art.8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2017

 

Rezultatul votului: 22 Da

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi: proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru lucrarea ”Construire trotuar pe lângă drumul județean în comuna Ciumani, județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba remarcă domnului Bardocz Áron că ar fi trebuit și hotărârea conform căruia va fi inclus în program. Acum poate fi votat numai SF-ul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că contribuția  Consiliului Județean Harghita ar fi aproximativ 1 milion de lei pentru această investiție. Astăzi a avut loc ședința Comisiei tehnico-economice, Raportul juridic a fost pozitiv. Domnul președinte în legătură cu documentație dacă are cineva ceva de adăugat. Dacă nu sunt, urmează votarea.

 

Aprobare proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru lucrarea ”Construire trotuar pe lângă drumul județean în comuna Ciumani, județul Harghita”

 

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi:  proiectul de hotărâre privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții:”POD PE DJ 134C, KM 15+280, SÂNCRAI; COMUNA DEALU, județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba invită pe domnul director general adjunct Chiorean Adrian să prezinte pe scurt, situația podului.

 

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian, salută pe cei prezenți și face cunoscut că podul de la Sâncrai autorizat în procedură de urgență s-a finalizat. În acest moment s-a finalizat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, urmează și proiectul tehnic. Prin proiectul respectiv la Comisia tehnică-economică s-a aprobat  varianta în care se va modifica suprastructura. Din cele două soluții propuse – grinzi metalice respectiv grinzi din beton precomprimat -   s-a ales varianta   cu suprastructură din grinzi din beton precomprimat, și se păstrează contacția existentă a podului cu  lucrări de protejare a acesteia și lucrări în albia.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, nu sunt, și supune la vot proiectul de hotărâre

 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții:”POD PE DJ 134C, KM 15+280, SÂNCRAI; COMUNA DEALU, județul Harghita”

 

Rezultatul votului: 20 Da, 1  Abținere

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre  privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Județul Harghita cu unele unități administrativ-teritoriale  prin consilii locale în vederea întreținerii de iarnă  a drumurilor județene în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, varianta completată în cadrul ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că astăzi este termenul până la miezul nopții, ca după contestații  firma câștigătoare  S.C. MULTIPLAND S.R.L. să aducă documentele pentru conformitate. Sunt două opțiuni, dacă aduce până la miezul nopții, mâine dimineață la ora nouă va fi anunțat ca câștigător, dacă nu aduce atunci, mâine la ora nouă începe din nou procedura de achiziție publică pentru deszăpezire. Dacă aduce , și atunci există  versiunea A și B. Unul este, ca decizia CNCS luată în urma rezultatului contestației este sau nu acceptată de societățile mai mici. Fiind o investiție cu o mare valoare, este a 6-a investiție ca mărime  a Consiliului județean în acest an. (12 milioane lei). Perioada de contestații este de 10 zile, chiar dacă documentele vor fi depuse,  nu pot lucra în aceste 10 zile. Trebuie să aștepte dacă vor fi depuse sau nu contestații. Din partea a trei firme sunt deja întrebări, care de fapt  sunt primii pași către contestație. Azi dimineața domnul președinte a stat de vorbă cu aceste firme mai mici, le-a făcut cunoscut că contestația este un drept constituțional al fiecăruia și le-a rugat, dacă fac contestație  atunci să facă pe baza unor motive serioase. Acest război între firme a cărui victimă este consiliul județean,  nu ajută deloc siguranța celor care circulă pe drumurile județene din județul Harghita. În următoarele 10 zile sunt două posibilități,  dacă astăzi va fi depus contestație, atunci va mai trece o perioadă de timp, până când CNSC va decide. Din păcate,  în toamnă  , în mod neobișnuit, C.N.S.C. , depășind orice limită a decis,  contrar a mai multor atenționări din partea consiliului județean Harghita. Nu se știe dacă au făcut cu intenție sau nu, dar termenul a fost cu mult depășit, cu toate că termenele prevăzute sunt obligatorii  și  pentru C.N.S.C.

 

Domnul președinte Borboly Csaba speră că în cazul în care va exista contestație care va fi depusă contra deciziei  C.N.S.C., atunci vor lucra mult mai prompt. Au fost cazuri când acest consiliu (CNSC)  în câteva zile a luat decizii. În zilele trecute   s-a  purtat discuții cu firmele, cu conducătorii localităților, sunt 21 de loturi, din care în cazul a 14 loturi există această situație, și din aceste  14 se dorește rezolvarea a cât mai multor  drumuri cu utilajele aflate în proprietatea primăriilor. Nu este ceva neobișnuit, era o practică și în anii precedenți, chiar le-a convenit localităților, fiindcă  consiliul județean  a plătit bine, cu prețuri bune față de prețurile actuale ale  S.C. Multipland S.R.L. , care sunt destul de înalte. Pentru aceste lucrări sunt destui bani, asta nu va fi activitate în pierdere pentru localități. Ceea ce intervine aici, este birocrația,  trebuie făcută documentația, rapoarte zilnice, ceea ce ar putea să îngrijoreze pe unii.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită domnilor consilieri județeni,  ca fiecare să discute cu primarul din zona lui. Domnul președinte a discutat cu mai mulți primari, doar 1 sau 2 au refuzat din cauza lipsei utilajelor. Dacă există utilaje, (în anii trecuți localitățile județului Harghita,  prin diferite programe au reușit să se tehnologizeze),  solicitarea domnului președinte este rezolvarea acestei probleme. Evident,  soluția de avarie despre care domnul președinte a vorbit de mai multe ori, există un singur utilaj care funcționează. Conducătorii auto al consiliului județean  au fost reorganizați,  tractorul funcționează în patru schimburi, și se încearcă efectuarea lucrărilor pe acele drumuri unde există pericol. Tractorul va merge și în continuare, cu cât sunt mai puține drumuri neacoperite din partea primăriilor , cu atât mai bine, tractorul consiliului județean poate să facă față.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește  acelor localități, sau acelor întreprinzători, care în zilele trecute  voluntar, au ajutat pe drumul județean. Când apare o asemenea situație și există solidaritate în județ rezultatele vor fi pe măsură. Mulți întreabă de ce există această situație?.  După cum a mai spus domnul președinte, unul dintre cauze este războiul dintre firme , ceea ce nu aduce rezultate și nu conduce la nimic bun. Pentru rezolvarea acestei situații există câteva soluții, ceea ce trebuiesc soluționate, și nu făcute publice în cadrul ședinței. Consiliul județean va avea forța necesară ca să intervină,  cu mijloace legale, în acest război. Dar asta mai durează puțin. A doua cauză este , contractul consiliului județean a expirat., asta a adus achiziția publică. Acuma s-a ajuns la anunțarea rezultatelor. A fost o evaluare destul de îndelungată a contestațiilor.

 

Domnul președinte Bolrboly Csaba menționează că conform mass-mediei  mulți consideră că drumul ar trebui curățat în fiecare zi până la asfalt.  Nu există această posibilitate, și așa se cheltuie 12 milioane de lei pentru doi ani de deszăpezire, ceea ce reprezintă  o sumă uriașă. În tot acest timp se construiește podul de la Sâncrai, ar trebui să fie construite și drumuri. În mare, sunt bani pentru două intervenții zilnice. Este de știut, că sunt localități, sau chiar orașe unde  zilnic  se curăță  drumul și de 20 de ori, acolo probabil decontarea legală  e sub semnul întrebării. Există normative care trebuie respectate. Este stabilit de câte ori se poate intervenii.  Sunt trei categorii de drumuri, drumul de categoria I. este cel mai circulat, de categoria a II-a este  de medie  circulat și categoria a III-a cel mai puțin circulat. Există mai multe puncte de vedere , trebuie făcut cumva să înțeleagă cei care sunt supărați, sunt nervoși.  Domnul președinte crede că aceste lucruri nu sunt cunoscute, și toată lumea are dreptul să fie informat. În această activitate este nevoie de ajutorul mass-mediei ca procesele să fie înțelese. Este nevoie și de ajutorul consilierilor județeni, care trebuie să prezinte în zona lor această problemă. Asta este situația actuală a deszăpezirii. Dacă sunt întrebări?.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás dorește să întrebe sau să propună: lucrările de acest gen nu s-ar putea temporiza altfel, să fie anunțate mai devreme?, ca în labirintul birocrației,  conducerea județului Harghita și consiliul  să nu  ajungă în această situație jenantă?. Nu s-ar putea cumva ca în toamna târzie să fie purtate discuții despre deszăpezire și primăvara devreme despre întreținerea de vară?. Deși ordinea nu este inversată, totuși sunt în întârziere absolută. Sunt purtate discuții, se dorește ca totul să fie în ordine, între timp , pe bună dreptate, populația este supărată, fiindcă totul este făcut  în ceasul al 10-lea sau în ceasul 100-lea. Următoarea întrebare ar fi în legătură primăriile, domnul președinte a semnalat că  majoritatea sunt de acord ca ei să facă deszăpezirea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba afirmă  , până când va fi contractul.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás menționează că el știe conducători de instituții care așa simt,  că nu numai zăpada vine peste ei, ci și lucrările din care vor ieși cu greu, și este  o povară mare pentru ei. De asumat își asumă, fiindcă  simt ca o obligație, dar de fapt nu prea le convine ca în zona lor  ei să-și asume partea  de deszăpezire care în mod obligatoriu ar trebui făcut de Consiliul Județean Harghita. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán presupune că și consiliile locale trebuie să confirme această asociere  printr-o hotărâre. Presupune că consiliile locale trebuie să ia o hotărâre în acest sens, și dacă acest lucru se poate face în mod operativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt observații. Domnul președinte întreabă pe domnul vicepreședinte dacă achiziția publică se poate face mai devreme sau nu?

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond afirmă că achiziția publică poate fi făcută mai repede, dacă direcția care pregătește caietul de sarcini,  depune mai devreme documentația.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că procesul de evaluare va fi făcută publică, unde,  cum, de ce, cât a stat , etc., dar există  o situație de interpretare, fără buget nu se poate depune o documentație, iar în cazul unui contract în vigoare, dacă este posibil  pornirea unei noi proceduri. Adevărul este că sunt zile și perioade moarte , la care  direcția de achiziții trebuie să de explicații, unde s-a tras de timp, unde s-a prelungit acest proces. Așa se vede  și din perioada de contestație și din perioada de după contestație, că câteva zile bune  s-a prelungit procesul, și aceasta a dus  la situația   de față, că nu este încheiată această procedură. Dacă domnii consilieri consideră, acestea pot fi luate pe rând , unul câte unul. Faptul  că în luna mai s-a început ceva, după  bugetul de la sfârșitul lunii aprilie, domnul președinte crede că partea asta este în ordine. Ce s-a întâmplat din 30 mai până azi (6 decembrie 2017) , partea asta trebuie evaluată. Aici a solicitat domnului  vicepreședinte să verifice care au fost greșelile, care în următoarele proceduri să fie puse la locul lor. Dar aceste lucruri deja au trecut. Din acest punct de vedere sunt câteva întrebări, care trebuie clarificate, dacă în perioada unui contract în vigoare să înceapă o altă achiziție.  Dacă nu,  nu se poate depune mai devreme documentația. Adică, dacă nu este buget atunci nu se poate depune.   Aici există capcana 22, care este din ce în ce  mai discutabil, dacă se poate mai devreme. Deocamdată nu există  un răspuns echivoc  dacă se poate începe mai devreme. O altă problemă, ce se întâmplă după depunerea documentației, cum lucrează compartimentul de achiziții publice, asta este un alt subiect. Asta este răspunsul domnului președinte către domnul consilier județean. Există o soluție, pentru menținerea siguranței  circulației pe drumurile județene. Localitățile pentru bani frumoși să colaboreze cu consiliul județean, respectiv  există aceea posibilitate, dacă se va ajunge  într-o situație imposibilă,   se poate proceda și la închiderea drumului, ceea ce nu s-a întâmplat  până acum. S-a încercat mereu eviterea acestei situații. Domnul președinte speră  că nici acum nu vor fi probleme în acest sens.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt alte întrebări, observații.

 

Domnul secretar al județului Egyed Árpád are o completare: la redactare, cumva a fost lăsat afară, că la art.3 trebuie să existe un aliniat 2 cu următorul cuprins ” Se împuternicește președintele Consiliului Județean Harghita cu semnarea contractelor de asociere, conform modelului aprobat la aliniatul  precedent”. Domnul secretar al județului mulțumește pentru cuvântul acordat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt  propuneri de modificare.  Nu sunt, și supune la vot proiectul de hotărâre.

 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Județul Harghita cu unele unități administrativ-teritoriale  prin consilii locale în vederea întreținerii de iarnă  a drumurilor județene în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, varianta completată în cadrul ședinței.

 

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi: proiectul de hotărâre privind  aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2018, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre. Nu sunt.

 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2018, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Rezultatul votului: 18 Da, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi:  proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Județul Harghita cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Sâncrăieni prin Consiliul Local Sâncrăieni și cu unitatea administrativ-teritorială  Comuna Sântimbru prin Consiliul Local Sântimbru în vederea întreținerii de iarnă a drumului județean  DJ 123D în perioada decembrie 2017 ianuarie 2018

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că și în cazul acestui proiect de hotărâre se va vota cu aceeași completare care a existat la cealaltă hotărâre, aliniatul 2 la articolul 3. Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări, nu sunt, și supune la vot proiectul de hotărâre.

 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității administrativ-teritoriale Județul Harghita cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Sâncrăieni prin Consiliul Local Sâncrăieni și cu unitatea administrativ-teritorială  Comuna Sântimbru prin Consiliul Local Sântimbru în vederea întreținerii de iarnă a drumului județean  DJ 123D în perioada decembrie 2017 ianuarie 2018

 

Rezultatul votului: 20 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru  prezență și întreabă dacă sunt întrebări, observații.

 

Domnul consilier județean Becze István mulțumește pentru cuvântul acordat și dorește să facă  un raport despre delegația la care a participat la sfârșitul lui octombrie la Budapesta la Ministerul Agriculturii unde au purtat discuții despre Programul ”Kárpát medencei Faluprogram”. Ieri a fost semnat declarația de colaborare. Se pare că acest program va porni și în perioada următoare va trebui gândit includerea organizațiilor  din județi  respectiv din ținutul secuiesc.

 

Domnul consilier județean Becze István mulțumește pentru timpul acordat și înmânează domnului președinte Borboly Csaba  exemplarul autentificat  al declarației de colaborare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului consilier județean Becze István și are speranța  că în dezvoltarea județului acest acord va aduce  rezultate.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal mulțumește pentru cuvântul acordat și afirmă că la rugămintea domnului coleg Csucs Andras  să facă cunoscut  următorul: pe data de 15-16 decembrie 2017  la Sfântu Gheorghe va fi organizat Campionatul de fotbal al consiliilor  din Ținutului Secuiesc. În echipă pot lua parte doar consilierii , președintele și vicepreședinții. Domnul consilier îndeamnă pe colegi  să participe cât mai mulți ca și Consiliul Județean Harghita să poate participa la acest campionat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru cele prezentare și pentru participarea la ședință și urează o zi bună în continuare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță că la ora 16  Moș Nicolae vine la Consiliul Județean.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 decembrie 2017 cu număr de înregistrare  nr. 29873 /11.12.2017 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   22 ianuarie  2018

 

 

 

Președinte                                                                    Secretarul județului

Borboly Csaba                                                              Egyed Árpád

 

 

 

Director general

Vágássy Alpár

 

 

 

 

Compartiment Cancelaria

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Zsók Sarolta